Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisinin 5G’ye Uygulanması

Mimariden operasyonlara kadar uzanan 5G ağları, sektörleri dijital dönüşüme yönlendirme konusunda daha önceki mobil teknoloji nesillerinde görmediğimiz kadar büyük bir potansiyel taşıyor. Gerek adım adım yeni beceriler eklemek için mimari esneklik (önceki nesiller uçtan uca nesil güncellemeleri gerektiriyordu) gerek 5G kullanım durumlarının endüstri merkezli perspektifi (önceki nesiller tek bir müşteri deneyimine odaklanıyordu) olsun, ekibimle beraber ağırlıklı olarak 5G Dönüşümünün Dört Temel Direği‘ne odaklanıyoruz.

 1. Sanallaştırılmış ve yazılım tanımlı bir ağa yönelik Ağ Modernizasyonu
 2. Veriye dayalı kararlara yönelik BT ve OSS/BSS (operasyon destek sistemleri/işletme destek sistemleri) Dönüşümü
 3. SP ile iş birliği içinde ortaklık çözümleri sağlamaya yönelik Dijital Dönüşüm
 4. Maliyet verimliliğini ve yeni gelir modellerini hayata geçirmek için beceri setlerini ve yeni operasyon modellerini tanımlamaya odaklanmış İşgücü Dönüşümü

Dünya Ekonomik Forumu, Yeni Ağ Teknolojileri Küresel Gelecek Konseyi’nin Dell Technologies temsilcisi olarak, 5G’nin kendisi üzerinde geliştirilen teknoloji ve iş fırsatlarının ötesinde erişebileceği noktaları da görme fırsatım oldu. Bulut işletme ekonomisinin mobil ağa uygulanmasıyla elde edilebilecek toplumsal değeri ve avantajı bizzat görüyorum ve bu kullanım durumlarını görmek, 5G çalışmalarımız için yeni bir amaç hissi uyandırıyor. Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi’ni akla getiren bu amaç tüm teknolojilerden, mimarilerden veya gelir elde etme yollarından daha büyük ve bize Dell Technologies’in ortaya koyduğu çalışmanın topluma yarar sağlamaya yönelik nihai amacımıza ulaşmamıza nasıl yardımcı olduğunu da gösteriyor.  Ben bunu aşağıdaki gibi modelledim:

Toplumsal Değer/Toplumsal Avantaj/Ekonomik Avantajlar:

Eğitimli küresel nüfus

İşsizliğin azaltılması

Sağlık kalitesi

Suç oranlarının düşürülmesi

Daha geniş toplumsal katılım

Kullanım Durumları

Toplumsal avantaj (eğitim, sağlık hizmetleri)

Toplum (idare hizmetleri, güvenlik, askeriye)

Endüstri (perakende, enerji, imalat)

Tüketici (medya, sosyal ağlar)

Hizmetler

Hizmet düzenleme/yönetimi

Hizmet garantisi

Analiz ve yapay zeka

Platform Destekçileri:

Telemetri ve otomasyon için API’ler

Ağ dilimleme ve çoklu erişimli uç işlemi

Altyapı İhtiyaçları:

Programlama/depolama/ağ altyapısı

Hiper yönetici/kapsayıcı tabanlı sanallaştırma

Sanallaştırılmış/kapsayıcı ağ işlevi (VNF/CNF)

Çoklu radyo/çoklu spektrum

Altyapı İhtiyaçları: Hiyerarşinin tepesine ulaşmak için gerekli olan 5G platformunun doğrudan portföyümüzle uyumlu teknolojilerin temeli üzerine inşa edilmiş olması tabii ki Dell Technologies’in işine gelen bir durum. Fakat yine de şu inkar edilemez: Altyapı İhtiyaçlarının temel katmanı hem lisanslı hem de lisanssız spektrum bantlarında çoklu radyo teknolojilerine entegre edilmiş, yazılım ile programlanabilir bir mimaride bulunan sanallaştırılmış ve kapsayıcı işlevlerin kullanılması yoluyla ağ altyapısını modernize etme becerisi tarafından yönlendirilir.

