Dell EMC – Dijital Bir Gelecek Oluşturmak ve BT’yi Dönüştürmek

David Goulden, Dell EMC Başkanı 

Resmi olarak açıklandı!  Dell ve EMC, Dell Technologies çatısı altında birleşti. Müşterilerimizin hızla gelişen dijital dünyada başarılı olmalarına yardımcı olmak üzere sektörün en kapsamlı yetkinliklerini bir araya getirerek, yeni bir çağın başlangıcına öncülük edecek yeni bir şirket oluşturduk.

fn_dellemc_0516_540-540x197

Müşterilerimizin pazarlarında Uber, Airbnb ya da Tesla gibi kendi sektörlerinde teknolojiyle farklılaşan markaların gerisinde kalmamaları için hızla yeni akıllı ürünler ve tüketici seviyesinde uygulamalar oluşturması gerekiyor. Dell Technologies de tüm bunları mümkün kılmak için gerekli temel teknolojileri ve hizmetleri sunuyor.

david_goulden_192Yeni Dell EMC Altyapı Çözümleri Grubu’na (ISG) liderlik etme fırsatı bana verildiği için daha gururlu olamazdım. Enterprise Hybrid Cloud (EHC) ve Native Hybrid Cloud (NHC) çözümlerimizle kullanıcılarımızın, dijital dönüşümünü mümkün kılacak en önemli çözümlere sahibiz. Bunların hepsi, sektörün önde gelen yakınsanmış altyapıları, sunucuları, depolama çözümleri, veri koruma ve siber güvenlik teknolojilerinden oluşan modern bir veri merkezi üstüne kuruldu.

Sadece bu birleşmeyi gerçekleştirirken değil, aynı zamanda heyecan verici geleceğimizi özenle çizerken de çok çalıştık.  Önümüzdeki haftalarda, aylarda ve çeyreklerde, bu çabalarımızın meyvelerini zengin ürün portföyümüze yayılan ve çoğu durumda birbirini tamamlayan iddialı yeni ürün planları olarak göreceksiniz. Bu ürün planları, sadece Dell EMC’yi kapsamakla kalmıyor Dell Technologies’in de geneline yayılıyor.  Örneğin VMware ve Virtustream ile hibrit bulutta, VMware ile yakınsanmış ve hiper yakınsanmış altyapıda, Pivotal ve VMware ile hizmet platformunda ve son olarak RSA ve Secure Works ile siber güvenlikte devasa fırsatlar görüyoruz.

Gelecekteki pazar konumumuzun gücünü size anlatmak için şunu diyebiliriz ki bir araya gelen Dell EMC Altyapı Çözümleri birimimiz, aşağıdaki alanlarda sektörün lider sağlayıcısı olacak:

#1 - Dünya çapında kurumsal depolama sistemleri1
#1 - Dünya çapında özel ve genel bulut altyapısı2
#1 - Dünya çapında entegre sistemler3
#1- Kuzey Amerika ve Asya-Pasifik-Japonya'da sunucu hacmi4
#1 - Dünya çapında özel üretim yedekleme cihazları5
#1 - Dünya çapında tüm flash dizinler6

Bu alanların, müşterilerimiz ve iş ortaklarımız ile dijital bir gelecek oluşturmada temel olduğuna inanıyoruz.  Üstelik şüphesiz son üç yılda 12,7 milyar doları aşan ve ileride daha da fazla olacak birleşik ARGE yatırımımız, müşterilerimizin, Dell ve EMC’nin gerçekten “birlikte daha iyi” olduğu iddiamızı kanıtlayacağına inandığımız en çağdaş yeniliklerden fayda sağlayacağına söz veriyoruz.

Ticari Dönüşüm BT ile Başlar

Belirttiğim gibi Dell EMC’nin birincil amacı, müşterilere her tür dijital iş dönüşümünde temel olan hayati adımlarda yardımcı olmaktır. Ama bu dönüşüme yatırmak üzere kaynak yaratmak için sıklıkla öncelikle BT’nin dönüşmesinden başka çare yoktur.

aaeaaqaaaaaaaadqaaaajdrjntbkmjuylwuwntetnddmys1hyzi0lwjhnde2ywvhzwflyq

İlk adım, mümkün olduğunca verimli bir şekilde maksimum performansı ve ulaşılabilirliği sağlamak için altyapıyı modernleştirmektir. Bu da en son flash tabanlı ve yakınsanmış (bilgi işlem ve depolama) teknolojileri kullanılarak yapılır.

