Dell Technologies + VMware: 5G Ağ Ucunda Taşları Yerinden Oynatıyor

Telekomünikasyon hizmeti sağlayıcılar 5G bağlantısı ve uç nokta bilişime dayalı olarak yeni nesil uygulamaların ortaya çıkmasını sağlayacak bir geçiş sürecinin tam ortasındalar. “Ağ Ucu”, genel merkezden ana taşıyıcı ve ön toplama tesislerine kadar, telekomünikasyon hizmeti sağlayıcılar açısından dönüşüme uygun bir fırsatı temsil ediyor.

Dell Technologies ve VMware olarak bu yıl telekomünikasyon hizmeti sağlayıcı müşterilerimize VMworld’e hoş geldiniz demekten büyük heyecan duyuyoruz. Bu yıl şunları da içeren, uzmanlarca düzenlenmiş bir deneyim planladık:

  • Ara Oturumlar
  • Tiyatro oturumları
  • Canlı TheCube
  • Konukseverlik Suiti
  • Özel 5G standı deneyimi
  • Ve San Francisco Giants’ın Yatında bir gece

Bu deneyim, Dell Technologies ve VMware’in müşterilerimizin dönüşüm süreçlerini hızlandırmak için nasıl birlikte çalıştığını gözler önüne serecek.

#BetterTogether

Dell Technologies ve VMware, telekomünikasyon hizmeti sağlayıcıların NFX altyapı dağıtımları ile birlikte ortaya çıkan riski azaltmalarına ve yatırımlarından getiri elde etme sürelerini kısaltmalarına yardımcı olacak onaylı çözümler sunmak için ortaklık kurmuştur. Zaman içinde ve açık bir API üzerinde yapılan işbirliği aracılığıyla mobil ağ genelinde, hizmetin uygulama kalitesi (QoS) gereksinimleri konusunda bağlam bilincine sahip gelişmiş özellikler sunacağız.  Bu ancak soyutlamalar üzerinde açık işbirliği ve birlikte çalışabilirliğe yönelik taahhüt ile birlikte topluluk çapında, uçtan buluta kadar gerçekleşebilir.

EdgeX Foundry ve Akraino’daki çalışmamız ve Linux Foundation’ın daha geniş kapsamlı LF Edge projesine verilen destekler aracılığıyla, Dell Technologies zemini hazırlıyor. Dell Technologies ve VMware, bu açık kaynak kuruluşlarına ek olarak, telekom hizmeti sağlayıcılarının ortaya çıkan 5G ve uç kullanım senaryolarını destekleyen yeni hizmetleri hızla getirip pazara sunmalarını sağlayacak yazılım ve donanımları sunmayı da amaçlıyor. Karşılıklı hedefimiz müşterilerin başarılı olmak için uç teknolojisini tasarlamalarına yardımcı olmak.

Bulutu Ağ Ucuna Kadar Genişletme

Bulutu düşündüğümüzde, aklımıza önce etkinleştirme ölçeği yoluyla çoğaltılan, homojen yapı taşları gelir. Standart yapı taşlarını bir raf içinde çoğaltır, ardından bir satırda yer alan o rafı çoğaltır ve daha sonra da, bir veri merkezinde bulunan o satırı çoğaltırız. Merkezileştirilmiş ölçeğin zorlukları – sanallaştırma, güvenlik, otomasyon, yönetim, iş yükü taşınırlığı – sadece iyi anlaşılmış değil, aynı zamanda büyük ölçüde giderilmiştir.

Öyleyse ağ ucu neden bu kadar farklı? Uç, yeni başlayanlar için heterojen bir ortamdır. Genel bulutların benimsediği “bir kez tasarla, sonsuza dek ölçeklendir” yaklaşımı uç için geçerli değildir. Uçtaki çok çeşitli konumlar, tesisler ve iş yükleri “uyacak şekilde tasarla” felsefesinin benimsenmesini gerektirir. Telekomünikasyon hizmeti sağlayıcı operasyonel modelinin, uçtaki kullanım senaryosuna özgü altyapıyı barındıracak kadar esnek olması gerekir. Çeşitli derecelerde sağlamlaştırma ve düzenlemelerle ilgili konular kadar GPU’lar, FPGA’lar, Akıllı NIC’ler gibi hızlandırma donanımların birleşimi, bu gereksinimleri karşılayacak şekilde eklenebilir. Açık standartları ve endüstri standardı donanımları içeren doğru mimari ilkelerle birlikte altyapının gerekli heterojenliği, yazılım aracılığıyla sorunsuz şekilde yönetilebilir.

