Her Şeyin Her Yerden Yapıldığı Bir Dünya İçin Dijital Dönüşüm

İnovasyonlar ve dijital dönüşüm sayesinde nasıl zorlukların üstesinden gelip daha iyi deneyim ve daha hızlı iş sonuçlarını elde ettiklerini müşterilerden dinleyin.

Geçtiğimiz günlerde Teksas’ın Amarillo şehrinde yer alan Vancouver Film School’da (VFS) BT liderleriyle geçtiğimiz yılın daha iyi deneyim ve hızlı iş sonuçları elde etmek için yaklaşımlarını nasıl değiştirdiğini, kuruluşlarını dijital olarak dönüştürmek için ne gibi inovasyonlar gerçekleştirdiklerini ve başarıya nasıl ulaştıklarını konuşma fırsatı elde ettim.

Farklı zorluklarla karşı karşıya olmalarına rağmen BT liderlerinin hepsi başta modern altyapı, dijital sağlamlık ve dijital öncelikli yaklaşım ve kültür olmak üzere aynı öncelikleri paylaştı.

Hibrit bulut ortamının sağladığı esneklik ve çeviklik üzerine kurulan modern altyapı

Sohbetimiz genellikle hızlı hareket etmeye ve değişikliklere hızla adapte olmaya olanak tanıyan çevikliğin ne derece önemli olduğuna odaklandı. Çeviklik, hibrit bulutun esnekliğine, seçeneklerine ve öngörülebilirliğine sahip olan modern bir altyapıya yatırım yapılmasını gerektiriyor. Çevikliğin önemi müşterilerin ve Dell Technologies’in sadece hafta sonu çalışarak ekip üyelerimizi evden çalışma modeline geçirdiğimizde tam anlamıyla netleşti. Bulutlar arasında tutarlı bir ortamda tüm deneyimi ölçeklendirebilme ve yönetebilme becerisi, üretkenlik anlamında hiçbir şeyin atlanmamasına ve hem ekiplerimizi hem de müşterilerimizi destek sağlamamıza olanak tanıdı.

Amarillo şehri CIO’su Richard Gagnon, evde kalma talimatı verildiğinde ekibinin hibrit bulut yaklaşımıyla nasıl yeni uygulamalar oluşturduklarını ve kaynakları nasıl yeniden yönlendirdiklerini paylaştı. Temel personel, birkaç gün içinde uzaktan çalışma modeline geçirilirken bir hafta sonu zaman harcayarak halk sağlığı klinikleri için 75 kişilik bir sanal çağrı merkezi kuruldu. Artık Amarillo şehri her yerde olağanüstü durum kurtarma hizmetleri etkinleştirmek için hibrit bulut altyapısına daha fazla yatırım yapıyor ve okullara, sağlık kuruluşlarına ve diğer kurumlara internet hizmeti sunmak için geniş bant bir çözüm geliştiriyor.

Dell Technologies olarak, uygulama geliştirme ekibimize daha fazla çeviklik, otomasyon, geliştirilmiş DevOps süreçleri ve daha iyi deneyim sunabilmek için özel bir bulut ortamı tasarladık ve oluşturduk. Dahili ekiplerimiz daha etkili ve hızlı iş birliği ve inovasyon olanağı tanıyan self servis tedarik süreçlerine erişebiliyor. Sonuç olarak üretkenliğimizi, hızımızı, güvenliğimizi ve görünürlüğümüzü önemli ölçüde iyileştirdik. Ayrıca APEX ve APEX Console üzerinden sunduğumuz deneyimlerin temelini oluşturuyor.

Dijital dayanıklılık kültür ve teknolojiyi bir araya getirmeli

İş birliğini ve bağlantıyı teşvik eden bir kültür oluşturmak, dijital dayanıklılık ve genel dönüşüm açısından kritik öneme sahip.

Vancouver Film School, hızlı bir şekilde tamamen uzaktan öğrenme ortamı oluşturmak durumunda kaldığında, öğrencilerin her zaman bağlı kalmalarını, grafik ve veri açısından yoğun müfredatlarına devam edebilmelerini sağlamak için öğrencilere dizüstü bilgisayarlar ve Dell Precision iş istasyonlarına erişim imkanı sağladı. VFS BT Yöneticisi Bernard Gucake, öğrencilere dosya paylaşımı ve depolama alanlarına daha sorunsuz erişme yeteneği sağlamak için BT stratejilerinin bir parçası olarak Dell Isilon depolama  çözümü üzerinden bir yazılım kullandıklarını belirtti. Son kullanıcı deneyimini geliştirmek ve sorunları kökünden çözmek için destek taleplerini bakmanın ve ekip halinde çalışmanın büyük önem taşıdığının altını çizen Gucake, kullanıcılarla bağlantı kurmanın ve bundan bir ders çıkarmanın dönüşüm için gerçekten büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.

