PowerEdge XR11/XR12: O-RAN Dağıtımlarının Zorluklarını Ortadan Kaldırmak İçin Tasarlandı

Telekomünikasyon alanında uç noktalar için özel olarak tasarlanan NEBS uyumlu sunucularımızla tanışın

O-RAN Uç Nokta Bulut dağıtımları, sunucu üreticileri için bazı benzersiz zorlukları da beraberinde getiriyor. O-RAN Alliance, Uç Nokta Dağıtımı gereksinimlerini inceledi ve önerilerini, fiziksel ve çevresel gereksinimler açısından bölgesel ve sınır bulut ortamları arasındaki farkları içeren Working Group 6 (WG6) Teknik Spesifikasyonunda¹ yayınladı.

Bölgesel bulut, genel olarak yakın RT RIC ve O-CU gibi uygulamaları barındırıyor ve yüksek düzeyde erişilebilir bulut bilişim, ağ ve depolama dağıtımları oluşturan bir mimariyle geleneksel 19 inç, 42U, 1-1,2 metre derinliğinde raflanabilir platformların kurulumuna olanak tanıyan alan, çevre, güç, soğutma gibi olanakların sağlandığı Standart İnternet Veri Merkezinde bulunuyor.

Bu bölgesel bulut konumları, dağıtım zorluklarının genel eksikliği göz önüne alındığında yeni PowerEdge G15 Raflanabilir Sunucular, akıllı boyutlarda verimli çözümler oluşturmak için katmanlı performans ve yetenekler sunan mükemmel bir seçim olarak öne çıkıyor. R450/R550’den R650/R750’lere kadar Dell EMC PowerEdge sunucular, son kullanıcılar için gerekli iş yüklerine yönelik olarak işlemci, bellek, depolama ve hızlandırma seçeneklerini optimize eden katmanlı platformlar sunuyor. Telekomünikasyon alanında özellikle R650/R750 XS serisi öne çıkıyor. XS serisi, çoğu Hücresel Servis Sağlayıcı’nın Bulut Merkezi Dağıtımları gereksinimlerini karşılayan bileşenlerin dengeli olarak bir araya getirilmesiyle oluşturuldu.

Dell EMC PowerEdge R650XS (solda) ve R750XS (sağda) Uç Noktalar İçin Optimize Edilmiş Sunucular
Dell EMC PowerEdge R650XS (solda) ve R750XS (sağda) Uç Noktalar İçin Optimize Edilmiş Sunucular

WG6, Uç Nokta Bulutunu tanımlamaya şu şekilde devam ediyor: “Uç nokta bulutu, genellikle sınırlı alan, soğutma kapasitesi, zemin yükü ve benzeri karateristiklerle geleneksel bir telekomünikasyon ekipman odasında bulunuyor. Bu sınırlamalar, Ağ Ekipmanı Oluşturma Sistemi (NEBS) gibi standart telekomünikasyon sertifikaları gerektirebilecek bulut platformu donanımlarına özel gereksinimler gerektirebilir.”

Geleneksel telekomünikasyon odasının ötesinde, günümüzün Telekomünikasyon Uç Nokta Bulutu, Hücre Sitesi dahil olmak üzere son kullanıcıya daha yakın bir yerde konuşlandırılabiliyor. Hücre Sitesindeki bilgi işlem gerekliliği, O-RU’dan O-DU ön taşıyıcı arayüzüne ilişkin gecikme veya bantgenişliği gereksinimlerine dayanıyor. Bu, mevcut bir telekom ekipman odasına (C-RAN) olan mesafenin bu gecikme gereksinimlerini karşılamak için çok uzun olduğu veya Hücre Sitesi RU ile ekipman odası arasında yeterli ön taşımanın mevcut olmadığı veya bu tür bir taşımayı kiralama maliyetinin yüksek olduğu yerdir. Gelecekte, bu Uzak Uç Nokta konumları, milisaniye gecikmelerin gerekli olduğu, 5G özellikleriyle etkinleştirilecek akıllı şebekeler, sanal ve artırılmış gerçeklik, V2X otonom araçlar gibi düşük gecikme sürelerine sahip MEC uygulamalarını destekleyecek şekilde gelişecektir.

Dell EMC Micro 815 Modüler Veri Merkezi kullanılan bir hücre sahası dağıtımı.
Dell EMC Micro 815 Modüler Veri Merkezi kullanılan bir hücre sahası dağıtımı.

Uç Nokta Bulut altyapısı için olası tasarım gereksinimlerini listeleyen bir tablonun sağlandığı O-RAN WG6 önerilerine geri dönelim:

O-RAN WG6, Uç Noktaların çevresel özelliklerini vurguladı

Bu gereksinimler alan, çevre, güvenlik ve güç olmak üzere toplamda dört kategoriye ayrılıyor. Donanımlarını Telekomünikasyon Uç Noktalarına ve ötesine dağıtmayı uman ekipman satıcılarının, mevcut Uç Nokta Bulut ortamlarına dağıtmak için bu NEBS düzeyinde gereksinimleri karşılayabilen bir ürün tasarlamaları gerekecek.

