Virtuelle datamaskiner løser gamle utfordringer med PC-administrasjon

Dagens virkelighet krever en annen tilnærming til bedriftens PC-infrastruktur.

Tidligere var det færre krav til bedriftens PC-infrastruktur. De fleste jobbet på kontoret på trygge nettverk, sikkerhetstruslene var færre og kostnadene håndterbare. Dagens virkelighet krever en annen tilnærming.

Nye utfordringer innen PC-administrasjon 

Behovene for dataressurser er mer dynamiske nå enn tidligere. Ansatte endrer roller oftere, konsulenter og underleverandører går ut og inn av organisasjonen og behovet for ytelse kan variere daglig. Denne dynamikken gjør man trenger å skalere opp og ned ettersom behovene endrer seg 

Datamaskiner er en statisk infrastruktur som legger beslag på store summer i budsjettet, samtidig som det er krevende å administrereKjøper du for eksempel 1000 PC-er, skal de deles ut til brukerne, settes opp og vedlikeholdes. Datakraften og lagringskapasiteten er fastlåst til den fysiske maskinen, og gjør at noen brukere har uutnyttet kapasitet, mens andre ikke har nok. Organisasjonen har mye å tjene på å forstå hvem som har et statisk PC-behov, og hvem som er best tjent med mer fleksibilitet.  

De siste årene har stadig flere begynt å jobbe hjemmefra eller utenfor kontoret, og med korona-krisen fikk hjemmekontor et kraftig oppsving, som ser ut for å vedvare. Noen organisasjoner var allerede rigget for å sørge for ansatte på hjemmekontor, mens de fleste har måttet improvisere.  

Sikkerhet er en av de største utfordringene. Maskiner må være sikkert konfigurert, og man må kontinuerlig sjekke sikkerhetsstatusen og sørge for at alt er oppdatert. I tillegg blir det stadig flere enheter ute hos sluttbrukerne, med ulike typer sikkerhetsbehov. 

Lønner seg å tenke alternativt for å løse dagens og fremtidens behov 

For en del organisasjoner, vil ikke fysiske datamaskiner være løsningen for fremtiden. Det finnes mer fleksible alternativer som er enkle å administrere, samtidig som datakapasitet og -ressurser utnyttes bedre.  

For brukeren vil en virtuell desktop framstå som en vanlig PC, men datakraften leveres fra et sentralt datasenter via programvare. På denne måten blir det enklere å administrere maskinene og sørge for IT-sikkerheten, fordi man slipper å gjennomgå den enkelte maskin manuelt.  

Det er som regel organisasjoner av en viss størrelse som tjener på VDI. Har man mange brukere, vil investeringen i infrastrukturen som støtter de virtuelle desktopene være lavere, enn å forsyne hver enkelt med laptoper 

Dell Technologies samarbeider med Intel og VMware om VDI-løsninger som støtter organisasjoner fra ende til ende. Vi kan gi råd om din organisasjon tjener på fjerndriftede PC-er, eller om dere for eksempel heller burde satse på PC as a Service (PCaaS), eller tradisjonelle løsninger. Velger dere VDI, har vi til sammen infrastrukturen, datakraften, maskinvaren og programvaren dere trenger for å implementere Virtual Desktop Infrastructure i organisasjonen.  

Ønsker du å vite mer? Kontakt Eivind Bentsen i Dell Technologies for en uforpliktende prat.  

Les også e-boken How Virtual Desktop enables Digital Transformation 

Mer om Virtual Desktop Infrastructure fra Dell Technologies, VMware og Intel her.  

Abonner på nyhetsbrev

About the Author: Dell Technologies