VFS’de olduğu gibi Honeywell’in devam eden dijital dönüşümü ve işbirlikçi kültürü, uzaktan çalışma modeline başarılı ve hızlı bir geçiş sağladı. Honeywell’in Baş Teknoloji Sorumlusu Sheila Jordan, şirketin artan cihaz sayısı, bant genişliği kullanımı ve VPN erişimini desteklemek için ağ yükseltmelerine nasıl yatırım yaptığını ve aynı zamanda çalışan bağlılığı için en iyi uygulamalara nasıl odaklandığını paylaştı. Uzaktan çalışma modeli birçok çalışan için yeni bir şeydi. Örneğin, ekiplerin sözlü olmayan ipuçlarını kaçırmamaları için videoda birbirleriyle etkileşim kurmalarını sağlamak, insanların yeni uzaktan çalışma kıyafetlerini affetmelerini sağlamak kadar önemliydi. Sanırım hepimiz artık geriye bakıp biraz gülüyoruz, çünkü artık çok sıradan.

Aslında, birçok kuruluş geriye bakmıyor. Teknoloji ve işbirliğinin bu birleşimi, her şeyi her yerden yapma kültürünü teşvik ediyor. Daha fazla esneklik sağlarken küresel ekipler için tartışma ve yenilik için eşit bir oyun alanı oluşturuyor.

Veriler zekayı güçlendiriyor

İşletmeler için yeni fırsatlar, daha fazla BT verimliliği ve iyileştirilmiş kullanıcı deneyimleri oluşturmak üzere içgörüler belirlemek için kullandığımız verileri unutmamak gerekiyor. Ancak günümüzün geniş çapta dağıtık iş gücü ve uç noktalarda artan veri miktarıyla birlikte bu veriler de geniş çapta dağılıyor. Modern altyapı, kuruluşlara verileri var oldukları her yerde yönetme, analiz etme, güvence altına alma ve daha fazla değer elde etme yeteneği sağlıyor.

Honeywell, BT ve OT (operasyonel teknolojiler) teknolojilerini uç noktalarda bir araya getirmenin yollarını arıyor. Sistemler ve uygulamalardan elde edilen bilgileri entegre ederek, bina trafiğinden sıcaklık kontrolüne ve bakıma kadar bir tesiste neler olup bittiğine dair daha fazla görünürlük elde etmeyi amaçlıyor. Ayrıca tüm bunları tek bir yerden görebilmek ve yönetebilmek üretkenliği ve genel maliyetleri etkileyen kritik kararlar almayı kolaylaştırıyor. Honeywell, üretim, tesisler ve çeşitli akıllı binalardaki parçalara ayrılmış bu öngörüleri alıyor ve eyleme dönüştürülebilir öngörüler olarak kuruluş genelindeki yeni uygulamalarla derinlemesine entegre ediyor. Bu öngörüler müşterilere yönelik Honeywell Forge çözümünde hayat buluyor.

Güvenliğin her şeye dahil edilmesi gerekiyor

Veriler geniş çapta dağıldıkça, kuruluşların potansiyel saldırı yüzeyi de genişliyor. Olaylar sonrasında ihtiyaç duyulabilecek hızlı düzeltme ihtiyacının azaltılması için güvenliğin her şeye dahil edilmesi büyük önem taşıyor. Bu, içsel ve proaktif bir yaklaşım gerektiriyor.

Güvenliğin herkesin işi olduğu ve süreç, kültür, eğitim ve otomasyonun büyük önem taşıdığı konusunda hepimiz hemfikirdik. Richard Gagnon, Amarillo şehrinin güvenlik konusunda sağlam bir eğitim programı geliştirdiğini ve performans değerlendirmelerine güvenliği dahil ettiklerini paylaştı. Program dahilinde yemi yutup yutmadıklarını görmek için kendi çalışanlarını bile avlıyorlar. Bunlar, herkesin güvenliğin önemini anlaması açısından çok kritik fırsatlar sunuyor.

Dijital Dönüşüm süreklilik arz ediyor

Geçtiğimiz yılda dijital dönüşüme yatırım yapan kuruluşlar, yatırım yapmayan kuruluşlara göre çok daha iyi bir performans gösterdiler. Amarillo şehri, VFS ve Honeywell, bunu net bir şekilde ortaya koyuyor. İşleri devam ettirmek, müşterileri ve öğrencileri desteklemek ve inovasyonları sürdürmek için hızlı bir dönüş yapmayı başardılar. Kuruluşlar artık köşelerin arkasını görmek için daha fazla eğiliyorlar ve sonraki adıma hazır olma yeteneği veren modern çözümler ve hizmetleri benimsiyorlar. Bu, müşteriler için daha iyi çevrimiçi deneyimlere, verilere dayalı sonuçlar için otomasyona, analitiğe ve güvenliğe yatırım anlamına geliyor. Ekiplerin ve müşterilerin gelişimlerini sürdürebilecekleri ve her şeyi gerçekten her yerden yapabilecekleri bir dünya.