Dell EMC ve 5G Ağ Dönüşümü

Dijital, BT, Güvenlik ve İş Gücü Dönüşümünün 5G Ağlarına Uygulanışı

5G ve mobil ağ dönüşümü hakkında birkaç blog gönderisi yazdım ve  Dell EMC’nin en önemli hizmet sağlayıcısı müşterileri ve iş ortaklarıyla 5G ağ dönüşümünün nasıl gerçekleşeceği üzerine konuşarak bu konuya uzun saatler ayırdım. Ancak bugüne kadar, 5G’nin devasa boyutlarını büyüklük sıralamasında (daha fazla cihaz, daha fazla veri, daha düşük gecikme süresi vb.) anlatan hazır slaytlı toplantılara ya da özel 5G çözümlerinin ele alındığı toplantılara katılmayı reddettim; çünkü  özellikle 5G’nin aşağıdaki farklı davranışları nasıl yönlendirdiğine odaklanmak istiyorum.

  • Farklı mimari metodolojiler
  • Farklı işletim modelleri
  • Farklı tedarik süreçleri
  • Farklı ürün ve hizmet teklifleri

Dört bir yanda yaptığım tüm konuşmalarımda, 5G’nin, sektör genelinde bizlerin birkaç yıldır konuşmakta olduğumuz önemli trendleri bir araya getirecek olan, on yılda bir yaşanan, kusursuz bir altyapı modernizasyonu fırtınası olduğu açıkça görülüyor. Bu önemli eğilimlerden bazılarını sıralamak gerekirse: Yazılım Tanımlı olarak adlandırılan her şey, Bulut Yerel, DevOps (Geliştirme ve Operasyonlar), Yapay Zeka/Makine Öğrenimi, API’ler, Otomasyon, Orkestrasyon vb…

Bununla birlikte, daha da önemlisi, daha üst düzeyde dört farklı dönüşümünün meydana geldiğini ve aslında saydığımız teknolojilerin, bu genel dönüşümün sadece temelini oluşturan geçici teknolojiler ve mimariler olduğunu düşünüyorum.  Dell Technologies yapısal inovasyon ve başarıyı artırmada teknolojinin önemine dair duruşunu belirlerken hiçbir zaman sakıngan davranmadı. Bazı yönlerden, “5G” teriminin teknoloji dönüşümündeki bu dört yaklaşımın (Dijital Dönüşüm, BT Dönüşümü, İş Gücü Dönüşümü ve Güvenlik Dönüşümü) mobil ağlar için kullanılan ismi haline geldiğine inanıyorum.

Bunların 5G’ye nasıl uygulandığına dair görüşlerim:

Dijital Dönüşüm – Veri analizi ve yapay zekanın paraya çevrilmesi.

İster sürücüsüz araçlar ister Artırılmış Gerçeklik (Augmented Reality) ya da Nesnelerin İnterneti (IoT) hakkında konuşuyor olalım, neredeyse tüm 5G ağ dönüşümü incelemesinin merkezinde, “nesneler”den toplanan muazzam miktarda veriyi taşıma, bir araya getirme, işleme ve bunlara tepki verme ihtiyacı bulunur. “G” harfiyle ifade edilen her türlü “nesil” dönüşümünde, hizmetler ilk kez servis sağlayıcılar için en önemli öncelik olarak görülüyor ve gelecekteki gelirlerin temelini oluşturan Dijital Hizmetler odaklı, kullanım senaryolarını temel alan bir ağ yükseltmesine şahit oluyoruz.

BT Dönüşümü – Otomatikleştirilmiş süreçleri desteklemek için altyapı modernizasyonu.

Yeni kullanım senaryoları mükemmel, ancak hizmetlere ve altyapı işlemlerine açık olmayan dikey entegre özel ağlar oluşturarak, yani her zamanki yöntemlerle bu senaryolar gerçeğe dönüştürülemez. 5G çok bulutlu geleceğin temelini oluşturan kavramlar, sanallaştırma (hem hipervizörler hem de kapsayıcılar) ve açık ağ ile depolama yöntemleridir. Bu gelecek, Bulut Radyo Erişim Ağları (C-RAN), Uç Bulutlar, Telekomünikasyon Bulutları ve Genel Bulutların tam entegre olduğu ve gerçek zamanlı telemetri ve otomasyonun, hizmetleri etkili bir şekilde oluşturmak ve yönetmek için gerekli araçları sağladığı gelecektir.

