Dell Technologies Kinetik Altyapı: Tamamen Şekillendirilebilir Altyapı Yolunda

Yolun Neresindeyiz

Geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde şekillendirilebilir altyapı ve tamamen şekillendirilebilirlik sunma vizyonumuz hakkında birçok bilgi paylaştık. Bu konudaki yazılarımızın bazılarına buradan ve buradan ulaşabilirsiniz. Bu vizyonumuzu hayata geçirme konusunda nerede olduğumuz ve attığımız sağlam adımlar hakkında sizi bilgilendirmek için iyi bir zaman olduğunu düşünüyoruz.

Kinetik Altyapı, şekillendirilebilir mimari vizyonumuzu ve hedef doğrultusunda sunduğumuz gerçek teknolojileri uygulamalarını barındıran bir terimdir. Geçtiğimiz günlerde Gartner’ın yayınladığı “Şekillendirilebilir Altyapı Heyecanını, Umudunu ve Gerçeğini Anlama” adlı rapor, şekillendirilebilir altyapı sektörünün durumunu konu almıştır. Bu raporda, Gartner şekillendirilebilir altyapının müşterilere dönük faydalarını sıralamıştır. Bu raporda sıralananlar, kinetik altyapıyla ilgili olarak daha önce blog yazılarında bahsettiğimiz faydalarla oldukça benzerlik gösteriyor. Bu listede kaynak kullanımında daha fazla etkililik, sunucu yapılandırmalarında daha fazla esneklik ve donanımın hizmet kapasitesi olarak kullanımına olanak sağlama gibi faydalar yer alıyor.

Ayrıca Gartner’ın raporunda, şekillendirilebilirlikten tam anlamıyla faydalanabilmek adına değinilmesi gereken bazı konulara da yer veriliyor. Bu gerekliliklerden ikisinin, otomasyon için ek yönetim yazılımı ihtiyacı ve standart API ihtiyacı olduğuna inanıyoruz.

Şekillendirilebilirliğe yönelik standart API ihtiyacını karşılamak üzere kinetik altyapı DMTF Redfish mekanizmalarını ve Redfish Şekillendirilebilirlik Raporunda tanımlanan ilkeleri kullanır. Dell Technologies, Redfish standartlarının geliştirilmesinde ve benimsenmesinde liderdir. Ayrıca en son iki nesil sunucumuz, Redfish API’larının sunucu yönetiminde kullanımını da mümkün kılmıştır. VMware Cloud Foundation™ gibi daha yüksek seviyede düzenleme yazılımı katmanları ve şekillendirilebilir donanım altyapısı arasında etkileşime olanak tanıdığından, Redfish RESTful API’ın en iyi mekanizma olduğu kanaatindeyiz. Düzenleme katmalarıyla sıkı entegrasyon sayesinde şekillendirilebilir altyapı yönetiminin otomasyon ihtiyacını giderebiliriz.

Kinetik mimariyi sunma yolcuğuna giden yol: MX7000 ve VMware Cloud Foundation

2019 yılının sonlarında Dell Technologies ve VMware, VMware Cloud Foundation ve Dell EMC PowerEdge MX arasında şekillendirilebilir entegrasyonu piyasaya sürdü. VMWare Cloud Foundation (VCF), gerçek bir entegre hibrit bulut için daha hızlı bir yol sunan entegre bir yazılım yığınıdır. Standart hiper yakınsanmış mimaride yazılım tanımlı bir veri merkezinin dağıtımını ve yaşam döngüsü yönetimini otomatikleştirir. Ayrıca tanınmış vSphere ve vSan araç ve süreçlerine dayalı tutarlı bir operasyonel model de sunar.

PowerEdge MX platformu, müşterinin iş yükü ihtiyaçları doğrultusunda büyüyebilen bilgi işlem, depolama ve ağ kaynaklarına ilişkin kinetik bir altyapı sunar. Tek bir PowerEdge MX7000 şasisinde 8 yuva bulunur. Bu yuvalar, bilgi işlem kızakları veya depolama kızakları için kullanılabilir. Bir depolama kızağında 16 SAS sürücü bulunur. Bu sürücülerin her biri bir bilgi işlem kızağına atanabilir. Bir çoklu şasi grubunda, 20’ye kadar şasi bulunabilir ve bu şasiler ana şasi tarafından yönetilebilir.

Şaside gömülü Yönetim Modülü, istemcinin platformdaki kullanılabilir kaynakları bulmasına, atama kısıtlamalarını anlamasına ve bir sunucuyu şekillendirmek üzere kaynakları atamasına izin veren Redfish Şekillendirme Hizmeti barındırır. Bu işlev, herhangi ek bir yazılım katmanı kurulumu gerektirmeden donanım çevrimiçi olduğunda kullanılabilir. Bu sayede, VMware Cloud Foundation kullanan müşteriler için genel dağıtım kolaylaşır ve kurulum süresi en aza iner.

