2020-målene og vår visjon mot 2030

Her er høydepunktene fra 2020 vår Legacy of Good Plan.

I 2013 introduserte vi vår 2020 Legacy of Good Plan med ambisiøse bærekrafts- og sosiale mål for å utnytte vår teknologi, kompetanse og unike posisjon som ledende teknologileverandør til å adressere mange av de globale utfordringene som mennesker, samfunn og verden står overfor.

I år leverer vi vår endelige rapport på disse målene, og vi kan med stolthet fortelle at vi har fullført – og i noen tilfeller også overskredet – over 75% av målene foran planen. Disse prestasjonene viser hvordan vi har skalert bærekraft, styrket mennesker og etablert teknologi som skal være en akselerator for positive utfall for kunder og samfunn i årene som kommer.

Her er noen av høydepunktene

  • Siden 2007 har vi tatt tilbake 952 millioner kilo brukt elektronikk rundt om i verden gjennom våre resirkuleringsprogrammer som Dell’s Asset Resale and Recycling services og Dell Reconnect.
  • Siden 2014 har vi brukt over 45 millioner kilo gjenvunnet plast og andre bærekraftige materialer i nye produkter.
  • I fjor ble plast, utvunnet fra e-avfall gjennom vår closed-loop recycling-prosess, resirkulert tilbake til nye deler og satt inn i nye produkter. Det var den største kilden til bærekraftige materialer vi tok i bruk.
  • Vi har redusert det totale energiforbruket på tvers av vår produktportefølje med 64%.
  • 5 millioner frivillighetstimer ble gitt til lokalsamfunn globalt, inkludert oppbygging av ferdigheter, veiledning av studenter og utvikling av nye ideelle teknologiløsninger.
  • Økt engasjement hos våre ansatte gjennom aktivt lederskap har resultert i at 88% av ansatte har vurdert sin leder som inspirerende (2020-målet er 75%).
  • Oppnådde 89% (eller høyere) jobbtilfredshet hos våre team-medlemmer i vår årlige, globale medarbeiderundersøkelsen (2020-målet er 75%).

Vår 2020 Legacy of Good Plan har vært et fantastisk grunnlag, men vi er velidig klar over at det er mer som må gjøres. Når vi ser mot 2030, forblir vi fokusert på å forstå nye samfunnsutfordringer og hvordan vi kan innovere for å oppnå større effekt, slik at dagens utfordringer ikke definerer neste generasjon. Vi er opptatt av å bruke vår bredde, teknologi og ressursene våre for å skape en positiv, varig innvirkning på menneskeheten og planeten.

I dag lanserer vi Progress Made Real – vår visjon for 2030. Her vil vi fokusere på tre nøkkelområder: fremme bærekraft, inkludering og å forandre liv ved bruk av teknologi. I løpet av det kommende året planlegger vi å publisere spesifikke mål og vil fortsette å demonstrere transparent rapporteringspraksis og viktige fremskritt relatert til denne visjonen.

Vi inviterer deg til å lese gjennom Legacy of Good-prestasjonene i 2020 og vår visjon for 2030 når du tenker på dine egne forpliktelser og vurderer å bli med og gjøre fremskritt.

Hvis du vil lære mer, besøk DellTechnologies.com/SocialImpact.

Charlotte Flø Haanes, Head of Marketing and Communication i Dell Technologies deler selskapets visjon og mål mot 2030.

About the Author: Charlotte Flø Haanes

Head of Marketing and Communication | Social Impact Sales Lead