Önümüzdeki On Yılın Sorumluluğu

Bugün dünyanın karmaşık, çok katmanlı ve bazen aşılamaz gibi görünen güçlüklerle karşı karşıya olduğunun farkındayız.  Ancak buna rağmen geleceğimiz hakkında iyimserliğimi koruyorum. Teknolojiyle donatıldıklarında gerçek bir değişim ve toplum açısından maddi sonuçlar yaratabilecek tutkulu insanların dönüştürücü gücüne inanıyorum.

2030’A DAİR BÜYÜK HEDEFLER

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ GELİŞTİRME

1:1 oranında geri dönüşüm/yeniden kullanma

TOPLUMSAL KAPSAYICILIĞI ARTIRMA

Cinsiyet eşitliği

İNSAN HAYATINI DÖNÜŞTÜRME

1 milyar kişinin hayatını iyileştirme

ETİK İLKELERE UYMA VE GİZLİLİĞİ KORUMA

Kontrolü size verme

Buna her gün tanık oluyorum. Resmî veya gayriresmî olması fark etmeksizin, dünya çapında binlerce Dell Technologies ekibi üyesinin, müşterisinin ve ortağının gösterdiği gayretin inanılmaz bir etki yarattığını görüyorum. En etkili programlarımız arasında yer alan güneş enerjili laboratuvarlarDigital Lifecarekapalı döngü geri dönüşüm, Dell’de dünyamızı dönüştürmek için tutku ve yeteneğe sahip bireylerin fikirleri olarak ortaya çıktı.

Bugün, Dell Technologies’in 2030 Progress Made Real Planını tanıttık.  Bu uzun vadeli hedefler, teknoloji ve verilerin insan ruhu ile bir araya geldiğinde her zaman dünyada olumlu etkilere yol açacağı inancı üzerine tasarlanmıştır.

2030 hedefleri şunları içeriyor:

  • Müşterilerin satın aldığı her ürün için eşdeğer bir ürünü geri dönüştürme
  • Ürünlerin yarısından fazlasını geri dönüştürülmüş veya yenilenebilir malzemelerle üreterek döngüsel ekonomiye liderlik etme
  • Tüm ambalajlarda %100 geri dönüştürülmüş veya yenilenebilir malzeme kullanma
  • 1 milyar insanın sağlık, eğitim ve ekonomi fırsatlarını artırma
  • Kâr amacı gütmeyen 1.000 kuruluşu dijital olarak dönüştürme
  • Ekip üyelerinin %75’ini toplumsal sorumluluk ve gönüllülük projelerine katılmaya teşvik etme
  • Tüm ekip üyelerinin %95’ine farkında olmadığınız önyargılar, taciz, mikro saldırganlık ve kayırmacılık konusunda yıllık eğitimler verme
  • Çalışanlara tedarik zincirlerinde geleceğe yönelik yetenekler kazandırma

Hedeflerin tümü geniş kapsamlıdır, temel iş önceliklerimizle uyumlu hale getirilmiştir ve en üst kademeden itibaren desteklenmektedir. Bunlar cesurca belirlenmiş ancak aynı zamanda hayata geçirilebilir hedeflerdir ve günümüzde olup bitenlere gerçekçi bir şekilde dayandırılmıştır.

Şu dört odak alanına yoğunlaşırlar: sürdürülebilirliği geliştirme, toplumsal kapsayıcılığı artırma, insan hayatını dönüştürme, etik ilkelere uyma ve veri gizliliğini koruma. Bu hedefler çalışanlar, müşteriler ve hizmet verdiğimiz topluluklar dahil tüm paydaşlar için ölçülebilir bir etki sağlamalıdır.

Ayrıca güçlü bir temel üzerine kurulmuşlardır.

Haziran ayında, 2020 hedeflerimizin pek çoğunu erkenden tamamladığımızı duyurduk. Örneğin sağlam şekilde oluşturulmuş küresel geri dönüşüm ağımız yoluyla, 2020 yılına yönelik bin ton kullanılmış elektronik eşyayı geri dönüştürme hedefimize ulaştık.  Hindistan Hükümeti ve müşterimiz Tata Trusts ile güçlü ortaklıklar sayesinde, uzak köylere önleyici sağlık bakımının sunulması için bulut tabanlı bir analiz çözümü uygulamaya koyduk ve başka bir yolla bu hizmetlere erişemeyen 11 milyon kişiye ulaştık.

Toplumsal etkiye ilişkin önemli kilometre taşları

2013

Afrika’da ilk güneş enerjili öğrenim laboratuvarı inşa edildi

Sertifikalı bir kapalı döngü plastik tedarik zinciri başlatıldı

2014

2015

Ürünlerde geri dönüştürülmüş karbon fiber kullanılmaya başlandı

Ticari ölçekli paketler oluşturmak için denizlerden plastik toplama programı başlatıldı

2017

2018

Nadir toprak mıknatısları için kapalı döngü süreci oluşturuldu

Reboot Representation Tech Coalition’ın kurucu üyesi olundu

2018

Son on yılda, her bir ekip üyesinin yıllık 10 bin dolara varan bağışıyla eşleştirilerek yapılan Dell Match bağışları sayesinde ekip üyeleri hizmet verdikleri topluluklar için 244 milyon dolar bağışladı.

Geleceğin yeni güçlükler getireceğini biliyoruz. Bugünden tahmin edemeyeceklerimiz de dahil olmak üzere yeni işbirlikleri ve inovasyonlar gerektirecek. Hala hedeflerimizden bazılarını nasıl başaracağımızın yolunu arıyoruz, ancak yapacağımız önemli değişikliğin derinden adanmışlıkla başlayacağını biliyoruz.

Kapsayıcılığın ve hizmetin değer görüp teşvik edildiği bir ortamın oluşturulmasına odaklanmakla başlıyor. Harika fikirlerin nereden geleceği belli olmaz, bu nedenle ekip üyelerimizin görüşlerini dile getirmesi ve toplumsal etki gündemimize katkıda bulunmaları için yeni yollar araştırmaya devam edeceğiz.

Güçlükler karşısında iyimserliğimizi korumamız da büyük önem taşıyor. İyimserlik sosyal etki yaratmada en büyük güçtür. Bu temel inanç sayesinde daima daha fazlasını yapabiliriz. İyimserlik, ortaya çıkan sonuç üzerinde bir etkimiz olacağına yönelik inancımızı korumamızı sağlar. Teknoloji sorunları çözecek. İnsanlar sorunları çözecek. Ne kadar zorlu olursa olsun, bunları çözmek için yapabileceğimiz inovasyonlar ve üstlenebileceğimiz taahhütler var.

About the Author: Dell Technologies