Sınır Bilişim: Yapay Zeka ve Nesnelerin İnternetinin Buluştuğu Yer

İşletmeler, gelişen teknolojilerin stratejilerine nasıl uyum sağlayacağını anlamakla karşı karşıyalar. Bu teknolojileri, daha iyi ticari sonuçlar elde etmek için birlikte kullanmak mümkün.

Nesnelerin İnterneti (IoT), Yapay Zeka (AI), Artırılmış ve Sanal Gerçeklik (AR/VR) ve Blockchain gibi gelişmekte olan veri odaklı teknolojiler, teknoloji sektöründeki en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Dijital dönüşüm yolculuklarının haritasını çıkaran işletmeler, bu yeni teknolojilerin stratejilerine nasıl uyduğunu anlamakla karşı karşıya kalıyor. Bu teknolojileri, daha iyi ticari sonuçlar elde etmek için birlikte kullanmak mümkün. Örneğin Yapay Zeka ve Nesnelerin İnterneti bir araya gelerek (AIoT – Nesnelerin Yapay Zekası) işletmelere çok daha fazla yetenek sunuyor. Nesnelerin Yapay Zekası, fiziksel dünyadan toplanan büyük miktarda veriyi programlanabilir zekayla bir araya getirerek verileri bilgilere ve içgörülere dönüştürmeyi ve işlemeyi öğreniyor. Böylece aynen insanlar gibi hareket edebiliyor.

Dell olarak fiziksel ve dijital dünyanın kesişme noktasına “Sınır” diyoruz. Bu, verilerin yeni değer yaratmak için üretildiği, toplandığı ve işlendiği noktadır. Kullanım durumlarına ve sektörlere göre değişiklik gösterir. Uç Noktalar (Edge), beraberinde BT sektörü açısından yeni zorluklar getiriyor. Şimdiye kadar veri merkezleri dışında üretilen verileri işlemek için geleneksel veri merkezlerini ve bulut bilişime güveniyorduk. Artık verilerin oluşturulduğu uç noktalarda bilgi işlem kaynaklarının varlığı gerekiyor. Bu, Sınır Bilişimin (Edge Computing) ortaya çıkmasına yol açtı. Sınır Bilişim, hem verilerden içgörülerin keşfedilmesini hem de temel iş süreçlerinin dijitalleştirilmesini hızlandırarak kuruluşlar için değer yaratıyor. Ayrıca, işletmelerin son müşterilerinin deneyimlerini yeniden tanımlamalarına da olanak tanıyor.

Sınır Bilişim, sonuç olarak Nesnelerin Yapay Zekasını, yapay zekayı verilerin üretildiği kaynağa yaklaştıran bir araç haline getiriyor. Sınır Bilişim’le birlikte uç noktalarda bulunan bilgi işlem platformları mekansal, çevresel, enerji ve bağlantı kısıtlamalarına rağmen başarıyla uygulanabilen hafif tasarımlar sağlayacak. Bu tasarımlar güvenli hale getirilebilir ve gerçek zamanlı hızda içgörü gerektiren uygulamaları destekleyebilir.

Uç noktalarda organizasyon stratejisi, aynı anda iki dağıtım olamayacağından büyük ölçüde farklılık gösterecektir. Bu strateji büyük ihtimalle başlangıçta uygulanması en kolay projeleri içerecek. Bu strateji, burada açıkladığımız yapay zeka stratejisinin ilk adımlarına benzer olabilir. Uç noktaları, iş sonuçları açısından tanımlamak bir netlik seviyesi getirecektir. Örneğin, yel değirmenlerinin durumunu izlemek isteyen çiftçilerle, ineklerinin sağlığını izlemek isteyen mandıra çiftçilerinin Uç Nokta tanımı tamamen farklı olacaktır.  Kullanım durumları benzer olsa da izlenen “şey ile ilgili ince farklılıklar veri mimarilerinden, tercih edilen platform, veri işleme ve güvenliğe kadar teknoloji kullanımının nasıl gerçekleşeceğini etkileyecektir.   Birçok yeni teknolojide olduğu gibi, sınır bilişimde de çeşitli kilometre taşlarına varılması ve başarıya giden yolda çeşitli kazanımların olması gerekiyor.

Dell Technologies olarak, uç noktalarda ölçeklenebilen ve hem şirket içi hem de şirket dışı bulutları kapsayan, tutarlı ekosistemler aracılığıyla tüm veri yaşam döngüsü yönetimini destekleyen çözümler sunuyoruz. Kullanılmayan veri kaynaklarından değer elde etmeyi, analiz etmeyi ve kazanmayı zorlaştıran maliyetler nedeniyle bunu kritik olarak görüyoruz. Çözümlerimiz, müşterilerimizin “Uç Noktalarını” tanımlayan operasyonel ve fiziksel kısıtlamalarla ilgili ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandı. Ayrıca, müşterilerimizin uzmanlığa ve en iyi uygulamalara erişimini sağlamak için küresel ekosistemimiz ve destek ağımız konusunda oldukça titiz davrandık. Son olarak, çözümlerimizi son derece güvenli ve güvenilir bir şekilde sunuyoruz. Uç noktalarda tehditlere karşı açık olmanın ilave riskler getirdiğini ve Uç Nokta dağıtımlarını büyütmek isteyen işletmeler için güvenliğin büyük önem taşıdığını biliyoruz.

Zorlu uç nokta ortamlarında yoğun bilgi işlem kaynakları, basitleştirilmiş yönetim ve yüksek güvenlik sağlamak için tasarlanan, kısa derinlikli bir sunucuda NVIDIA GPU desteği sunan ve 2U raflanabilir sunucular kadar verimli sonuç veren PowerEdge XE2420, uç noktalara zeka sağlıyor. Performans testi, MLPerf kıyaslamaları kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

PowerEdge R7525 ve DSS 8400 platformlarımız NVIDIA A100, T4 ve Quadro RTX GPU’larla hızlandırıcı başına performans ve çıkarım testi kapsamında Tıbbi Görüntüleme, NLP, Görüntü Sınıflandırma, Konuşma Tanıma, Nesne Algılama ve Öneriler için de derecelendirilmiş ve kıyaslanmıştır. Kapsamlı sunucu ve hızlandırıcı seçeneklerimiz ve kullanım senaryolarımızla müşterilerimizin uç noktalarla ilgili benzersiz ihtiyaçlarını karşılıyoruz.

Yapay zeka, nesnelerin interneti ve 5G gibi iş sonuçlarına katma değer sağlayan teknolojiler sayesinde uç noktalar yeniden keşfediliyor. Sınır Bilişim portföyümüz ve Uç Nokta kullanım durumları ile ilgili daha fazla bilgi almak için portföy sayfamızı ziyaret edin.