Halvparten av norske bedrifter er digitale nybegynnere. Likevel er vi blant de mest digitalt modne i verden

En ny undersøkelse viser at datamengdene har blitt en byrde, ikke en fordel, for en mange norske bedrifter. Likevel er vi blant de mest digitalt modne landene i verden.

Undersøkelsen er utført av Forrester Consulting på vegne av Dell Technologies, hvor over 4000 ledere fra hele verden, inkludert Norge, er intervjuet.   

I undersøkelsen har Forrester kategorisert de intervjuede virksomhetene i fire grupper basert på deres digitale modenhet; fra data-nybegynnere til data-mestre. Over halvparten (52 prosent) av norske bedrifter klassifiseres som «nybegynnere», hvor både teknologien og kulturen i virksomheten betegnes som umoden. Likevel rangerer undersøkelsen oss som et av de digitalt mest modne landene i verden, bare slått av Storbritannia og De Forente Arabiske Emirater. Men nesten en femtedel faller i kategorien «mestre» (18 prosent). Dette er den nest største gruppen i Norge. 

Gruppen «teknikere», hvor de har moden teknologi og umoden kultur utgjør 13 prosent. «Entusiastene», med umoden teknologi, men moden kultur utgjør 16 prosent. 

– Kun to andre land, Storbritannia og Emiratene, har større andel «mestre». Dette beviser det vi har sett tidligere; Norge er langt framme i den digitale transformasjonen. Nesten hver tredje norske virksomhet viser stor vilje til å være med på utviklingen. Det er ingen grunn til at «nybegynnerne» ikke skal komme etter i løpet av de neste årene, sier norgessjef i Dell Technologies, Geir Rostadmo-Strømme. 

Datamengder skaper hodebry 

Selv om mange norske virksomheter har både teknologi og innstilling på plass, svarer sju av ti norske bedrifter at de møter utfordringer når det kommer til å samle, analysere og handle på bakgrunn av data. 

Det største enkelthindret for norske bedrifter er nettverksforsinkelser. 53 prosent av de spurte sier de opplever forsinkelser i nettverket som et hinder for digital transformasjon.  

– De største hindrene for norske virksomheter er ikke knyttet til maskinvare. Altfor mange lagrer data i egne datasentre selv om fordelene med å behandle og prosessere data der de skapes er velkjente. Norsk næringsliv trenger ikke først og fremst nytt utstyr, men en mental omstilling og kunnskapsheving, sier norgessjef i Dell Technologies, Geir Rostadmo-Strømme. 

Samler data raskere enn de klarer å bruke den 

Tre av fire (76 prosent) virksomheter sier de samler inn data raskere enn de klarer å analysere og bruke dem. Samtidig sier 65 prosent av de spurte virksomhetene at trenger mer data enn systemene deres klarer å fange opp.   

– Bedriftene trenger en IT-strategi som kan skaleres. Databehovet vokser og varierer så hyppig at det eneste som lønner seg er å investere i løsninger som kan skaleres etter behovet. I det lange løp vil det være billigere, for man betaler aldri for mer enn det man bruker, sier Rostadmo-Strømme. 

Videre svarer virksomhetene at datamengdene gjør livene deres vanskeligere, samtidig som de har planer for å skape bedre datautnyttelse:  

  • 67 prosent har så store datamengder at de strever med å ivareta sikkerheten og overholde regulatoriske krav.  
  • 66 prosent sier de er overveldet av datamengdene. 
  • 66 prosent sier de har planer om å rulle ut maskinlæring for å oppdage dataavvik automatisk  
  • 53 prosent sier de har planer om å se nøyere på infrastrukturen sin for å behandle og bruke data mer effektivt.