Ucun aslında kendisi “standardizasyona” pek uygun değildir. Devasa boyutlarda ölçeklendirilmiş genel bulut veri merkezlerinde kullanılan araçlar, teknolojiler ve işletim modellerine dayanan homojen yapı taşlarını çoğaltma becerisi açık değildir. Uca ne kadar çok yaklaşırsanız, donanım ve yazılımların da, özel konumlar ve iş yüklerinin taleplerini karşılamak için o kadar benzersiz olmaları gerekir. Bunu ağır yönetmeliklere tabi bir endüstrideki karanlık, insansız tesislerle bir araya getirdiğinizde, “Telco Bulutu” gereksiniminin daha önce hiç bu kadar açık olmadığı görülebilir.

Kutsal Küre

Uzaktaki tesis altyapısını yönetmek ve denetlemek, veri merkezinde olduğu kadar kolay değildir. Uç tesislerine ulaşmak zor olabilir ve bu, fiziksel güvenlik gereksinimlerini önemli ölçüde zorlaştırabilir. Çeşitli uç cihazlarını sürekli olarak idare edebilen yönetim araçlarına erken ve kasıtlı bir yatırım yapılması gerekli olacaktır. NFV modelinin uca kadar uzatılması da, istenen bir durumdur.  NFV sayesinde, uygulamaların ağın çekirdeğinden uca geçirilmesi kolaylaştırılabilir ve yeni yeterlilikler sağlanabilir. Uçta az kullanılan kaynaklar, yerel BT işlevi (örn. uçta AI/ML) için kullanılmak üzere hızla değiştirilebilir. Gevşek bağlantılı, dağıtılmış ağ ucu da, etkili ve dinamik hizmet ölçeklendirme sağlayacaktır.

Güvenlik ve gizlilik ile ilgili kaygılar, veriler uçta oluşturulduğu anda ele alınmalıdır. Genel ve özel sınırları kapsayan ve doğası gereği heterojen bir sistemler sistemi genelinde güvenlik, gizlilik ve güveni ölçeklendirmek için işe uçta birlikte çalışabilirlikle başlamak zorunludur (Linux Foundation’da daha önce bahsedilen çalışmanın odak noktası).  Bu, Dell Technologies’in uç stratejisinin temel unsurlarından biridir. Müşterilerimizin güvenli, ölçeklendirilebilir ve güvenilir çözümler üretmelerine yardımcı olmak için portföyümüzün gücünü, açık kaynak kuruluşuna ek olarak VMware gibi küresel ortaklarımızın kattıkları değerlerle bir araya getiriyoruz.

Küçük başlamak önemlidir ama aynı zamanda, zaman içinde büyük ölçeklendirme yapabilmek için doğru altyapıya yatırım yapmak da önemlidir. Açık uç ile başlayan bir çoklu bulut stratejisine yönelik yatırım ve taahhüt, sunulan hizmetler ve uçta üretilen veriler üzerinde kontrolü sürdürmek için gereklidir. Sonuçta, tanıdığımız ve sevdiğimiz İnternet, açık birlikte çalışabilirlik taahhüdü olmadan nasıl var olabilir? Benzeri bir mükemmelliğe ulaşması için uç bilişimin de bu modeli izlemesi gerekir.

Açık, güvenilir altyapı üzerinde işbirliği aracılığıyla, tamamen yeni hizmetler ve iş modelleri sağlayacağız. Sonuçta bu bizim Dijital Dünyanın Kutsal Kasesini – verileri, kaynakları ve/veya hizmetleri kendi koşullarınıza göre satma ya da paylaşma – fark etmemize yardımcı olacaktır. Dell Technologies ve VMware sizinle birlikte 5G’ye uzanan bir yolculuğa çıkmaya ve uçta taşları yerinden oynatmaya hazır!

About the Author: Dell Technologies