Dell EMC ve VMware Horizon 8 ile Hibrit Bulut için Modern VDI

Çalışma şeklimiz hızla değişiyor ve kuruluşlar bu zorluğa hızlı şekilde cevap veriyor. Kuruluşlar, son kullanıcıların erişim gereksinimlerini ve taleplerini hızlı şekilde karşılamak üzere şirket içinde ve bulutta dağıtılan masaüstü ve uygulama sanallaştırmadan faydalanıyor. Şirketler, bir hibrit bulut Sanal Masaüstü Altyapısı (VDI) çözümünden tam anlamıyla faydalanmak istiyor. VDI, şirket içi dağıtımda zengin özellikler ve yönetilebilirliğin yanı sıra genel bulut ile anında ulaşılabilirlik ve ölçeklendirilebilirlik de sunuyor. Ancak masaüstünün, uygulamaların ve verilerin konumu ve güvenliği son kullanıcıya bağlı olduğundan ve mevcut şirket içi ortamının genel bulutlara kolayca VDI iş akışı taşımayı destekleyip desteklememesi önem arz ettiğinden hibrit bulut VDI mimarisinin dikkatli bir şekilde gözden geçirilmesi gerekir. Ayrıca, birden çok bulutta ve konumda masaüstü ve uygulamaları dağıtmak ve yönetmek, idari giderlere de neden olabilir.

Son kullanıcıya en iyi maliyet ve tek yönetim sistemiyle en iyi deneyimi sunmak üzere özel ve genel bulutta masaüstünü ve uygulamaları dağıtmak ister misiniz? Bugün Dell Technologies Ready Solutions for VDI ile Horizon 8’in kullanılabileceğini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.

Hibrit Bulut VDI Dağıtımında En Önemli 3 Zorluk:

  1. Tutarsız VDI dağıtımı – Şirket içi VDI çözümüne sahip kuruluşlar gerektiğinde kapasiteyi genel buluta hızlı şekilde ölçeklendirmeye ihtiyaç duyar. Ayrıca tam tersi de geçerlidir: Bulut VDI dağıtımına sahip kuruluşlar bazı iş yüklerini şirket içine geri taşımaya ihtiyaç duyabilir. Bu durum sanal masaüstü ve uygulamalar için farklı hizmet seviyesi anlaşmaları, farklı görüntüler, farklı maliyet yapıları, farklı konumlar ile potansiyel olarak farklı bir kullanıcı deneyimi gerektirir. VDI ortamlarını farklı dağıtım modellerinde ölçeklendirmek ve taşımak yönetilmesi zor ve yavaş bir süreç olabilir.
  2. Tutarsız son kullanıcı deneyimi – Bulutta dağıtılmış VDI ortamları ile çalışanlar sanal masaüstlerinde genellikle tutarsız yükleme süresi, yüksek gecikme ve zayıf uygulama performansı deneyimler. Bu durum çalışan üretkenliğini ve iş memnuniyetini büyük ölçüde düşürür ve şirket verimliliğini olumsuz yönde etkiler.
  3. Karmaşık Yönetim – Masaüstünü ve uygulamaları şirket içinde ve bulutta dağıtmak, genellikle birden çok yönetim platformu gerektirir. Sorunları hızlı bir biçimde çözmek için gerçek zaman görünürlüğü elde etmek zor olabilir. Bu durumda güvenlik açıklarına maruz kalma önemli ölçüde artabilir ve her yönetim sistemi için farklı bir uzmanlık gerekir.

Basit bir Çözüm – Hibrit Bulut için Oluşturulan VDI

Kuruluşların olumsuzluklardan kaçınarak bir hibrit bulut VDI çözümünden tam anlamıyla faydalanmalarına sağlamak üzere VMware, bulutta VDI ortamınızı hızlı ve esnek bir biçimde ölçeklendirmeniz için yeni ve gelişmiş özelliklere sahip Horizon 8’i piyasa sürdü. Dell EMC ve VMware birlikte hibrit bulut VDI stratejisini kolaylaştıran tek noktadan, uçtan uca bir çözüm oluşturuyor.

