SmartFabric Director 2.0 Sayesinde Daha Fazla Otomasyon ve SMART Özelliği

Bulut sağlayıcıların ve bulut şirketlerinin veri merkezine yaklaşımı modern, açık ve yazılım güdümlü ağlar sayesinde değiştikçe, sanal ve fiziksel ağ ortamlarında yönetimi basitleştirme ve verimliliği artırma ihtiyacı da giderek artıyor.

VMware ve Dell Technologies tarafından birlikte oluşturulan ve sektörün tek fabrika yönetim platformu olan Dell EMC SmartFabric Director, amaca dayalı bir gözden geçirme modeli aracılığıyla sanal dünya ile fiziksel dünyayı birleştirerek daha akıllı fabrikaları ve uçtan uca yönetimi mümkün kılar.

SmartFabric Director 2.0 sayesinde donanım tanımlı fiziksel ağ ile yazılım tanımlı sanal ağ arasındaki açığı kapatacak ek özelliklerle bu vizyonu aşağıda yer alan üç temel alanda ileri taşıyoruz.

  • Basitlik: Fabrika yaşam döngüsü yönetimini tek bir noktadan sağlarken fabrikadaki dağıtıma yönelik adımları azaltın.
  • Açıklık: Esnekliği, birlikte çalışmayı ve teknoloji yatırımını en üst seviyeye çıkarmak üzere açık standartları destekleyin.
  • Tutarlılık: Verimliliği artırırken karmaşayı azaltmak için fiziksel ve sanal ortamlarda tutarlı bir politika ve otomasyon çerçevesi uygulayın.

Artık SmartFabric Director 2.0 sayesinde sanal ve fiziksel ağ altyapılarını daha kolay, daha etkili ve daha ölçeklenebilir bir şekilde merkezileştirmek üzere tasarlanmış özelliklere sahipsiniz.

BGP EVPN ile Çoklu Üst Ağ Desteği

SmartFabric Director 2.0, VXLAN yönlendirmeye BGP EVPN ve birden çok satıcı sistemi arasında birlikte çalışabilirlik sunar. Alt ağ (fiziksel topoloji) ile üst ağ (sanal topoloji) arasındaki bağlaşımı ayırarak bu yeni özellik size tutarlı bir alt mimariye sahip olmanın yanı sıra uç noktalar arasında ve tüm veri merkezinde Katman 2/Katman 3 bağlantısı da sunar.

Çıplak Sac İş Yükleri Desteğiyle Artan Esneklik

SmartFabric Director 2.0, sanallaştırılmış ve sanallaştırılmamış iş yüklerinin kombinasyonuna olanak sağlayarak çıplak sac iş yüklerini destekler. Veri Tabanı Sunucuları gibi bazı iş yükleri, bazen daha fazla performans elde etmek için sanallaştırılmaz. Smart Fabric Director artık bu iş yüklerinin sanallaştırılmış altyapıya bağlanmasına olanak tanır.

En son VMware Sürümlerini Destekler

SmartFabric Director 2.0, vSphere 7.0 ve NSX-T 3.0 dahil olmak üzere en son VMware sürümlerinden faydalanır. VMware vSphere ile entegrasyon sayesinde, ESXi sunucularının ve LAG’lerin otomatik tanınması dahil sanal ağların ve fabrikanın gözden geçirilmesinin otomatik olarak öğrenilmesini sağlar. NSX-T entegrasyonu, NSX-T üst ağ için doğru bir şekilde fabrikayı/alt ağı otomatik olarak gözden geçirir ve transport VLAN ve Maksimum İletimi Birimi (MTU) tutarlılık kontrolleri açısından destek sağlar.

Daha fazla Ölçeklenebilirlik

SmartFabric Director 2.0, veri merkezi ortamlarında daha fazla ölçeklenebilirlik ve esneklik sunmak üzere anahtarların sayısını 32’den 64’e çıkararak ikiye katlar.

Yeni Otomasyon Özellikleri ve Daha Fazlası

Ayrıca, yedekleri geri yükleme arayüzündeki ve yönetim özelliklerindeki iyileştirmelerin yanı sıra diğer iyileştirmeler ile daha kullanıcı dostu bir deneyim de sunar. Elbette, gerçek zamanlı görünürlük için fabrika anahtarlarından operasyonel sağlık durumuna kadar kolaylaştırıcı birçok telemetri dahil olmak üzere mevcut özellikler de korunmuştur.

VMworld Çevrimiçi On-Demand’te SmartFabric Director 2.0’ı Keşfedin

SmartFabric Director 2.0’ın donanım tanımlı fiziksel ağ ile yazılım tanımlı sanal ağ arasındaki açığı nasıl kapattığını kendiniz görün.

Dell EMC Kıdemli Danışmanı, Ürün Müdürü Ram Haridasa ve VMware Kıdemli Ürün Hattı Müdürü Bopaiah Puliyanda ileSmartFabric Director: Dakikalar içerisinde bir SDDC Ağ Fabrikası Oluşturma adlı oturuma katılın. 29 Eylül 2020’de başlayacak olan VMworld oturumuna isteğe bağlı olarak katılabilirsiniz. SmartFabric Director’ın şirket veri merkezlerine genel bulutun operasyonel mükemmeliyetini taşımada nasıl yardımcı olabileceğini keşfedin ve temel kullanım durumlarını vurgulayan bir demo izleyin.

About the Author: Dell Technologies