Digital transformasjon skjer i ytterkanten av nettverket

Innen 2025 vil 75 prosent av data oppstå utenfor datasenteret. Det skaper behov for hybride skyløsninger og automatisert databehandling.

I kjølvannet av koronapandemien går digitaliseringen på høygir. For et år siden sa vi at årene frem mot 2030 blir «data-tiåret». Nå ser vi at 2030 blir til 2025, og 2025 blir 2023. Den fjerde industrielle revolusjon kom tidligere enn planlagt. Derfor vil vi de neste tre årene se at 5G-nettverket setter fart på nettverksoverføring og tilgjengeliggjør data fra edge-lokasjoner, innsikt blir datadrevet, maskinlæring og automatisering gjør at vi tar i bruk innebygd intelligens, og fabrikker, sykehus og skoler blir smarte.

Det er utenfor datasenteret det skjer

Den store utviklingen skjer «at the edge», altså i ytterkanten av IT-infrastrukturen.

Beregninger viser at det vil bli en 800 prosents økning i applikasjoner i ytterkanten, og Gartner mener at 75 prosent av alle virksomhetsdata vil lages og prosesseres utenfor tradisjonelle datasentre innen 2025. Utenfor datasenteret finner vi data tvers av flere skyer og i IT-miljøer i ytterkanten av nettverket. Dette skaper et behov for hybridsky, eller multisky, som gjør at man kan ha kontroll, oversikt og innsikt i data på tvers av en svært komplisert IT-infrastruktur.

Seks teknologier for digital transformasjon

Så å si alle organisasjoner bruker flere skyer, og de fleste har både offentlige og private skymiljøer. Samtidig sørger 5G, kunstig intelligens og maskinlæring for at data fra ulike steder kan overføres, analyseres og skape verdi for virksomheter, det offentlige og for mennesker. Det er påkrevd å ha avanserte system for datahåndtering, slik at man kan skape mening av data på tvers av ulike miljøer og lokasjoner

Et gjennomgående tema under koronapandemien har vært sikkerhet. Sikkerhet må være innebygd og automatisert på tvers av alle skyer, ytterkant og datasenter.

Mange av våre kunder er opptatt av disse seks teknologiene; hybridsky, edge, 5G, AI/maskinlæring, administrasjon av data og sikkerhet. For å legge til rette for digital transformasjon er poenget at de må fungere sammen, i et integrert system hvor hybridsky/multisky er kjernen.

Dell Technologies CTO John Roese gjestet årets Dell Technologies Forum, hvor han holdt foredrag om løsningene som løser dagens og fremtidens IT-utfordringer. Se hele foredraget med John Roese og få med deg nyttig innsikt gjennom Dell Technologies Forum On Demand

Se foredraget her

Fremtidens IT med 5G, AI, edge og cloud

Dells nye teknologier kan hjelpe virksomheter med å håndtere dette i praksis.

Produktene vi har lansert i år gir 5G og AI fra kontorpulten til datarommet. Vi har den første 5G-klare Latitude-laptopen, og har lansert nye lagringssystem med arkitektur som tar høyde for at data samles av sensorer i utkanten av nettverket, kunstig intelligens, maskinlæring og multicloud, og har sikkerhet integrert

Dell Technologies Cloud er en hybrid skyløsning som gjør det mulig å administrere offentlige, private og edge-miljø i en enkel administrasjonsløsning, samtidig som stadig flere av Dells tilbud tas til markedet som en tjeneste. Dette er veien til fremtidens IT, og det vil skape mange muligheter.

Skole og helse kan drives bedre

Teknologi for viktige samfunnsområder, som skole og helsevesen, illustrerer hvilke muligheter ny teknologi kan gi.

I fremtiden vil vi se mer personalisert undervisning som passer de ulike elevenes forutsetninger. Elever og lærer kan være i klasserommet eller andre steder, men undervisningen kan være like god ved hjelp av 5G og virtuell virkelighet. Det gjør det for eksempel mulig å delta på labforsøk fra hjemmeskolepulten.

Dette forteller vår globale Chief Technology Officer, John Roese, mer om i sin keynote på Dell Technologies Forum, som du kan se her.

På samme måte kan teknologi gjøre helsetjenester mer tilgjengelige, uansett sosial status, språk eller kultur. Kunstig intelligens gjør det mulig å oversette i sanntid, og man kan ha virtuelle legekontor, slik at man får tilgang til best mulig kompetanse, uansett hvor kompetansen befinner seg.

Mulighetene for persontilpasset behandling vil bli stadig større. Helsedata kan samles av kroppsnære enheter, som smartklokker, og brukes til diagnoser, analyser og skreddersydd behandling. Informasjon om handlinger og bevegelsesmønster kan brukes for å gi legen få en bedre oversikt over din helse, beste behandlinger eller hvordan du kan forebygge livsstilssykdommer.

I tillegg til god informasjon om pasienten, har fremtidens leger tilgang til enorme datasett som gir dem bedre analyser og sammenligningsgrunnlag. De vil ta bedre beslutninger og behandle flere pasienter riktig på kortere tid,

IT-avdelingen realiserer digital transformasjon

Dette er bare to eksempler på teknologiens muligheter. I prinsippet vil alle tjenester vi bruker kunne leveres automatisert, fra kollektivtrafikk til medisinsk infrastruktur. Data-tiden vi går inn i er mulig med multi-cloud og kunstig intelligens i bunnen.

Det som gjør dette mulig er de seks teknologiene jeg allerede har nevnt: Multi-cloud, edge, 5G kunstig intelligens, dataadministrasjon og sikkerhet.

Selv om teknologien er sterk, behøver vi mennesker, IT-avdelingen, for å kunne implementere løsningene. Uansett stilling og uansett bransje er de de som sørger for at vi kan realisere mulighetene.

Se foredraget her

About the Author: Geir Rostadmo-Strømme

Topics in this article