İşin Geleceğiyle Yüzleşmek: İşgücü Dönüşümü

Günümüzün önde gelen yöneticileri için artık çok belli bir şey var, ofisler eskisi gibi çalışmayacak. Nasıl, nerede ve kiminle çalışacağımız teknoloji devrimiyle kökten değişti, İşgücü Dönüşümü başladı. Şirketlerin bu değişimden faydalanıp faydalanmayacağı, bunun sonucunda ayakta kalıp kalmayacağı, esneklikleri ve yeni çözümleri deneme heveslerine çok bağlı. 

Dell’in yaptırdığı bir araştırmaya göre, günümüzde ortalama ofis alanı 8 yıl öncesine göre %60 daha küçük. Teknoloji araştırma şirketi Futurum tarafından yapılan diğer bir araştırmaya göre ise, sadece birkaç yıl içerisinde ekonominin yarıdan fazlası “freelance” çalışanlardan oluşacak.

Eğer bu beklenti gerçekleşirse, günümüzdeki ana trend olan tam zamanlı çalışan konsepti değişecek; uzaktan çalışanlar, sözleşmeli veya dış kaynaklı çalışanlar “yeni normal” olacak. Bu da demektir ki, eğitim ve iletişim protokolleri hızlı, anlaşılabilir ve kolay adapte edilebilir olmalıdır. Artan sayıdaki “freelance” ve “solopreneurs” olarak adlandırılan çalışanlar, bizleri eğitecek yeni yollar bulmaya itecek.

Ancak uzaktan çalışma her zaman en iyi sonuçları getirmeyecek. Bazen en iyi fikirler ortak çalışma alanlarından gelir, birlikten kuvvet doğar. Aynı ortamda çalışan takımlar daha yüksek performans gösterir.

Teknoloji gelişip otomasyon etrafımızı sardıkça, bunun etkilerini semt pazarından işgücü pazarına kadar her yerde hissetmeye başlayacağız. Nesnelerin İnterneti ve otomasyon, teknolojiyi yaptığımız her işin ayrılmaz bir parçası yapacak. Teknoloji, mobil ve iyi eğitilmiş çalışanlara büyük faydalar sağlarken, bazı olumsuzluklara da neden olacak. Küçük kentler, klasik perakende satıcılar ve kamyon şoförleri bu olumsuzluklardan ilk etkilenenler olacak. Bu olumsuzlukların üstesinden gelmek için unutulan, uzak yerlerde ofisler, lojistik ve teknoloji merkezleri kurulabilir. Eğer gelişmiş şirketler marjinal bölgelere giderse, oradaki insanlar daha entegre bir yaşam sürebilir.

Fiziksel ofiste gelişen takım çalışmasını kaybetmekten korkan yöneticiler uzaktan çalışmanın getirebileceği huzuru keşfetmeli. Yeni nesil dayanışma araçları fiziksel birlikteliğin yerini alabilir. Bu araçlar büyük değişikliklere yol açarken, dayanışma kültürünün önemi daha da artacak, eğer bu kültür yerleşmezse, araçlar ve teknoloji takım çalışmasında gerekli dönüşümü sağlayamaz.

Uzaktan çalışmanın bir diğer avantajı da yetenek havuzunuzun gelişmesi olacak. Fiziksel sınırlara bağlı kalmadan çalışan seçebilmek rekabet gücünü de sınırların ötesine taşıyacak. Eskiden çalışanlar iş yerlerine adapte olmaya çalışırken artık ofisler çalışanlara ve onların yaptıkları işlere adapte olmak zorunda. Bu yüzden Dell olarak iş yerlerindeki trendlere uygun cihaz tasarımları geliştiriyoruz. Bu cihazlar mobil çalışanlar için güvenli, BT ekibi için yönetilebilir ve belki de en önemlisi nerede olursanız olun sizi yarı yolda bırakmayacak kadar güvenilir olmalıdır.

Dell ve Intel tarafından yaptırılan İşgücü Dönüşümü  araştırmasına göre, çalışanların %79’u teknolojinin geçen yıl yaptıkları iş üzerinde çok büyük bir etkisi olduğunu düşünüyor. Bu değişim, en iyi yetenekleri isteyen şirketleri de ilgilendiriyor: gençlerin %80’i iş seçimlerinde teknolojinin çok önemli olduğunu söylüyor, yani çalışanlara sadece herhangi bir PC veya laptop vermek artık yeterli değil.

Öte yandan çalışanların birçoğu masalarından çalışırken bile farklı amaçlar için farklı cihazlar kullanıyor ve bunun nedeni günümüzde şirketlerin %53 oranında tercih ettiği açık ofis planları. Mikrofonlu kulaklık gibi aksesuarlar, akıllı telefonlar bunun örnekleri. Her ne kadar açık ofis, takım çalışmasını özendirmek için tasarlanmış da olsa, şüphesiz üretkenlik ve yaratıcılık üzerinde olumsuz etkileri olabiliyor. Araştırmalara göre çalışanların %51’i aynı ofisteki meslektaşları ile anlık mesajlaşma uygulamaları ve e-mail üzerinden konuşuyor. Bunun en büyük nedeni açık ofiste konuşma mahremiyeti kalmaması.

Aynı ofiste cep telefonuyla mesajlaşmak yerine belli oranda uzaktan çalışmayı teşvik etmek çok daha iyi bir çözüm olacak. Yine araştırmalara baktığımızda uzaktan çalışmak artık çalışanlar için bir menfaat olmaktan çok bir hak olarak görülüyor ve BT departmanı gerekli cihazları temin etmezse çalışanlar kişisel cihazlarını kullanarak boşlukları dolduruyor; BT için güvenlik ve yönetim açıkları ortaya çıkıyor.

Şu çok açık ki günümüzde hem şirketlerin hem de çalışanların ihtiyaçları artmakta ve çeşitlenmekte. Araştırmacıların “aktivite tabanlı iş” olarak adlandırdıkları, çalışanların en uygun şekilde çalışmalarına izin veren yolları tercih eden şirketler daha güvenli şekilde üretkenliklerini artıracak.

İş yeri trendlerine uygun cihazların tasarımında Dell zamanın ötesini hedefliyor. Mobil çalışanların güvenliğini arttıran teknolojilerden BT’nin evden çalışanlara yardımcı olmasına kadar, Dell’in yenilikçi ve güvenilir çözümleri, işleri daha sevimli ve daha üretken hale getiriyor ve herkesin daha mutu olmasını sağlıyor.

About the Author: Dell Technologies