Uçtan uca yapay zeka çok yakınınızda. Peki siz hazır mısınız?

IDC tarafından hazırlanan yakın tarihli bir teknik doküman, uçtan uca yapay zeka stratejisine duyulan ihtiyaç dahil olmak üzere, yapay zeka ile desteklenen süreçlere ve hizmetlere geçiş yapan kuruluşlar için çok önemli hususları özetliyor.

Günümüzün dijital odaklı işletmeleri için yapay zekanın önemi gittikçe artıyor. Pek çok ileri görüşlü kuruluş, iş süreçlerini ve hizmetlerini otomatikleştiren ve geliştiren yapay zekaya dayalı uygulamalar için zemin hazırlıyor. Gelecekte bu çalışmaların giderek artması bekleniyor.

BT ve iş liderleri için, işletmelerde yapay zekanın yükselişi artımlı bir değişimden çok daha fazlası. Uçtan uca yapay zeka stratejileri ve BT altyapılarının temelini oluşturan, yeni destekleyici güçlerin olmasını gerektiren büyük bir değişim. Bu, işletmelerin yapay zeka tarafından desteklenen süreçlere ve hizmetlere geçişinin altını çizen IDC’nin “End-to-End AI is Within Reach” (Uçtan Uca Yapay Zeka Çok Yakın) başlıklı teknik dokümanından çıkarılması gereken önemli bir ders.

Dell Technologies’in sponsorluğunda hazırlanan IDC’nin düşündürücü teknik dokümanından bazı gözlemler:

İşletmelerde yapay zekaya dayalı uygulamalar yaygınlaşacak

 • IDC, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde yapay zekanın çoğu işletmenin iş süreçlerinde etkili olacağını öngörüyor. Genel olarak, daha fazla veri olması, daha iyi ürün ve hizmetler, daha iyi müşteri deneyimi ve daha isabetli iş öngörüleri yapılmasını sağlayacaktır.
 • Yapay zekadan yararlanan büyük veri analitiği uygulamaları, kuruluşların ürünlerden, servislerden, çalışanlardan, iç operasyonlardan ve iş ortaklarından toplanan devasa miktardaki veri ile daha iyi iş öngörüleri yapılmasına imkan sağlayacaktır.
 • İş modelleri daha fazla veri odaklı hale geldikçe, işletmeler için temel zorluk, tekliflerini geliştirmek için ihtiyaç duydukları verileri belirlemek ve toplamak, sonra da bu veriyi iş, müşteri ve ortaklarına değer yaratmak için etkili bir biçimde kullanmak olacaktır.

İşletmelerin uçtan uca yapay zeka stratejisine ihtiyacı var

 • İşletmelerin, yapay zeka destekli büyük veri analitiğinden en etkili şekilde yararlanmak için uç noktalardan veri merkezlerine ve bulut ortamlarına kadar üç farklı dağıtım modeline iyi entegre edilmiş uçtan uca bir yapay zeka stratejisi oluşturması gerekecek. IDC, bu hibrit çok bulut stratejisinin birçok ihtiyacı nedeniyle BT organizasyonlarının yüzde 70’inin önümüzdeki iki yıl içinde BT altyapılarını yenileyeceğinin altını çiziyor.
 • Yapay zeka çözümlerini başarıyla dağıtan işletmeler yapay zeka altyapılarını her biri farklı bir iş yükü profili sergileyecek uç noktalar, veri merkezleri ve bulut ortamlarına dağıtmış olacaklar. Yapay zeka altyapısını farklı konumlardan bir dizi nokta dağıtımı olarak düşünmek yerine kuruluşlar, bu dağıtım konumlarının her birini etkin bir şekilde kullanan iyi entegre edilmiş, uçtan uca bir yapay zeka altyapı stratejisi oluşturmaya çalışmalıdır.
 • İşletmeler uç cihazlardan, kendi ürün ve hizmetlerinden, çalışanlarından, tedarik zinciri ortaklarından ve müşterilerinden veri topladıkça, veri toplama noktalarının sayısı artacaktır. Veri, depolama ortamında doğal olarak yerleştiği yerde serbestçe akmalıdır. İçgörüler için yararlanıldıktan sonra, daha fazla analiz için verilerin bilgi işlem gücüyle birleştirilmesi gerekir.

