İşletmenizin Dönüşümü BT Departmanınızdan Başlıyor

Dijital dönüşümden bahseden endüstri, kamu, eğitim alanları ve kâr amacı gütmeyen sektörlerdeki kuruluşlar yeni olanaklar, etkileşim modelleri, analizler yoluyla müşterileri, üyeleri, öğrencileri veya hastaları için değer yaratmak, büyüme imkânı tanımak ve daha iyi sonuçlar sunmak için bunu nasıl kullanacağını konuşuyor.

Çoğu için başarılı bir dijital dönüşüm girişimine yönelik en büyük tehdit, BT departmanının kendini dönüştürememesi, yalnızca şirket içi süreçlerin arka ofis sorumlusu olmaktan çıkıp, insanlar, nesneler ve veriler arasında dijital etkileşim ve işlem akışlarına olanak tanıyan bir pozisyona geçme konusunda başarısız olması olasılığıdır. BT dönüşümü, kuruluşunuzdaki liderlerin fırsatları daha hızlı bir şekilde tespit etmesini, riskleri değerlendirmesini ve kurumsal değişime yön vermesini mümkün kılacaktır. IDC’nin Kasım 2017’de gerçekleştirdiği Global BT Dönüşümü Anketi‘ne göre BT ortamlarını modernleştiren, otomatikleştiren ve dönüştüren kuruluşların inovasyon gerçekleştirmek, kullanıcı memnuniyetini ve rekabet avantajını artırmak için BT departmanından yararlanma olasılığı, daha yavaş ilerleyen kuruluşlara kıyasla 12 kat daha fazladır.

Çoğu şirket, BT dönüşümünü yönetmedeki en önemli sorunun genişleyen genel IaaS, PaaS ve SaaS çözüm portföyünün ele alınması olduğu yanılgısına düşer. Ancak ayrılmış (özel) bir bulut ortamını kullanıma sunmak, kuruluşunuz için daha da büyük riskler doğurabilir. Yeni dijital hizmetleri piyasaya sürdüğünde müşteri/hasta/üye güvenini kazanamayan hiçbir işletme başarılı olamaz. BT dönüşümü, BT departmanınızın gelecekte inovasyonu engelleyebilecek teknik şüphelere mahal vermeden üç iş yükü önceliğini (düşük gecikme süresi, hızlı kaynak sunumu ve veri denetimi) sürekli olarak dengelemesini sağlar.

Çoğu iş yükü için bu, modernleştirilmiş mevcut veri merkezlerinde ve yakındaki mevcut kullanıcılarda veya aygıtlarda uygulamaların mümkün olduğu kadar saklanması anlamına gelir. Diğer durumlarda ise erişiminizin yeni coğrafyalara ve fabrikalar, hastaneler gibi gecikme süresinin kritik önem taşıdığı konumlara genişletilebilmesi için iş yüklerinizin yeni veri merkezlerine veya uç konumlara taşınmasını gerektirir. Modernleştirilmiş veri merkezlerinde BT departmanınız tarafından çalıştırılan iş yükleri, işletmenizin kalbindeki güven sistemleridir. IDC’ye göre lider BT dönüşümü kuruluşlarının kendi tesislerini kapsamlı bir şekilde kullanma olasılığı daha fazladır. Çünkü yalnızca tesislerinin değişen gereksinimlerle büyüyüp gelişeceğinden emindirler.

BT dönüşümünün, dijital dönüşüm başarısına en büyük katkısı, kuruluşunuzun tamamına maksimum analiz becerisi kazandırması ve oluşturduğu, eriştiği, yönettiği ve paylaştığı verilerden sonuçlar çıkarmasıdır. Küresel BT Dönüşümü Anketimize göre, BT dönüşümü liderlerinin mobil çalışanlar ve “akıllı” nesnelerle etkileşimi artırmak için tümleşik analizi, yapay zekayı ve bilişsel teknolojileri kullanma, böylece iş sonuçlarını iyileştirme olasılığı altı kat daha fazladır. BT dönüşümünde başarılı olan şirketler, hem kendi modernleştirilmiş veri merkezlerinde hem de hizmet tedarikçilerinin bulut tesislerinde yapay zeka ve makine öğrenimi gibi geleneksel ve bulutta yer alan yeni iş yüklerinin yerleşimi ve koordinasyonunda yeni yaklaşımlar benimseyenlerdir. Bu şirketler giderek daha “akıllı” hale gelen uç konumlarda çalışan yerel bulutlarda iş yükleri sunabilir.

Yeni uygulamaları destekleme ve BT dönüşümünden kaynaklanan geliştirme döngülerini azaltma beceriniz, iş yükünüzün optimum deneyimi sunmak ve uygulama veya veri gecikme süresinden kaynaklanan kalite düşüşleri olmadan maksimum verimi elde etmek için gereken araçlara, verilere ve analize sahip olmasını sağlar. Çalışanlarınız, iş ortaklarınız ve bakım personeliniz kişisel gizlilik, fikri sermaye veya saygınlıktan ödün vermeden tüm kişisel ve dijital forumlarda müşteriler, üyeler, öğrenciler ve hastalar ile tutarlı bir şekilde etkileşim kurabilir. Bunu bağlı kişilerle “akıllı” nesnelerin bir araya geldiği ve dijital dönüşümün söz konusu olduğu hastanelerde, fabrikalarda ve diğer yerlerde de gerçekleştirebilirler.

About the Author: Dell Technologies