İş Gücü Dönüşümü – Operasyonların yeni altyapı özelliklerinden yararlanabilmesi için gerekli araçların ve becerilerin sağlanması.

BT Dönüşümü ancak iş gücü bu dönüşümden yararlanabildiği ölçüde başarılıdır. Bu açıdan iş gücü sadece mobil ağ bağlantılarından yararlanmakla kalmaz, entegre geliştirme ve operasyonlardan (“DevOps”) yararlanacak şekilde organize edilmiştir. Bulut yerel, yatay 5G ağlar telif haklarıyla korunan, dikey olarak entegre edilmiş 4G ağları ile aynı şekilde işletilmeyecek. Mobilite ve Ağ Bağlantısı deneyimi ise artık yeterli değil. Operasyonel “mükemmellik” bu etki alanı veri bilimi ile bilgisayar bilimi beceri kümelerini (veri modelleme, API programlama, uygulama geliştirme) entegre edecektir.

Güvenlik Dönüşümü – Katman olarak değil, tüm hizmetlere ve süreçlere yerel olarak entegrasyon.

Hizmetlere, altyapıya ve iş gücüne yönelik bu temel değişiklikler, güvenlik dönüşümü izole edilerek yapılamaz. Ağ iletişimi ve güvenlik birlikte değişiyor ve 5G de, bu evrimden yararlanıyor. Güvenliği hem Hizmet Olarak Güvenlik teklifleri ile 5G ağından para kazanmanın benzersiz bir fırsatı, hem de tüm servisler, altyapı ve süreçlere yönelik temel bir katman olarak görüyorum. Güvenlik duvarları ve izinsiz giriş algılama sistemleri (IDS) gibi özel amaçlı ürünler yerlerini, hem görünürlük hem de uygulama için temel programlanabilir altyapıdan yararlanan veri tabanlı, otomatik güvenlik çerçevelerine bırakacaktır.

Bu dönüşümlerin birbiriyle ve 5G ile olan ilişkisinin karmaşık olduğunu söylemeye gerek bile yok. Dell EMC’nin 5G’yi ciddiye almasının nedeni tam olarak budur. Altyapı, operasyonlar ve hizmetlerin 5G ağ dönüşümü aracılığıyla nasıl gerçekleştirildiğini ve 5G’ye hazır altyapıyı yeni Dijital Hizmet fırsatlarını kârlı bir şekilde yakalamak için gerekli performans ve dağıtım kolaylığı ile ölçekte nasıl tanımladığımızı ve gerçekleştirdiğimizi belirlemek üzere sektör liderleriyle yakın bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz.

About the Author: Kevin Shatzkamer

Kevin Shatzkamer is Vice President and General Manager, Service Provider Strategy and Solutions at Dell Technologies with responsibility for strategy and architectural evolution of the intersection points of network infrastructure technologies, cloud and virtualization platforms, and software programmability. His organizational responsibility encompasses industry strategy and investment analysis, business development and go-to-market activities, technical architecture and engineering, and infrastructure evolution / futures-planning. He is also responsible for leading the Dell Technologies 5G strategy in close collaboration with industry-leading telecommunications providers globally. Mr. Shatzkamer represents Dell Technologies on the World Economic Forum (WEF) Global Futures Council on New Network Technologies (5G-related). Mr. Shatzkamer's ecosystem-wide, experience-centric approach to working with customers allows for the identification and exploitation of synergies between disparate organizations to derive new technology / business models for the mobile industry, especially as “5G” defines transformation from technical architecture to ecosystem and service offerings. With over 20 years of industry experience, Mr. Shatzkamer joined Dell EMC in 2016, with prior experience at Brocade (Service Provider CTO, Head of Brocade Labs) and Cisco (Distinguished Systems Engineer). He holds more than 50 patents related to all areas of work. He received a Bachelor’s of Science from the University of Florida, a Master’s of Business Administration from Indiana University, and a Master’s of System Design and Management from Massachusetts Institute of Technology. Mr. Shatzkamer is a regular speaker at industry forums and has published two books discussing the architectures and technologies shaping the future of the Mobile Internet (2G, 3G, and 4G networks), from RAN to services.