  • Esnek VDI dağıtım modelleriyle herhangi bir buluta ölçeklendirin – Dell EMC ve VMware çözümleriyle müşteriler VDI ortamlarını nerede dağıtacaklarını diledikleri gibi seçebilir. Şirket içi VDI ortamını yenilemek isteyen veya bazı iş yüklerini buluttan şirket ortamına geri taşımak isteyen müşteriler için veri merkezi yapılarını tekrar düşünmenizi ve VDI, uygulama yığınında otomasyon ile basit operasyonlar sunan Dell Technologies Cloud Platform’unda (Dell EMC VxRail’de VMware Cloud Foundation) VMware Horizon’u göz önünde bulundurmanızı istiyoruz. Müşteriler Dell VxRail, VMware SDDC ve Horizon sanal masaüstü ve uygulamalarda tümleşik entegrasyon yoluyla sanal masaüstünü ışık hızıyla dağıtabilir ve yapılandırabilir. Ayrıca donanımdan son kullanıcı sanal masaüstüne kadar yerleşik güvenliğe de sahip olurlar.

VDI ortamını şirket içi veri merkezlerinden buluta ölçeklendirmeyi planlayan müşteriler için DTCP üzerinde Horizon, becerileri genel buluta genişletmek üzere kolay ve hızlı bir yol sunar. Horizon 8, Dell EMC’de VMware Cloud üzerinde Horizon desteği dahil olmak üzere tümleşik VMware yığınına ilişkin birçok yeni bulut platformunu destekler. Bu kapsamlı bulut dağıtımı seçenekleri, hibrit modeli gerçek anlamda mümkün kılar; bu sayede BT ihtiyaç duyduğu her yerde bulut kaynaklarından faydalanabilir.

  • Harika bir son kullanıcı deneyimi sunun – Horizon 8’in sunduğu yeni bir evrensel aracılık çözümü, çoklu bulutlar arasındaki aracılığı birleştirmeye yardımcı olur. Bu bulut aracılık hizmeti, son kullanıcıları şirket içinde veya genel bulutta herhangi bir yerdeki kişisel masaüstüne otomatik olarak bağlar. Bu sayede kullanıcıya nerede olursa olsun düşük gecikme ve yüksek kalitede bağlantı sunar.

Horizon 8 Instant Clone Smart Provisioning teknolojisi, birçok özelliği sahip, kişiselleştirilmiş sanal masaüstü ve uygulamaları hızlı bir şekilde gözden geçirebilir. Bu sanal masaüstü ve uygulamalar kullanıcının belirli ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde sürekli bir masaüstünü anında sunar. Ayrıca Microsoft Teams, Zoom ve diğer iletişim ve işbirliği araçlarına en iyi ses ve video desteği vermek üzere iyileştirmelere de sahiptir. Bu sayede üretkenliği artıracak daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunar. ​

  • Siloları tek bir konsol ile yönetin – Horizon 8 sayesinde BT tüm özel ve genel bulutlarda ve Horizon çözümlerinde masaüstü ve uygulamaları etkili bir şekilde dağıtmak, yönetmek ve ölçeklendirmek üzere tek bir kontrol panosundan faydalanabilir. Örneğin, BT şirket içi VDI iş yüklerini sorunsuz ve rahat bir şekilde genel bulutlardaki VMware ortamlarına taşımak için yaygın bir araç setini veya birleşik bir mimariyi kullanabilir. Bu durum BT’nin kısa sürede yüzlerde sanal masaüstü başlatma veya şirket içi aktif bir birincil alana veya genel bulutta pasif bir ikincil alana sahip olarak olağanüstü durum kurtarma (DR) gibi ek becerileri gözden geçirmesine olanak sağlar.

Yeni bir Restful API’lar izleme, yetki verme ile kullanıcı ve makine yönetimi dahil olmak üzere Horizon’da bulunan zengin özellikleri otomatikleştirmeye yardımcı olur. BT bilgiyi dağıtmada, bilgiye erişimde ve hızlı bir şekilde hizmetlerin modernleştirilmesinde daha fazla esneklik için Horizon ile kolaylıkla etkileşim sağlayabilir.

Dell EMC ve VMware, sahip olması kolay ve bulutta dağıtılması hızlı olan anahtar teslim, uçtan uca bir VDI çözümü sunar. Basit, esnek ve uygun maliyetli hibrit bulut VDI çözümünden gücünü alan geleceğe hazır uzaktan iş gücünü nasıl planlayacağınız ve uygulayacağınız ile ilgili daha fazla bilgi edinin.

About the Author: Dell Technologies