İş Dönüşümünü Hızlandırma

İşte 2018 yılı için bir tahmin: İşler daha da karmaşık bir hal almaya devam edecek, her şirketin ve her devlet kurumunun, iş dönüşümüne yatırım yapan rakipleri olacak. Kazananların belirlenmesinde, iş dönüşümünün önemli bir rol oynayacağını gösteren birçok veri bulunuyor.

Yeni teknolojiler hem tesis içi teklifler hem de genel bulut tabanlı teklifler için altyapının modernleştirilmesinde önemli bir rol oynarken dönüşüm daha çok donanım ve yazılımla ilgilidir. Geçtiğimiz günlerde yapılan bazı çalışmalar, dönüşüm girişimlerini destekleme amacıyla, BT operasyonlarının modernleştirilmesi konusunda 2018 yılında verilecek kararlar için yol gösterici bilgiler sağlamaktadır.

Liderler ve Geride Kalanlar

500 üst düzey yöneticinin katıldığı bir Forbes küresel anketinde Forbes küresel anketinde, “dönüşüm liderleri ile daha az ilerlemiş meslektaşları arasında büyük bir uçurum olduğu” sonucuna varılmıştır. Satışları ve kârları %7 ya da daha fazla artan şirketlerin, işletmeyle daha sıkı bağları olan BT liderleri ve daha gelişmiş BT dönüşüm stratejileri vardır ve bu şirketler BT dönüşümü yatırımlarından daha hızlı getiri elde etmektedir.

Dell EMC’de, hem kendi BT stratejimiz hem de müşterilerimiz için Modernize Et, Otomatikleştir, Dönüştür (MOD) stratejisini benimsiyoruz. En üst düzeyde bu, en yeni ve en gelişmiş teknolojilerden yararlanarak; gelişmiş yazılım özellikleri aracılığıyla BT süreçlerini otomatikleştirerek; öğretim, eğitim ve hizmetler vasıtasıyla organizasyonları, iş süreçlerini ve beceri setlerini dönüştürerek BT altyapısını modernleştirme stratejisi olarak açıklanabilir. Bu stratejiler gitgide bütünleşik ve hiper bütünleşik (CI/HCI) altyapı temeline dayandırılmaktadır. Öte yandan, CI ve HCI yatırımlarından en fazla değeri elde eden organizasyonların, altyapı bileşenlerini silolarda yöneten bir organizasyondan, altyapıyı daha bütünsel yöneten bir organizasyona dönüşme ihtiyacını fark ettiklerini gözlemliyoruz. Bu şirketler, işte daha fazla çeviklik ve iyileştirilmiş sonuçlar sunan bir BT Hizmetleri modeli inşa ettiler. Operasyonel değişimi desteklediler ve iş sonuçlarını ölçmek için mekanizmalar geliştirdiler. Sonuç olarak yatırımlarından çok daha yüksek bir getiri elde ettiler.

Lider Olma

Bu yaklaşım kesinlikle şaşırtıcı değil. Bunu daha önce duydunuz. Değer elde etmek için insanları, süreci ve teknolojiyi değiştirmeniz gerekir. Bunu yapmak zaman aldığından sonuçları hemen elde etmeyi beklememelisiniz. Ancak ESG, BT olgunluğu ile çeşitli iş sonuçları arasındaki bağlantıyı analiz ettiğinde BT ölçümlerinin, BT olgunluğunun her aşamasında iyileştiğini keşfetti. Zamanından önce tamamlanan projelerden gelir hedeflerinin üzerine çıkılmasına kadar uzanan temel performans göstergeleri için pozitif bağıntılar tutulmaktadır. ESG ayrıca self-servis portallarını kullanan BT organizasyonlarının, iş önceliklerine odaklanmak için daha sıradan görevleri yapmadığını rapor etmiştir.

İşte bu iyi haber!

