Veritabanlarını Veri Merkezleri, Bulut ve Uç Noktalar Genelinde Ölçeklendirin

Dell Technologies, DataStax ve Intel, modern uygulamaların veri büyümesine ve işlemeye yönelik ihtiyaçları için oluşturulan buluta özel Apache Cassandra dağıtımı için bir çözüm geliştirdi.

BT yöneticileri açısından uygulama modernizasyonu süregelen bir zorunluluktur ve işletmelerde dijital dönüşümün en önemli unsurlarından biridir.

Küresel finansal hizmetler gibi çeşitli alanlara yönelik dağıtılmış ve görev açısından kritik uygulamalar, Apache Cassandra gibi modern bir veritabanı gerektirir. İşletmeler, veritabanlarını özellikle geniş ölçekte yönetimi ve operasyonları kolaylaştıran konteyner haline getirilmiş ortamlara dağıtmaktan ek avantajlar elde eder.

Uygulama modernizasyonu aynı zamanda, işletmelere veri merkezlerine yayılabilen, yüksek kullanılabilirlik sağlayan ve veriler hacim, çeşitlilik ve hız açısından büyümeye devam ederken yüksek performanslı veri işleme yetenekleri sağlayan dağıtık bir veritabanı modeli tasarlama fırsatı sunar.

İşte burada DataStax Enterprise yazılımı devreye giriyor. Apache Cassandra üzerine kurulan DataStax Enterprise, şirket içinde, veri merkezlerinde, bulut sağlayıcılarında ve uç noktalarda ölçeklenebilen, ölçeklenebilir ve yüksek düzeyde kullanılabilir bir NoSQL veritabanı çözümü sunuyor. DataStax, kurumlara veriyi herhangi bir bulut ortamında (Kubernetes, hibrit veya yalın donanım) herhangi bir kesinti veya kilitlenme olmaksızın küresel ölçekte çalıştırma özgürlüğü veriyor.

DataStax Enterprise’ın dağıtık yapısı, kuruluşların artık yüksek performans ve yüzde 100 kesintisizlikle yüksek hızlı yapılandırılmamış ve yarı yapılandırılmış verileri yönetebilen hatalara karşı dayanıklı veritabanları dağıtabilecekleri anlamına geliyor. Diğer taraftan DataStax, Apache Cassandra’nın yüksek performansı ve kullanılabilirliğini kurumsal düzeyde dağıtım, güvenlik ve yönetim araçlarıyla birleştiriyor.

Sonuca giden süreyi kısaltın

Son yıllarda Dell Technologies, Dell EMC PowerEdge sunucularda DataStax Enterprise referans yapılandırmaları   geliştirilmesi konusunda DataStax ile yakın bir şekilde çalışıyor. Bu çözümler, kuruluşların DataStax yatırımlarından en yüksek performans ve elde edilmesi içi özel olarak tasarlanıyor. Dell Technologies ve DataStax, Dell Technologies altyapısı üzerinde çalışan DataStax Enterprise için yeni bir çözüm mimarisi  sunduğundan bugün de durum böyle olmaya devam ediyor. Bu mimari, modern ve modernleştirilmiş uygulamaların neden olduğu veri büyümesini ve işleme ihtiyaçlarını karşılayabilen, yüksek düzeyde kullanılabilir ve güvenli bir Apache Cassandra dağıtımı oluşturmak için tasarlanmıştır.

Dell Technologies ve Intel mühendisleri, bu analitik çözümünü geliştirmek için tipik ancak daha küçük ölçekli Apache Cassandra dağıtımını yansıtan konteyner haline getirilmiş iki DataStax Enterprise yapılandırmasını bulut ortamında Kubernetes platformu üzerinde kullanıma aldılar. İlk yapılandırmada Red Hat OpenShift kullanılırken, ikinci yapılandırmada VMware Tanzu kullanıldı. Her iki yapılandırma da modern Kubernetes konteyner ortamlarının temelini oluşturdu.

Bu girişim, uygulama modernizasyonu ve veri yönetimi için rehberlik sunan yeni bir Dell Technologies teknik dokümanında ayrıntılı bir şekilde yer aldı. Bu teknik doküman, DataStax Enterprise çözümünün performansını test etmek için DataStax, Intel ve Dell Technologies tarafından kullanılan temel bir DataStax Enterprise mimarisini ayrıntılı bir şekilde açıklıyor. Dokümanda aynı zamanda performans testi sonuçları da yer alıyor.

Sonuca gelirsek: Girişimde yapılan ölçümler ve kıyaslamalar, DataStax Enterprise çözümünün Dell EMC PowerEdge sunucularda çalışan Red Hat OpenShift veya VMware Tanzu kullanılan bir Kubernetes ortamında çok iyi bir performans gösterdiğine işaret ediyor.

Daha Fazla Bilgi İçin

Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi almak için Dell Technologies’in “DataStax ile Yüksek Hacimli İş Yüklerine Yönelik Uygulama Modernizasyonu” başlıklı teknik dokümanını inceleyin. DataStax Enterprise’ın nasıl uygulama modernizasyonunu sağladığını ve Dell EMC PowerEdge sunucularında çalışan Red Hat OpenShift ve VMware Tanzu dahil Kubernetes platformlarında nasıl performans gösterdiğini keşfedin.