Dell EMC PowerEdge ve VMware ile Hibrit Bulutu Basitleştirin

Günümüz küresel ortamında verilerin inanılmaz artışıyla birlikte şirketlerin var olma mücadelesinde bu ortama uyum sağlaması giderek hayati bir önem kazanıyor. BT yöneticileri şirketin yenilikleri ve dönüşümü benimsemesini sağlayacak uygulama ve hizmetleri sunma konusunda büyük baskı altında çalışıyor.

Kuruluşun boyutu ne olursa olsun, bulut bilgi işlem e-posta ve işbirliği araçlarından görev bakımından kritik sistemlere kadar her unsura güç veren temel bir ticaret sağlayıcısı konumunda. Bulut teknolojisi ve şirketlerin bu teknolojiyi kullanım şekli evrildikçe, hibrit bulut modelleri buluta bağlı işlevselliğin şirket içi bilgi işlem, şirket veri merkezleri, genel ve özel bulutlar arasında iş yüklerini paylaştıran çözümlerle dengesini sağlamada önemli bir rol oynuyor.

Hibrit bulutlar dünya çapında birçok kuruluş için standart haline geldi. Kuruluşların %92’si hem genel hem de özel bulut ortamı kullanıyor. Ayrıca modern sunucu ortamı operatörlerinin %90’ı hibrit bulut girişimleri sayesinde yalnızca eski sunucuları kullananların %62’sine kıyasla değerin ve verimliliğin arttığını da bildiriyor. Ayrıca, farklı ortamlarda çeşitli şekillerde bulunabilen bulutun gerçek dünya benzeri yapısı sayesinde hibrit bulutlar da dinamiktir. Bazı durumlarda hızlı ve esnek bir şekilde kurulmalı, bazı durumlarda uzun süre kullanılabilmeli ve bazı durumlarda ise hızlı bir şekilde dağılabilmelidir. Veriler genellikle bu bulutların sadece birinde kalmaz, tüm uygulamaların yalnızca %50’sinin sonraki yılda “tek bir yerde kalması” beklenir.

Geçtiğimiz günlerde VMware VMware Cloud Foundation 4’ü duyurdu. VMware Cloud Foundation (VCF) veri merkezlerini modernleştirmeye ve modern uygulamaları dağıtmaya yönelik geleceğe hazır bir hibrit bulut platformudur.  VCF; VMware vSphere with Tanzu (Kubernetes), vSAN, NSX ve vRealize Suite dahil olmak üzere VMware’in kendini kanıtlamış teknolojilerine dayalıdır. Bu sayede hibrit bulutlarda bilgi işlem, depolama, ağ, güvenlik, geleneksel veya kapsayıcı şirket uygulamalarını yürütmek üzere bulut yönetimine yönelik tam bir yazılım tanımlı hizmet seti sunar.

Cloud Foundation, özel ve hibrit bulutları dağıtmak isteyen müşterilere çeviklik, güvenilirlik ve verimlilik sağlar. Cloud Foundation, yerleşik otomatik yaşam döngüsü yönetimi ile dağıtılması ve çalışması kolay tek bir entegre çözüm sunarak hibrit bulutu basitleştirir.

Cloud Foundation 4, veri merkezinden buluta ve uca kadar tutarlı altyapı ve operasyonlar sunar. Bu durum VCF’nin hibrit bulut dağıtımları konusunda ideal bir platform olmasını sağlar. vSAN’ı yürütmek ve ortamınızı dağıtarak elde edeceğiniz işi tahmin etmek üzere önceden yapılandırılmış, test edilmiş ve ortak bir şekilde sertifikalandırılmış Dell EMC PowerEdge ve Dell EMC vSAN Ready Nodes gibi standart bir mimari üzerinde tam bir yazılım tanımlı veri merkezini (SDDC) otomatikleştiren entegre bir yazılım platformu hizmeti sunar.

Cloud Foundation 4 ile VMware yönetilebilirliğini, güvenliğini ve modern uygulamaların geliştirilmesini arttırmak üzere çeşitli yazılım yığın bileşenlerini iyileştiriyor. Yığındaki bazı yeni özellikler şunlardır: vSphere with Tanzu ile modern uygulamalar için daha fazla destek, vSphere Lifecycle Manager (vLCM), bulut ölçekli ağdaki ve NSX ile güvenlikteki yükseltmeler ve güncellenmiş vRealize Suite.

vSphere 7 with Tanzu’da bulunan Kubernetes eki VCF Hizmetleri ve kolay geliştirme, çevik operasyonlar ve hızlı yeniliklere ilişkin uygulama‑odaklı yönetim sağlar. Kubernetes için sağladığı doğal destek sayesinde müşteriler, tek bir ortamda kapsayıcılar ve sanal makineler oluşturabilir, çalıştırabilir ve yönetebilir.

vSphere Lifecycle Manager yani vLCM, sıfır gün – gün 2 görevleri ile ilgili operasyonel karmaşayı azaltır ve ortamı izlemek için gereken süreyi kısaltır. vLCM ve OMIVV kullanan bir 8 düğümlü kümeyi güncellerken %98 daha az uğraşma süresi ve %98 daha az adım gerektirir.¹ vSphere 7 ve vLCM öncesinde yöneticiler VMware ortamını yönetmek için genellikle dokuza kadar araç kullanıyordu.

Benzer şekilde, bir çoklu‑bulut bulut yönetim çözümü olan VMware vRealize Suite altyapı otomasyonu ve tutarlı operasyonlara yönelik modern bir platform sunar. vRealize, VCF’nin bir çok sürümünde bulunur ve geliştiricilerin yüksek oranda dağıtılmış mikro hizmet‑tabanlı bulut uygulamalarındaki sorunlarını hızlı bir biçimde fark etmesini, çözmesini ve performansı optimize etmesini sağlayarak uygulama operasyonlarına yardımcı olur.

NSX 3, bulutlar arasındaki altyapı sınırlarını ortadan kaldırarak bulut ölçekli ağ iletişimini ve güvenliği sağlar. Çok kullanıcılı veri yolu ve hizmet zincirlemesine yönelik iyileştirilmiş yapılar sağlarken gerçek tekli bölme özelliği sunar. NSX sayesinde müşteriler ağ operatörleri, iyileştirilmiş çok kullanıcılı özellikler ve hizmet zincirine bulut benzeri bir işletim modelini sağlamak amacıyla federasyon özellikleri kazanır. Ayrıca, NSX dağıtılmış IDS/IPS, ağ istihbarat iyileştirmeleri, güvenlik anormalliği algılaması, L7 Edge Firewall iyileştirmeleri ve mikro segmentasyon için uygulama şablonları bir araya gelerek Cloud Foundation için ek içsel güvenlik özellikleri de oluşturur. BT departmanları, en yüksek güvenlik ve kolay yönetilebilirlik sayesinde geleneksel ve modern uygulamaları destekleyecek sanallaştırma yazılımı ile x86 sunucu altyapısına sahip olmalıdır. Bu ihtiyaçlar için dünya genelinde her gün daha fazla müşteri VMware yazılımı ile Dell EMC PowerEdge sunucularını standart hale getiriyor. Şirketinize uygun şekilde dönüşmek için hibrit bulut ortamınızı esnek bir şekilde oluşturup ölçekleyin. Aynı zamanda çekirdekten buluta ve uca fiziksel ve sanal makine ve kapsayıcılarda BT’ye akılı otomasyon, tutarlı yönetim ve çok katmanlı güvenlik ile güç verin.

About the Author: Dell Technologies