Bu gereksinimlerin temeli, Dell EMC’nin yeni PowerEdge XR11 ve XR12 Sunucular için başlangıç noktası olan NEBS’de bulunuyor. Buna, MIL-STD, Savunma ve Denizcilik uygulamaları için tasarlanmış ve test edilmiş XR11/XR12 modellerini ekleyen Dell Technologies, NEBS’yi yalnızca karşılamakla kalmayıp aynı zamanda ötesine geçen ve O-RAN WG6’nın tasarım önerisini karşılayan bir form faktörüne sahip bir sunucu ailesi oluşturdu.

Dell EMC PowerEdge XR11 (solda) ve XR12 (sağda) Uç Noktalar İçin Optimize Edilmiş Sunucular

Yukarıdaki 4 gereksinimi kısaca ele alırken Dell Technologies’in her birine yaklaşımını yorumlayalım:

Alan:  Dell EMC PowerEdge XR11 ve XR12 Sunucular sırasıyla 1U ve 2U yüksekliğinde ve 19 inç genişliğindedir. 400 mm derinliğe sahip olan XR11/XR12, önerilen raf derinliği olan 600 mm’ye uygundur. Ön G/Ç yetenekleriyle XR11/XR12, bakımı zor bir kablolama tasarımı veya potansiyel olarak hava akışını engelleyen bir tasarım oluşturmadan güç ve ağ kabloları için yeterli alan sağlayarak Uç Nokta Bulut Ortamı raflarına rahatça kurulabilir.

Çevre:  XR11/XR12, GR-63-CORE ve GR-1089-CORE sektör standartlarında tanımlanmış ve NEBS Seviye 3 ve Sismik Bölge 4’ün çevresel gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmış olsa da, Dell Technologies, telekom sektörünün dışında da kullanılabilecek bir platform oluşturmak istedi. Dell Technologies ayrıca sağlamlaştırılmış XR11/XR12’leri hem askeri hem de denizcilik ortamları için mükemmel bir bilgi işlem platformu olarak tasarladı. Dell EMC’nin XR11/XR12 sunucuları, şok, titreşim, rakım ve kum/toz dahil olmak üzere MIL-STD ve denizcilik spesifikasyonlarına göre test edilmiştir. XR11/XR12’nin dağıtım potansiyeline yönelik bu kapsamlı vizyon, O-RAN Uç Nokta Bulut ortamında rahatça var olabilen bir bilgi işlem platformu oluşturuyor.

Emniyet:  XR11/XR12, temel tasarım gereklilikleri doğrultusunda elektrik, topraklama, akustik gürültü ve yangına karşı dayanıklılık dahil olmak üzere NEBS Güvenlik Gereksinimleri için test edilmiştir. Operatörlerin Uç Nokta Bulut tesislerinin güvenliği, XR11/XR12 tasarımında son derece önemli unsurlardan biri olmuştur.

Güç Gereksinimleri:  Dell Technologies, 800 W ila 1.400 W arasında hem AC hem de DC kaynak seçeneklerinde verimli bir Güç Kaynağı Birimi (PSU) yelpazesi oluşturmak için güç kaynağı üreticileri ile birlikte çalıştı. Bu, müşterilerin tesiste mevcut olan akım türüne ve sunucunun çektiği güce daha yakın bir güç kaynağı seçmesini sağlayarak voltaj dönüştürme işlemiyle boşa harcanan güç kaybını azaltıyor. XR11/XR12 tarafından kullanılan güç kaynakları, O-RAN WG6 tarafından belirtilen AC (100-240 volt) ve DC (-48 volt/-60 volt) aralıklarını kapsıyor.

Sonuç olarak Dell Technologies, O-RAN WG6 tarafından ana hatlarıyla belirtildiği gibi, Telekom Uç Nokta Bulutunun ötesindeki ortamlarda var olabilecek sağlamlaştırılmış bir bilgi işlem platformu yaratma hedeflerini tasarlayarak O-RAN Uç Nokta Bulut ortamının titiz gereksinimlerini hem karşılayan hem de aşan XR11/XR12 sunucularını oluşturdu. O-RAN Uç Nokta Bulut ortamı, endüstriyel ve perakende uygulamaları gibi diğer uç nokta ortamlarının yanı sıra MIL-STD ve denizcilik uygulamalarının gereksinimlerini karşılamak için uygulanan ek tasarım gereksinimlerinden de faydalanıyor.

1 O-RAN WG6 – “Bulut Platformu Referans Tasarımları – O-RAN.WG6.CLOUD-REF-v02.00”, Bölüm 3.2.