Edge Computing: Yeni Mimari İnovasyonlarındaki İtici Güç

Edge Computing bugünlerde teknoloji blog’larında, analist raporlarında, konferanslarda ve ürün duyurularında çok yaygın bir şekilde kullanılan bir terim. Birçok şirket kendisini, hedef alınabilen Edge Computing pazarından bir pay kapacak şekilde konumlandırıyor. 

Birçok şirket, mevcut ürünlerini Edge Computing kurulumları için konumlandırmaya çalışırken, birkaçı da amaca yönelik tasarlanmış mimarilerle yenilikler yapmaya çalışmaktadır. Bu alanda bu kadar büyük karmaşa olduğu için, gerçek inovasyonlar ve mevcut ürünlerde yapılan küçük değişiklikleri birbirinden ayırmak zordur. Yeni dağıtılan Edge Computing paradigması için gerçek mimari inovasyonlara yön veren ve bunu uç ve arka uç veri merkezine (ya da buluta) dek uçtan uca bir çözüm sağlayacak şekilde entegre eden şirketler, bu yeni ortaya çıkan pazarın kazananları olacaktır.

Her Edge Computing projesi Nesnelerin İnterneti cihazları, sensörler ya da mobil kullanıcılardan veri toplayarak başlar ve projenin başarısı verileri eyleme aktarılabilir istihbarata dönüştürme becerisine ve yatırımdan getiri elde edilmesine bağlıdır. İlk kurulumlar ağ geçidi sınıfı cihazların, uçtaki Nesnelerin İnterneti cihazlarına ya da sensörlerine bağlanması ve veri işlemlerinin büyük kısmının, bir arka uç veri merkezinde ya da buluttaki sunucu sınıfı altyapıda yapılması ile başlar. Ağ geçitleri veri toplama, birleştirme ve filtrelemeyi gerçekleştirir ve faydalı verileri işlenmeleri için merkezî bir buluta ya da veri merkezine gönderir. Daha büyük ölçekli kurulumlara ve daha fazla sayıda cihaza (örn. akıllı fabrikalar, petrol ve gaz, bağlantılı araçlar) tanık oldukça, veri işleme ve karar verme süreçlerinin daha düşük gecikmeli bir ölçekte yürütülmesini sağlamak için sunucu sınıfı altyapısı uca yakınlaşacaktır. Bu sunucular sensörlerin ve ağ geçitlerinin bulunduğu uç konumundaki tesis içi bir konumda ya da merkezî bir ofis ya da uç konumu ile arka uç merkezileştirilmiş bulut arasında bulunan mikro veri merkezlerinde bulunabilir.  Telco 5G ve hizmet sağlayıcı kurulumlarında, bunlar bir baz istasyonu, yol kenarı gibi zorlu dış ortamlarda ya da merkezî bir ofiste bulunabilir.

Uygulamalar uca yaklaştıkça, bu durum tüm temel altyapı hizmetlerinin, uçtan buluta kadar, bu dağıtılmış bilişim mimarisine göre evrilmesini de gerektirir. Yönetim otomasyonu, güvenlik, sanallaştırılmış ağ hizmetleri (SDN), uzun vadeli arka uç depolama ile bir araya gelen uçta akış depolama, yukarıdaki şemada görülen bu temel altyapı hizmetlerine verilebilecek örneklerden sadece birkaçıdır. Yapay zeka (makine öğrenimi / derin öğrenme), programlanabilir ağ yapıları, donanım hızlandırıcılar (FPGA’lar/GPU’lar/SMART-NIC’ler) ve blockchain gibi yeni teknoloji alanları da, Edge Computing  mimarilerinde hayati önem taşır hale gelmektedir.

Bu işlemleri Edge Computing cihazları ve sensörlerinden, ağ geçitlerine ve uç ve arka uç arasındaki birden fazla kurumsal sunucu sınıfı hesaplama katmanlarına kadar dağıtma ihtiyacı için, yazılım ve donanım altyapısı katmanlarında yeni mimari inovasyonlar gereklidir. Mevcut ürünleri uygulamak ölçek, maliyet ve performans gerekliliklerini karşılamaz ve dağıtılmış Edge Computing mimarisinde veri silolarının oluşmasına neden olur. Bu yeni mimariler ayrıca, yazılım ve donanım ekosistemi katmanları arasında birlikte çalışabilirliğin sağlanması için ek endüstri standartları ve açık kaynak etkinliğinin doğmasına da neden olacaktır. Bunlar farklı teknoloji alanlarında çalışan şirketler arasında işbirliğini kolaylaştırma ve entegre çözümler sunma anlamında büyük önem taşır. Dağıtılmış Edge Computing mimarilerinde görebileceğimiz altyapı inovasyonu alanlarından bazılarına örnek olarak şunlar verilebilir:

  • Uç konumlardaki (örn. depolar, fabrikalar, perakende satış noktaları) zorlu ortamlarda kurulabilen, zor şartlara dayanıklı hale getirilmiş ve amaca yönelik tasarlanmış sunucu platformlarının ortaya çıkışı. Bu ayrıca baz istasyonları, otoparklar ve şehirdeki açık hava mekanları gibi dış konumlardaki kurulumlar için tümleşik güç ve soğutma seçeneklerine sahip, mikro veri merkezlerinin ortaya çıkmasına da yol açmaktadır.
  • Edge Computing ayrıca, uçtaki donanım ve yazılımların yaşam döngüsünün kapsamlı şekilde yönetilmesini sağlayan, uzak yönetilebilirlik mimarisi gereksinimini de yönlendirmektedir.  Buna tam otomatik kurulum, donanım/yazılım izleme, yazılım güncellemeleri ve uzaktan hizmet verebilirlik dahildir. Hizmet olarak uzaktan yönetimin, Edge Computing mimarilerde yaşamsal bir rol üstlendiğine tanık olacağız.
  • Uygulamalar uca taşındıkça, ağ hizmetleri de uç örnekleri ve bulut genelindeki dağıtılmış iletişimin güvenliğini sağlamak için taşınacaktır. Buna sanal anahtarlar, yük dengeleyiciler, güvenlik duvarları, IPSEC, TLS, SDN bindirmeli ağlar, ağ telemetrisi ve analizlerle birlikte SD-WAN dahildir. Bu ölçekteki dağıtılmış ağ ve güvenlik gereksiniminden dolayı, müşteri uygulamalarında ana makine işlemcisini rahatlatmak için uç sunucularda FPGA’lar ve SMART-NIC’lerin ortaya çıkışını da göreceğiz. SMART-NIC’ler sunucuda programlanabilir ağ donanım veri düzlemi sunmak için standart NIC işlevselliğini, FPGA’lar ve daha küçük işlemci çekirdekleri ile bir araya getiren, gelecek nesil NIC’lerdir (ağ arabirim bağdaştırıcıları). 5G kurulumlar bu ek FPGA’lar ve SMART-NIC’leri Edge Computing mimarilerde daha da önemli kılacak ağ hizmetleri gereksinimini (örn. cloud-RAN, ağ dilimleme ve derin paket inceleme) ortaya çıkaracaktır.
  • Anormallik algılama ve tehdit yönetimi için çeşitli akış örüntülerini ve kaynak tüketimini izleyen, dağıtılmış güvenlik mimarilerinin ortaya çıkışını göreceğiz. Bu bir kullanıcının, kurulumu yapılmış uç mimarisindeki güvenlik saldırılarının altında yatan karmaşayı gizleyen, merkezî bir kontrol paneli ve ilke çerçevesi ile etkileşimde bulunduğu, hizmet-olarak-güvenlik dağıtımlarının ortaya çıkmasına yol açacaktır.
  • Makine öğrenimi / derin öğrenme mimarileri, sonuç çıkarma sürecinin uç konuma daha yakın yerlerde olduğu ve eğitimin uç altyapı hiyerarşisinde, buluta daha yakın gerçekleştiği bu dağıtılmış kurulumlar için evrilmektedir. Bu da, bu dağıtılmış kurulumlarda yer alan makine öğrenimi / derin öğrenme teknolojilerini uyumlu hale getirecek yeni mimarilerin doğmasını sağlamaktadır.
  • Blockchain yeni ortaya çıkan bir teknolojidir ama endüstri çabaları dağıtılmış kimlik yönetimi, veri güvenliği, M2M (makineler arası) işlemler, ödeme işlemleri ve belirli bir ölçekte dağıtılmış güvenilir bilişim ortamı sağlayan projelerle doludur. Bunlar ezber bozan unsurlardır ve merkezileştirilmiş mimariyi, tamamen dağıtılmış bir mimariye dönüştürme potansiyeline sahiptir.

Bu dağıtılmış Edge Computing mimarilerinin karmaşıklığından dolayı, müşteriler hem uçtaki mimari inovasyonlara odaklanan, hem de bu inovasyonları uçtan buluta kadar, hibrit bilişim sağlayan, tek bir tutarlı çözüm içinde entegre etmeye uğraşan bir şirketle çalışmak isteyeceklerdir. Kurulum kolaylığı için bu teknolojileri entegre etmek, uç için yeni bir Hiper Yakınsanmış Altyapı (HCI) sınıfının doğmasını sağlayacaktır.

Dell Technologies’de, uç/Nesnelerin İnterneti için bu yeni mimari inovasyonlarına ve ayrıca uçtan uca dikey odaklı çözümler için bunları entegre etmeye odaklanıyoruz. Kısa bir süre önce duyurulan mikro modüler veri merkezleri (Mikro MDC’ler), Pulse Nesnelerin İnterneti Merkezi, Dimension Projesi ve Iris Projesi, bunlara verilebilecek örneklerden sadece birkaçıdır. Dell EMC ayrıca, DMTF Redfish standardı ile uç altyapısı mimarisinin standart hale getirilmesi çalışmalarına da öncülük etmekte ve ASHRAE ve Green Grid Konsorsiyumu ile birlikte bu çalışmaları, mikro MDC’leri ve ilişkili DCIM altyapısını da kapsayacak şekilde genişletmektedir. Yeniliklerden haberdar olmak için takipte kalın.

Özetlemek gerekirse, Edge Computing yeni bir dağıtılmış mimari konseptler sınıfına yön vermektedir ve uzun vadede ancak bunun optimizasyonunu sağlayacak yeniliklere yön veren şirketler kazanacaktır.

Edge Computing ve Edge Computing ‘in veri merkezinizi nasıl etkileyeceğine ilişkin daha fazla bilgi edinmek için Moor Insights & Strategies tarafından hazırlanan “Edge Computing: The Fourth Wave Rises (Edge Computing: Dördüncü Dalga Yükseliyor)” adlı teknik raporu okuyun.

About the Author: Dell Technologies