Framtidssikret Norges mest moderne avfallssystem med ny IT-infrastruktur

Tingenes internett har inntatt renovasjonssystemet i Bergensområdet. Derfor trengte de å fornye datasenteret sitt.

BIR AS er et av Norges største renovasjonsselskap, og er ansvarlig for avfallshåndteringen til over 356 600 innbyggere i BIRs syv eierkommuner. Selskapet tilbyr også avfallsløsninger for næringslivet.

BIR AS er eid av kommunene Askøy, Bergen, Bjørnafjorden, Kvam, Osterøy, Samnanger og Vaksdal. Eierkommunene har tildelt BIR ansvaret med de lovpålagte oppgavene knyttet til håndtering av avfallet fra husholdningskundene som er bosatt i disse kommunene

– Vi har om lag 200 000 sensorer og målepunkter ute i nettet. Hver eneste container er egen node. Det samme gjelder tårnene i bossnettet. Hver gang en beholder tømmes eller en luke i bossnettet åpnes blir det registrert, forteller Tim Leganger i BIR AS.

Renovasjonsselskapet er blant landets mest fremoverlente i sin bransje. De analyserer og bruker digitale spor og data for å gjøre jobben smartere og mer effektivt. For å samle, analysere og utnytte dataen, samt for å legge til rette for framtidig vekst, har de i sommer investert i og installert hyperkonvergert infrastruktur fra VMware. Løsningen leveres av Atea og Dell Technologies.

«Bossnett»

I Bergen har BIR bygget ut det de kaller «bossnett». Det er underjordiske rør som transporterer søppel til en sentral terminal i utkanten av Bergen sentrum. Brukerne av bossnettet har ikke lenger egne søppelkasser, men putter avfallet sitt i sentrale beholdere koblet til bossnettet.

Kundene får tilgang til de offentlige nedkastene med en egen RFID-brikke. Data som samles inn brukes blant annet til å beregne gebyr. Ved å kontinuerlig overvåke og analysere bruksmønster, får BIR nye og bedre muligheter til å tilpasse systemet etter brukernes behov.

Når oppsamlingsenhetene under nedkastene er fulle, vil anlegge automatisk suge avfallet til en terminal der alt komprimeres i containere. Når en container er full, rulles det automatisk på plass en ny container, og en lastebil henter den som er full.

– Vi har også offentlige returenheter for blant annet glass og metall som automatisk varsler når de er fulle. Slike systemer gir oss bedre beslutningsgrunnlag, og er viktig for at vi skal få gjort jobben vår, sier Leganger.

Per nå er det 9000 husholdningskunder og 300 næringskunder som er tilknyttet bossnettet. Det samles inn omlag 250 tonn avfall per måned. Foreløpig finnes bossnettet bare i Bergen sentrum, men det foreligger planer om å utvide systemet til også inkludere bydelene som omringer sentrum.

– Det er en rivende utvikling innenfor dette området. Datafangst er helt essensielt for å kunne gå fra å håndtere det vi i dag ser på som avfall, til å være en ressurs som kan gjenbrukes, sier Leganger.

Framtidssikret

Det kommer med andre ord til å bli flere sensorer og mer data å plukke opp. Det er noe av grunnen til at BIR i sommer oppgraderte IT-infrastrukturen sin.

– Vi hadde en infrastruktur med mye teknisk gjeld. Vi hadde mange enkeltnoder med lokal disklagring. Selv om vi hadde virtualisert, var det enkeltmaskiner uten gode løsninger for felles lagring. Det krevde mye manuelt arbeid ved feil, og var ikke så robust som man ønsker at infrastruktur skal være i dag, sier Leganger.

Tre noder med lokal lagring er fjernet til fordel for en såkalt hyperkonvergert løsning fra Dell Technologies og VMware. De nye nodene er plassert i et eksternt datasenter, i stedet for i det lokale datasenteret til BIR.

– Ved å ha server- og lagringskapasitet i et eksternt datasenter blir vi langt mer fleksible og kan enkelt skalere ved behov når vi utvider tilbudet vårt. Vi går heller ikke tom for diskplass, som man kan gjøre med lokal lagring fordi løsningen skalerer ressurser og kapasitet parallelt. I løpet av et par år vil vi ikke lenger ha IT-infrastruktur lokalt hos oss. Vi har mål om å flytte deler eller hele datasenteret vårt over til skybasert leveransemodell, forteller Leganger.

Med den nye hyperkonvergerte løsningen til BIR får selskapet mer kapasitet til å lage gode testmiljøer slik at de kan videreutvikle systemene sine, og morgendagens avfallssystem.