Yapay zeka iş yükleri BT altyapısı üzerinde yeni talepler oluşturuyor

 • Yapay zeka iş yükleri temel BT altyapısından yeni özellikler gerektirecektir. Yapay zekanın doğru iş kararlarının verilmesine yardımcı olması için temel altyapıyı doğru bir şekilde oluşturmak büyük önem taşır. İşletmeler veri merkezli dijital çağ için BT altyapılarını modernleştirirken, yapay zeka için gerekli altyapı ihtiyaçlarını büyüklük, taşınabilirlik ve zaman olmak üzere üç açıdan değerlendirmelidir.
 • Kuruluşlar, altyapılarını hem genel amaçlı hem de hızlandırılmış bilgi işlem, dağıtık yapılandırılmamış depolama platformları, farklı depolama teknolojilerinin bir karışımı ve yapay zeka destekli sistem yönetiminin yanı sıra PyTorch ve TensorFlow gibi yeni yapay zeka çerçeve araçlarını kullanarak oluşturacaklar.
 • IDC müşterilere yapay zekaya dayalı işgücünün katkısını en üst düzeye çıkarmak için gerekli ekosistemi nasıl kuracaklarını anlamaları için “Artificial Intellegience Plane” modelini yayınladı. Temel depo altyapısı model için kilit bir bileşen. Geçmiş yıllardaki uç kullanıcıların tecrübelerinde görüldüğü üzere eski mimariler uzun vadeli yapay zeka başarısı için gerekli temeli sunamayacaktır.
 • Yapay zeka işlem aşamalarının her biri performans açısından yoğun bilgi işlem süreçleri gerektirirken, yapay zeka modeli eğitimi büyük miktarda paralellik içermesi nedeniyle özellikle zordur. Farklı yapay zeka aşamaları için farklı bilgi işlem kaynakları vardır.

Dell Technologies hedefinize ulaşmanıza yardımcı olacaktır

 • Dell Technologies, her yapay zeka senaryosu için farklı sistemler sunarak, işletmelerin ihtiyaçları değiştikçe ve veri setleri büyüdükçe, kendi istedikleri hızda büyümelerine olanak tanıyor. Dell Technologies çözümleri ile dağıtım senaryoları, veri merkezleri, uç noktalar, bulut ve çoklu bulut ortamlarını içeriyor ve bilgi işlemi verilere getiriyor.
 • Dell Technologies, müşterilerinin yapay zeka alanında başarılı olmalarına yardımcı olmak için Dell EMC Ready Yapay Zeka Çözümlerini sunuyor. Mühendisler tarafından doğrulanan bu teknoloji yığınları, işletmelerin başarılı yapay zeka projeleri için doğru ürünleri satın almalarını, bu ürünleri kullanıma almalarını ve yönetmelerini kolaylaştırıyor ve yalnızca temel BT altyapısını değil aynı zamanda gerçek iş değeri sağlayan optimize edilmiş çözümler oluşturma uzmanlığını da kapsıyor.
 • Bilgi işlem, depolama, ağ kaynakları ve yapay zeka ekosistemi iş ortaklıklarını içeren geniş BT altyapısı portföyü ile Dell Technologies, müşterileri için rekabetçi farklılaşma sağlayan uçtan uca yapay zeka odağıyla doğru kaynakları bir araya getiriyor.

Sonuç olarak, IDC uçtan uca yapay zeka çok yakınınızda diyor ve başlamak için tam zamanı olduğunun altını çiziyor. Ayrıntılı bilgi için IDC’nin “End-to-End AI is Within Reach” başlıklı teknik dokümanına göz atabilirsiniz.