 • Platform Destekçileri: Altyapı bileşenlerini bir platform olarak bir araya getirmek, yeni hizmet işlevlerini kullanılabilir kılan API’lerin desteklediği hizmetlere yönelik yeni bir beceri setini de geçerli hale getiriyor. Ağ dilimleme ve çoklu erişimli uç işlem gibi teknolojiler daha düşük gecikme ile birlikte daha kapsayıcı ve verilerle desteklenen hizmet teklifleri oluşturulması açısından önem arz ediyor.
 • Hizmetler: 5G bağlamında hizmetler katmanı, yeni kullanım durumlarının oluşturulabilmesi için birleştirici bir çerçeve görevi görüyor. Düzenleme, garanti, analiz ve yapay zekayı içeren bu hizmetler, arka plandaki platform işlevleri/becerileri ile kullanım durumlarının gereklilikleri arasında adeta tutkal görevi görüyor. Diğer bir deyişle hizmetler, platform destekçilerini ve altyapıyı tüketilebilir hale getiriyor.
 • Kullanım Durumları: Genellikle 5G’nin hem müşterilere hem de perakende, enerji ve imalat gibi sektörlere yeni hizmetler sunma becerilerine odaklanıyoruz. Devlet hizmetlerinden askeri operasyonlara kadar 5G’nin toplumu etkileme ve yeni teknolojileri entegre ederek, bilgi kapsamını genişleterek ve deneyimleri kişiselleştirerek eğitim ve sağlık alanlarında basamak işlevi geliştirmeleri sunma becerisini, kısa vadede ekonomiye yön veren doğrudan bağıntılara odaklandığımız için bazen göz ardı ediyoruz.
 • Toplumsal Değer/Toplumsal Avantaj/Ekonomik Avantajlar: Sağlıklı, iyi eğitimli ve bağlantılı bir toplumun sağlayacağı avantajları göz ardı etmemeliyiz. Eğitimin ve sağlık hizmetlerinin işsizliği azalttığını, küresel gayrisafi hasılayı artırdığını, suç oranlarını düşürdüğünü ve toplumsal katılımı iyileştirdiğini gösteren birçok uzun soluklu araştırma mevcut. Günümüzün bağlantısız nüfusuna, 5G de dahil olmak üzere bir dizi yeni ağ teknolojisi ile bağlantı sağlamak hepimizin yararınadır.

Maslow’un sıkça belirttiği gibi İhtiyaçlar Hiyerarşisi’nin en alt dört katmanına yoksunluk veya karşılanmamış “ihtiyaçlar” yön verir. Hizmet sağlayıcıların sunduğu kullanım durumlarından tedarikçilerin sağladığı altyapıya kadar 5G’nin sektördeki konumuna baktığımda, ortak bir platform oluşturma ihtiyacımızı karşılama, bu platformu yeni şekillerde işletme ve birçok sektörde yeni hizmetler sunabilmek için bu platformdan yararlanma motivasyonuyla hareket ettiğimizi görüyorum.

Fakat sektör zaman içinde şunu anlayacak: Topluma ve küresel ekonomiye yönelik avantajlar 5G ağlarının mimarisi oluşturulduktan, dağıtıldıktan ve küresel operasyonlar için ölçeklendirildikten çok sonra bile gündemde kalmaya devam ederken yukarıda belirtilen avantajlar edinilmiş ve “ihtiyaç” karşılanmış olacak. Görmemizin muhtemel olduğu kullanım durumlarına kısaca bir bakalım:

 • 5G ve eğitim: Artırılmış gerçeklik/sanal gerçeklik tabanlı geniş kapsamlı deneyimler, öğrenme stillerine göre kişiselleştirilmiş öğretim yöntemleri, özel ihtiyaç yardımları vb.
 • 5G ve devlet hizmetleri: İyileştirilmiş ilk müdahale, yol güvenliği, artırılmış güvenlik (özellikle de siber güvenlik), güvenlik bilgilerinin aktarılması, iyileştirilmiş toplumsal hizmetler.
 • 5G ve sağlık hizmetleri: Geliştirilmiş uzaktan hasta izleme, TeleSağlık/TeleTıp, hayati sağlık bilgilerinin dolaşımı (örneğin tıbbi görüntüler), robotlarla yapılan ameliyatlar.

İşimiz için sürdürdüğümüz günlük koşuşturmacayı daha büyük bir amaca dahil etmek, istediğimiz etkiyi oluşturmamız için bize avantaj sağlayacaktır. Dell Technologies, #technologyforgood (iyilik için teknoloji) hareketine inanıyor. Dünyanın şimdiye kadar gördüğü en güçlü ağı oluştururken ve aynı zamanda sağlık, eğitim, çevre ve toplumsal avantaja öncelik vermeye devam ederken bu alanların birçoğunda zaten ilerleme kaydettik.

About the Author: Dell Technologies

Topics in this article