Telekom Sektörüne Yönelik Dijital İnovasyonlar

Telekom sektörünün geleceği için inovasyona ve dijital dönüşüme güç verecek açık bir ekosistem oluşturmak.

Uç noktalardaki telekomünikasyon fırsatları

Uç noktalarla ilgili muazzam fırsatlar var ve bağlı cihazlar, bağlı sistemler, yüksek oranda dağıtılmış bilgi işlem ve depolama teknolojileri ve 5G’nin bir araya gelmesiyle tüm sektörleri dönüştürme potansiyeline sahip. 2025 yılında dünya genelinde verilerin yüzde 75’inin uç noktalarda üretileceği, analiz edileceği ve eyleme geçileceği tahmin ediliyor. Tüm sektörlerde işletmeler, sınır bilişim teknolojileriyle yeni değerler elde etmeye çalışırken, IDC, uç noktalarda devreye alınan operasyonel süreçlerin sayısının günümüzde yüzde 20’nin altındayken 2024 yılında yüzde 90’ın üzerine çıkacağını öngörüyor.

İletişim Servis Sağlayıcıları (CSP), önümüzdeki on yılın inovasyon alanında kritik kolaylaştırıcılar olarak görev yapacak ve kurumsal alanda uç noktaları etkinleştirmek için kritik önem taşıyacaklar. Ancak bu, işletmelerin ve ağların dönüşümünü gerektiriyor.

Uç nokta fırsatlarından faydalanmak

İletişim Servis Sağlayıcıların, sınır bilişimin sunduğu ve hayatta bir kez karşılaşılabilecek bir fırsatı yakalamaları ve 5G ile ilgili beklentilerin ötesine, esnek yeni nesil bir ağ gerçeğine geçiş yapabilmeleri için gerçekleşmesi gereken üç önemli zorunluluk bulunuyor:

Telekom sektörünün dönüşümü

Telekom şirketleri, dünya genelinde daha fazla bağlantı sunmak ve gelişmekte olan uç noktalardan faydalanmak için çalışırken, uç noktalardaki tüm potansiyeli açığa çıkarmak için hızla hareket etmeleri ve yeni yazılım çözümleri benimsemeleri gerekiyor. Ağ operatörlerinin, BT altyapılarını hızla optimize etmek, ağları modernize etmek ve hizmetleri geliştirmek için dönüşüm çabalarını hızlandırmaları ve stratejik danışmanlarla işbirliklerine gitmeleri büyük önem taşıyor.

Ekosistem evrimi

Telekom ağları ayrıştıkça ve uç noktalarda güçlü altyapı ve uygulamalar sunmaya doğru ilerledikçe, coğrafi konumlar arasında dağıtılacak ve yönetilecek bileşenlerin sayısı katlanarak artıyor. Yeni çözümleri stratejik olarak belirlemek, devreye almak ve gelişen ağ altyapısıyla ilişkili risk ve karmaşıklıkları azaltmak için iletişim servis sağlayıcıların, gerçekten açık mimariler arasından seçim yapabilmelerini ve farklı bileşenler yerine taşıyıcı düzeyinde çözümleri ve sonuçları dağıtabilmelerini sağlamak için açık bir ekosistemden faydalanmaları gerekiyor.

Kurumsal pazara giriş

Açık ağ altyapısına geçmek bulmacanın sadece bir parçası. Telekom şirketlerinin yatırım yaptıkları ağlardan para kazanmaları gerekiyor ve bunu yapmanın yolu, işletmelere uç noktalara yönelik hizmetler satmaktan geçiyor. Bu, sonuçta herkesin uç fırsatı yakalamasına yardımcı oluyor.

Telekomünikasyonun geleceğini destekleme

Dell Technologies, inovasyon yapma ve altyapılarını stratejik olarak dönüştürme yolculuklarında iletişim servis sağlayıcıları desteklemek için çalışmalar yapıyor. Bu, dünya genelinde her gün geniş ölçekte yaptığımız bir şey. Bu nedenle, bu yetenekleri telekomünikasyon sektörüne odaklamaya karar verdik.

Dell Technologies, iletişim servis sağlayıcılar için kritik olan üç zorunluluk genelinde destek sağlamak ve teşvik etmek adına benzersiz bir konuma sahip:

  • Telekom dönüşümünü hızlandırma

Dünyanın en büyük işletmelerine dijital yolculuklarında yardımcı olmuş bir şirket olarak kanıtlanmış yılların deneyimine sahibiz.

  • Açık ekosisteme katkıda bulunma ve yararlanma

İletişim servis sağlayıcıların, 5G inovasyonlarından faydalanmalarına ve uç noktalardaki gelir fırsatlarını yakalamalarına yardımcı olmak için telekomünikasyona özel altyapıyı ve ilgili ağ çözümlerini oluşturuyoruz. İş ortaklarımızla birlikte çalışarak geleceğin telekom teknolojilerini ve uygulamalarını keşfetmek ve desteklemek için bir Açık Telekom Ekosistemi Laboratuvarı kuruyor.

  • Kurumsal pazara giriş olanağı sağlama

Dell Technologies, son 37 yılda, teknoloji sektörünün en güçlü satış ve pazarlama yeteneklerinden birini oluşturmuştur. Şirketimize ve müşterilerimize ölçek, maliyet verimliliği ve güvenilirlik sunan birinci sınıf bir tedarik zinciri geliştirdik. Son olarak, 170’ten fazla ülkede 60 binin üzerinde kendini işine adamış çalışanlarımız ve iş ortaklarımızla dünya standartlarında bir hizmet organizasyonuna sahibiz.

Şirketimizin telekomünikasyon sektöründe artan odağını ve yatırımını teşvik etmek için iletişim servis sağlayıcıların uç nokta ekonomisindeki haklı rollerini yükseltmelerine ve korumalarına yardımcı olan telekom ve teknoloji uzmanlarından oluşan ve büyüyen (işe alımlarla!) bir organizasyon olan Dell Technologies bünyesinde Telecom Systems Business iş kolunu hayata geçirdik.

Telekom alanındaki inovasyonları güçlendirmek için eksiksiz bir inovasyon ve sürekli geliştirme hattı sağlayacak sağlam bir ekosistem oluşturmak ve geliştirmek için telekom müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla birlikte çalışmaktan büyük heyecan duyuyorum.