Genel, Özel veya Hibrit Bulut: Algı mı Gerçeklik mi?

Genel, özel ya da hibrit bulut arasında karar verirken nelere dikkat etmeli? Dell EMC Product Marketing for Enterprise Hybrid Cloud Sr. Manager Vivian Clark yazdı. 

Ev kredimi yeniden finanse etmeye karar vermek kolaydı. Daha düşük bir faiz oranının getirdiği tasarruflar, birkaç yıl sonra kapanış maliyetlerini karşılayacaktı. Eğer uzun süre bu evde yaşamayı planlıyorsam, yeniden finanse etmek mantıklıydı.

Genel, özel veya hibrit bir bulut arasında karar vermek ise pek kolay değil. Geri ödeme hesaplaması önemli, ama güvenlik, uyum ve performans üzerindeki kontrol de.

Kurumların hizmet olarak altyapı (IaaS) için genel, özel veya hibrit buluttan birine nasıl karar verdiğini öğrenmek için IDC, 2017’nin başında dünya geneline yayılmış 1000 orta-büyük ölçekli kurumun BT yöneticisine anket yaptı. Yöneticiler, hali hazırda IaaS kullanıyordu veya bunu değerlendiriyordu. Benim için bu çalışmanın üç bulgusu öne çıkıyor:

Algıların aksine genel bulutlar, her zaman daha ucuz değil 

Özel bulutlar, olgunlaştı. Asla maliyetlerini karşılayamayacakları algısı, bundan on yıl önce doğru olabilirdi, ama artık değil. IDC araştırmasındaki özel bulutlarda geleneksel uygulamalar kullanan kurumlar, 2. yılda daha düşük toplam sermaye maliyetleri ile karşılaştı. (Toplam sermaye maliyetine altyapı, lisans, bakım, idari personel ve eğitim dâhil.) 5. yıla gelindiğinde ise özel bulut, kullanıcı başına yılda 2,700$ daha aza mal oldu. 2,000 kullanıcı ile tasarruflar, 5. yılda 5,4 milyon $’a ulaştı.  *

Bu bulgular ışığında, araştırma katılımcıları arasında maliyet etkinliğini özel bulutun ilk üç avantajından biri olarak sayanların en yüksek orana (%41,5) sahip olduğunu görmek hiç de şaşırtıcı değil. Bunu takip edenler güvenlik üzerinde daha fazla kontrol (%34) ve esnek yapılandırma seçenekleri (%33,2) oldu.

Hem genel hem özel bulutların BT stratejilerinde bir yeri var

Ama yöneticiler, özel veya genel bulut arasında karar verirken toplam sermaye maliyetinin ötesine bakıyorlar. Her beş araştırma katılımcısından biri, maliyetler aynı veya çok az yüksek olursa genel buluttaki bir uygulamayı özel buluta taşımayı düşünebileceğini söyledi. Bunun başlıca nedeni ise uygulamaların fikri mülkiyetlerinin daha iyi korunması (%37,3).

Özel bulutlar ivme kazansa da herkese uygun değiller. IDC araştırmasına katılanlar, geleneksel özel bulutların hizmet olarak veritabanı ve konteyner gibi bulut sağlayıcılarından gelen katma değerli hizmetleri sunmadığını (%34) belirttiler. Aynı zamanda yüksek operasyon (%31,7) ve bakım (%30,9) maliyetlerinden de endişe duyuyorlar. İnsanlar özel bulutların geri ödeme sürelerinin genel olarak sadece iki yıl olduğunu öğrendikçe, bu tür maliyet itirazlarının ortadan kalmasını bekliyoruz.

Hibrit bulut: hem pastanız dursun hem karnınız doysun

Neyse ki bu, “ya bu ya o” diyeceğimiz bir şey değil. Bulut, bir yer değil, bir işletme modeli. Hibrit bir bulut ile bazı uygulamalar ve iş yükleri yerinde çalışırken, diğerleri hizmet sağlayıcı bulutlarında çalışır. Yani her iki dünyanın da en iyisine sahip olursunuz: özel bulutun güvenliği ve kontrolü ile genel bulutun katma değerli hizmetleri ve kullandıkça öde esnekliği. Aslına bakarsanız IDC araştırması katılımcılarının %79,7’si de hibrit bulut stratejisine sahip.

Hibrit bulut uygulamasına nasıl başlarsınız? Ya kendi başınıza bir çözüm geliştirebilirsiniz ya da Dell EMC anahtar teslim hibrit bulut platformunu kullanabilirsiniz. Dell EMC platformu veri merkezinizde konumlandırılır ve çok geniş bir genel bulut sağlayıcıları yelpazesine yerleşik bağlantılar sunar. Anahtar teslim yaklaşım, şu üç büyük avantajı getirir: Daha hızlı değer elde etme şansı. Tek çağrıyla destek sayesinde daha kolay bir yaşam döngüsü yönetimi. Yerleşik kurumsal BT araçları ve self-servis portalı.

About the Author: Dell Technologies