Çoklu Bulut Sistemleriyle Veri Her Yerde

Her türlü teknoloji stratejisini oluştururken müşterilerin isteklerini temel almak gerekiyor. Dell Technologies uzun zamandır müşterilerine kulak veriyor ve ihtiyaçlarını dinliyor. Şirket olarak stratejimizi, ürünlerimizi ve çözümlerimizi bu ihtiyaçları dikkate alarak tanımlıyoruz.

Bulut teriminin tanımı ve kullanımı konusunda, son on yılda hararetli tartışmalar yapıldı ve bir zamanlar “internet üzerindeki bilgi işlem kaynaklarına erişim” anlamına gelen bu terim, zaman içerisinde köklü bir değişikliğe uğrayarak bugün BT’ye destek olacak şekilde tasarlanan işletim modeli anlamında kullanılmaya başlandı. BT’nin hizmet olarak sunulduğu bu çevik model, verimlilikler üzerinden maliyetleri düşürmeyi ve konumdan bağımsız olarak riski yönetmeyi hedefliyor. Üstelik artık tesis içindeki bulut operasyonlarından, birden fazla genel buluttaki (uç noktaya kadar) tesis dışı bulut örneklerine kadar tüm bulut operasyonlarını tek bir konumdan tutarlı bir şekilde yönetmek mümkün.

IDC’ye göre, şu anda şirketlerin %70’inden fazlası birden fazla bulut ortamı türü kullanıyor ve veri merkeziyle ilgili olarak karşı karşıya kaldıkları en büyük zorluk, tüm bu farklı ortam türlerini kapsayan bir çoklu bulut stratejisi geliştirmektir. Şirketler çok daha büyük bir BT ekosistemi bağlamında, uygulama ve veri performansını optimize etmek için birden fazla bulut ortamı kullanıyorlar ve bu da tesis içi ve tesis dışı bulutlarda tutarsız operasyon ve yönetim sorunlarının ortaya çıkmasına neden oluyor.

Müşterilerin bugün ve gelecekte ihtiyaçları olan genel, özel ve karma bulutları doğru planlama konusunda esneklik sağlayan bulut edinimi ve kullanımı da dahil olmak üzere, sınıfının en iyisi yazılımlar, altyapı, hizmetler ve çözümler aracılığıyla sunulan geleceğin karma ve çoklu bulut operasyonları merkezi olan Dell Technologies’e HEMEN başvurun, hem de hiç vakit kaybetmeden. Şirketlerin karma çoklu bulut varlıklarının bütünlüğünü, Dell EMC altyapısı ile birden fazla bulut, özel bulut ve geleneksel tesis içi altyapı desteği sunan VMware yazılımı ile sorunsuz bir şekilde bir araya getiren çoklu bulut platformumuzda barındırılan, tek bir operasyon merkezinden yönetmelerine yardımcı oluyoruz. Dell’in geniş danışmanlık ve uygulama hizmetleri ve çözümleri, bu önemli bulut işletim ortamını güvenlik çözümleri ve hizmetleri, veri yönetimi ve koruma çözümleriyle tamamlar.

Yaklaşımımız müşterilerimizi bulut operasyonlarının tam merkezine yerleştiriyor ve fiziksel sunucu tesis içi BT’den çoklu bulut örneklerine kadar operasyon tutarlılığı ve tek yönetim olanağı sunuyor. Bunu bugün nasıl yapabildiğimizi soruyor olabilirsiniz. İlk olarak bu, dijital dönüşümleri konusunda müşterilerine yardımcı olan çözümler sunmak için yenilikler yapan Dell Technologies şirketleri ailesinin elde ettiği sonuçtur. Örneğin sunucu, depolama ve ağ genelinde karma bulut ortamını tanımlayan ve birbirlerine bağlayan yönetim ve uyum yazılımlarını merkezileştiren temel operasyon platformu olan VMware vardır. Bu VMC on AWS gibi çözümlerle ve daha geniş VMware Cloud Provider Program (VCPP) ekosistemiyle birleştirilebilen VxRail ve VxBlock da dahil olmak üzere çözümlerin temeli haline gelir. Pivotal bulut yerel uygulamalar oluşturur ve yönetir. Boomi, hizmet olarak veri entegrasyonu platformu sunarken yüzlerce bulut tabanlı ve tesis içi uygulamayı ve platformu destekleyen çoklu bir karma bulut ortamında programlanabilir bilgi mobilitesi ve dönüşümü sağlar.

Tüm bunları Dell EMC’nin birinci sınıf altyapısıyla, Dell EMC Cloud Marketplace içinde, bu çoklu bulut yolculuğunda AWS, Azure, Google ve Virtustream gibi iş ortaklarıyla birlikte, VMware ortamları için en yüksek performans ve en sıkı entegrasyon ile bir araya getirin. Bu, bulut operasyonel sorunlarını çözmenin yollarını arayan müşterilerin tercih ettikleri platformdur.

Sonuç; müşteriler bize BT departmanlarını “eve” daha yakın kontrol etmek istediklerini söylüyor. Bu karar verme sürecini hızlandıran karma, çok bulutlu bir ortam sağlamak için müşterilerin bulut stratejilerinin veri ve uygulamaları silolardan çekmesi gerektiği görüşünü doğruluyor. Dell Technologies müşterilerinin yaşadıkları veri sorunlarını çözmelerine ve ilerlediğimiz akıllı dünyanın sunduğu avantajlardan yararlanmalarına yardımcı olacak benzersiz bir konumdadır.

About the Author: Matt Baker