Şekil 1 VMware Cloud Foundation/MX entegrasyonu

MX7000 Redfish Şekillendirme Hizmeti, 3 temel yapıya sahiptir.

  • Kaynak Blokları – Tam donanımlı bir bilgisayar sistemi oluşturmak üzere harici bir istemci tarafından şekillendirilebilen donanım kaynaklarından oluşan yapı blokları.
  • Kaynak Alanları – Hangi kaynak bloklarının birlikte şekillendirilebileceğiyle ilgili kısıtlamaları istemciye belirtmek üzere kullanılır. Bu sayede aynı kaynak alanında bulunan kaynaklar birlikte şekillendirilebilir.
  • Şekillendirme İstekleri – İstemci, bir bilgisayar sistemindeki iş yükünü veya kullanıcı isteğini değerlendirebilir ve şekillendirme isteği oluşturmak üzere alan ve blok bilgilerini değerlendirebilir. İstemci, a) mevcut bir bilgisayar sistemindeki kaynak bloklarını ekleyebilir/kaldırabilir veya b) istenilen bilgisayar sisteminde bir şekillendirme isteği oluşturabilir.

PowerEdge MX aygıt yazılımı, Bilgisayar Sistemi ve Depolamanın kaynak blok türlerini destekler ve kaynak blok isteklerini ekler/kaldırır.

VMware Cloud Foundation, Redfish şekillendirme hizmetini destekleyen bir Redfish uç noktayla bağlantı oluşturarak şekillendirilebilir altyapı kavramını destekler. Kullanıcının istediği bilgisayar sistemi türünü belirlemesine olarak sağlayan esnek bir arayüz sağlar. Kullanıcı, birçok kaynak değer (CPU çekirdekleri, CPU hızı vb.) arasından seçim yaparak, iş yükünün gerektirdiği bilgisayar sistemini ve depolama türünü filtreleyebilir. VMware Cloud Foundation şekillendirilebilirlik katmanı, ilgili depolama sürücülerini bir bilgi işlem kızağına tahsis ederek şekillendirilmiş bir sunucu oluşturabilir.  Sunucu şekillendirildikten sonra, bir iş yükü alanında kullanılmak üzere görevlendirilebilir.

Ayrıca VMware Cloud Foundation arayüzü, ayrıca şekillendirilmiş bir sistemin şekillendirilmeden önceki haline gelmesine (depolama gibi atanan tüm kaynak bloklarının kaldırılması) veya depolama kapasitesinin eklenmesine/kaldırılmasına da olanak tanır.

Önümüzdeki yol

Gartner görüşlerini şöyle dile getiriyor: “Günümüzde, işlemcilerden DRAM’ı ayrıştıracak teknoloji eksikliği, sektör standardı yapılandırılabilir yapıların ve satıcılar arası API’ların olmaması nedeniyle şekillendirilebilir altyapı geri kaldı.[i]” Satıcılar arasındaki API sorununu çözmenin en iyi yolunun Redfish olduğu inancındayız. Dell Technologies ve VMware’in şu ana kadarki çalışması, standart API’lar kullanan iş yükü düzenleme yazılımları ile şekillendirebilirliği nasıl yönetebileceğimizi gösteriyor. Önümüzdeki yola yön vermek ve Gartner’ın belirttiği diğer meselelerin üstesinden gelmek için MX7000 ve VMware Cloud Foundation ile geliştirdiğimiz mekanizmaları SAS depolama şekillendirmesinin ötesine taşımalıyız. NVMe-over-Fabrics (NVMeOF) gibi sektördeki çabalar, NVMe depolama cihazlarının ayrıştırılmasını sağlayacaktır. Gen-Z gibi sektördeki diğer çabalar ise depolama sınıfı belleği (SCM) gibi bellek cihazlarının ve hızlandırıcıların ayrıştırılmasını sağlayacaktır. Dell Technologies’in sektör standardı Redfish API’larını kullanan kinetik altyapısı, şekillendirilebilecek kaynak türleri ile birlikte yeni teknolojileri benimseyebilir.

Dell Technologies World 2020’yi takip ediyorsanız, “Dell Technologies Cloud ile Veri Merkezinizde Bulut Otomasyonu ve Çevikliği Elde Etme” adlı yeni videomuzu izleyin. Bu videoda kinetik mimari ve VMware Cloud Foundation ile yazılım tanımlı bir veri merkezi yaklaşımının tesisteki veri merkezi operasyonlarınızı yazılım tanımlı veri merkezine ve buluta taşıma konusunda nasıl özelleştirme ve esneklik sağlayabileceğinden bahsediyoruz. Ayrıca Solutions Expo’da Dell TechnologiesAltyapı Çözümleri Grubu standında da kinetik altyapıyı tanıtacağız.