Dette bør den viktigste lederen gjøre akkurat nå!

Er det tvil om hvem som er best til å sikre at virksomheten møter behovene som kommer?

Er det tvil om hvem som er best til å sikre at virksomheten møter behovene som kommer?

Kun navlebeskuende øvrige ledere i ledergruppen kan argumentere imot at den teknologikyndige lederen er virksomhetens viktigste strateg nå, og i årene som kommer. I en tid der digital endring er altoverskyggende vil virksomhetens evne til digital endring være blant de viktigste måltallene. Endring er krevende. Til grunn må det ligge mange gode kreative ideer og utvikling av tjenester som løser et problem og tilfører verdi til de som bruker den. Jo flere slike berikende tjenester virksomheten spinner ut, desto bedre blir evnen til å møte de målene. Strategisk kompetanse ispedd nysgjerrighet og skapervilje.

CIO som nettverksbygger

Det er nå viktigere enn noensinne at IT-leder bygger nettverk og oppsøker arenaer for inspirasjon. Det handler om å:

  • Kjenne til behovene og ønskene til øvrige medlemmer i ledergruppen, og planlegge for utvikling som støtter dette
  • Motivere ansatte i egen avdeling med budskapet om den strategiske rollen de må fylle
  • Oppsøke arenaer der man kan lære, diskutere og bli inspirert
  • Er kjent med den nyeste teknologien på markedet, som hvordan nye server-arkitekturer fra Intel reduserer kostnader og øker ytelsen
  • Innføring av en multi-sky strategi
  • Ha detaljkontroll på hva dagens IT-miljø er i stand til, og ha fokus på å redusere teknologisk gjeld

Med IT-sikkerhet som megatrenden, også i styrerommet, foreslår anerkjente CIO Magazine at man bruker risikofjerning som en knagg for å få i gang en strategisk diskusjon rundt hvilke teknologiinvesteringer som kreves i årene som kommer, og gevinstene dette vil gi.

Plattformer høyt på listen for investeringer

Når det kommer til de viktigste investeringer er det vanskelig å hoppe over fokus på brukeropplevelse, smartere arbeidsformer for de ansatte, automatisering, og en ensartet plattform-tankegang. Like viktig er løsninger for analyse, og deling av innsikt fra data på tvers av virksomheten. Med mange valg på hånden og begrenset med tid og ressurser handler mye om å være pragmatisk og strategisk. Derfor må IT-direktøren tenke som en trener i lagidrett og sette opp laget slik at kollektivitet fungerer best mulig, deriblant bestemme områdene som raskest krever investeringer og oppgraderinger. For å komme dit er det viktig å spille på lag med de andre lederne. IT-avdelingen skal sitte i førersetet for innovasjonen og når verktøy skal velges, og må derfor tilføres midler og ressurser fra de andre avdelingene. Derfor er de to viktigste tingene for en IT-direktør nå – evnen til å stille de riktige spørsmålene, og være god til å lytte.

Vil du lære mer om hvordan IT-leder bygger nettverk? Dette var et av temaene under teknologikonferansen Dell Technologies Forum 17.oktober. Se høydepunktene fra dagen ved å trykke på knappen under

Les mer her

About the Author: Christian Lorck

Topics in this article