2.500 üst düzey müdür ve yöneticinin katıldığı bir ankete dayalı olarak yapılan IDC araştırmasında da görüldüğü gibi, BT hizmeti oryantasyonu daha iyi organizasyonel uyum ve iş sonuçları ile neticelenir. Çalışmanın sonucunda, “BT organizasyonunun güçlü bir hizmet oryantasyonuna sahip olduğu kuruluşların, rezervasyonlarda %100 daha fazla artış, envanter devirlerinde yaklaşık %80 daha fazla yükselme ve müşteriye hizmet vererek geçirilen çalışma süresinde %140 daha fazla iyileşme olduğunu rapor ettikleri” anlaşılmıştır. Ama fazlası da var. IDC, 3 yıllık süreçte “BT organizasyonlarının işletmeyle birlikte proaktif şekilde çalıştığı kuruluşların” şunları bildirdiğini rapor etmektedir:

  • Uyumla ilgili etkinliklerde %50 daha fazla iyileşme
  • Yerleşmiş ürün serilerinden elde edilen gelirde %80 daha fazla artış
  • Yeni ürün serilerinden elde edilen gelirde %90 daha fazla artış.

Geri ödeme mekanizmaları, süreçte yardımcı olabilir. IDC, geri ödeme mekanizmalarını kullanan işletmelerin BT harcamalarını iş öncelikleriyle uyumlu hale getirdiğinden emin olduğunu rapor etmektedir. Geri ödeme mekanizması kullanan şirketler, çalışan verimliliğinin arttığını ve kâr marjının yükseldiğini bildirmektedir.

Sonuçları Ölçme

“Bir saat gibi kısa bir sürede, kapsamlı sistemler sunarak iş gereksinimlerine yanıt ve tepki verebiliyoruz. Gerçek iş avantajı, sadece bir maliyet merkezi olan BT’nin konumunu tamamen değiştirerek onu gerçek bir iş değeri sağlayıcısına da dönüştürmemizdir.”

– Paul Reyes, Energy Future Holding, Altyapı ve Güvenlik Hizmetleri Başkan Yardımcısı

Beklentiler oluşturmak ve ilerlemeyi gözden geçirmek için kesintisiz bir süreç tesis etmek önemlidir. Hem organizasyonel rolleri, yapıları ve süreçleri değiştirmek hem de BT organizasyonu olgunlaştıkça her adımda ilerlemeyi ölçmek için bir planınız olmasını isteyeceksiniz.

BT’nin stratejik girişimlere destek verdiğini gösterebilmesi için ölçümler finansal ve finansal olmayan hedefleri ele almalıdır.

Organizasyon olgunlaştıkça özellikle iş açısından önemli ölçümlere odaklanın. Buna yeni uygulamalar sunmak için geçen süre ya da uygulama artışını desteklemek için gerekli kişi sayısı dahil olabilir. Bir dayanak ile başlayın ve kesin olmasa da doğru yolda olup olmadığınızı ya da rotada düzeltme yapılmasının gerekip gerekmediğini gösterecek ölçümler geliştirmeyi planlayın.

Rota Planlama ve Rotada Kalma

BT yatırımı işletmeye yön verebilir ama avantajları değerlendirmek ve ölçmek gerekir. A Business Value Approach to IT Investing (BT Yatırımına Yönelik İş Değeri Yaklaşımı) başlıklı yazımızda yeni bir yatırımı değerlendirenler için faydalı öneriler bulunuyoruz. Müşteri Değer Programımız, organizasyonunuz için dayanak ölçümleri oluşturmanıza, ilerlemenizi takip edip bildirmenize ve sürekli iyileştirme yapmanıza yardımcı oluyor.

Buna ek olarak, Dell EMC değer katma süresini kısaltmanıza ve iş sonuçlarını optimize etmenize yardımcı olacak bir hizmetler portföyü sunar. Uzmanlık alanımız başarılı şirketler ve kendi veri merkezi dönüşümümüz ile yapılan çalışmalara dayalıdır. Başarı için organize olma konusunda avantaj sahibi olmak istemeniz ya da başlarken yardım almaya ihtiyaç duyuyor olmanız fark etmez, iş sonuçlarınızı iyileştirmenize yardımcı olmaya hazırız.

About the Author: Dell Technologies