İkinci adım tamamen hizmet sunumunu otomatikleştirmek ile ilgilidir.  Veri merkezindeki her şey self-servis ve sorunsuz şekilde çalışmalıdır, bu da ortamı hem daha verimli hem de daha güvenli hale getirir.  Bu şekilde mevcut BT ortamlarını “Hizmet olarak BT” platformuna çevirerek veri merkezi içinde genel bulut benzeri bir deneyim sağlar.

Ve son olarak tüm BT’nin işletim modeli ve organizasyon yapısı dönüşmelidir.  Hizmetler ve hizmet seviyeleri iyi tanımlanmalı ve maliyetler işletme için şeffaf olmalıdır.  BT birimi, tam olarak bir hizmet sağlayıcısı olarak çalışmalıdır.

Çoğu büyük kurumun CIO’ları arasında bu 3 adımlık Modernleştir, Otomatikleştir, Dönüştür stratejisinin ortak bir nokta olduğunu gözlemledik.

Aynı zamanda küçük-orta ölçekli işletmelerde çalışan ve BT dönüşüm yolculuklarının farklı aşamalarında olan birçok CIO olduğunu fark ettik. Her ne kadar sorunlar ve zorluklar benzer olsa da kaynaklar, beceriler ve ihtiyaçlar büyük farklılıklar gösterebilir. İşte bu noktada Dell’in ticari müşterilere ve KOBİ’lere yardım konusundaki geçmişe dayalı uzmanlığı rakip tanımıyor.

Ama mevcut BT ortamlarını dönüştürmek hikâyenin sadece ilk yarısı.

Diğer yarısı gerçekten dijital bir dönüşümü etkilemek için radikal olarak daha büyük veri setleri ve daha fazla kullanıcı için tasarlanmış buluta özel uygulamalar oluşturmayı kapsıyor. Buluta özel geliştirilen uygulamalar, yeni müşteri deneyimleri ve akıllı ve birlikte çalışan yeni ürünler sunarak işinizi dönüştürmeyi vadediyor. Bulut tabanlı uygulamaları desteklemek de genelde yazılım tanımlı ve endüstri standardında sunuculara dayalı yeni bir platform ve yeni bir mimari gerektiriyor.

CIO’lar, bunu hayata geçirmek için büyük zorluklarla karşılaşıyor. Bugün işi yürüten geleneksel uygulamaları desteklemeye devam ederken, bir yandan da dijital dönüşüm çabalarını desteklemek için BT dönüşümünden elde edilen kazancı kullanmaları ve bu iki dünya arasındaki uçurumu da kapatmaları gerekiyor. Dell Technologies’in, temel altyapıyı sağlayan Dell EMC birimi ile bu zorlukları aşmada müşterilerimize yardımcı olmak için benzersiz bir konumda olduğuna inanıyoruz.

Müşterilerin Dijital Çağda Başarılı Olması için Geliştirildi

Hali hazırda önümüzdeki haftalarda ve aylarda açıklayacağımız çok sayıda heyecan verici projemiz var. Büyük haberler için Ekim’in ortasında gerçekleşecek Dell EMC World’u takip edin.

2017

Ama o zamana kadar beklemeye gerek yok.  Bugün itibariyle kurumsal müşterilere Dell ve EMC ürünleri genelinde birleşmiş bir veri merkezi desteği deneyimi sunan yeni Dell EMC ProSupport One hizmetinin duyurusunu yaptık. Bu, sınıfının en iyisi müşteri deneyimi kalitesini korurken ve geliştirirken, müşterilerimize tüm Dell EMC veri merkezi ortamını kapsayan kusursuz hizmet sağlama yolculuğumuzdaki ilk adım.

Önümüzdeki haftalarda daha fazla bilgi paylaşmayı ve de Dell EMC’nin müşterilere şu anki durağanlıklarından sıyrılmaları ve dijital geleceklerini kucaklamaları için getirecekleri somut değeri sergilemeyi dört gözle bekliyorum.

1 IDC Dünya Üç Aylık Kurumsal Depolama Sistemleri Takipçisi, Haziran 2016 – Satıcı Geliri – Ticari Yıl 2015
2 IDC Dünya Üç Aylık Bulut BT Altyapısı Takipçisi, Ç1 Haziran 2016 – Satıcı Geliri – EMC Mali Yıl 2015
3 IDC Dünya Üç Aylık Yakınsanmış Sistemler Takipçisi, Haziran 2016 – Satıcı Geliri – EMC Mali Yıl 2015
4 IDC Dünya Üç Aylık x86 Sunucu Takipçisi, Haziran 2016 – 2016Ç1
5 IDC Dünya Üç Aylık Amaca Uygun Geliştirilmiş Yedekleme Gereci Takipçisi, Haziran 2016 – Satıcı Geliri – EMC Mali Yıl 2015
6 IDC Dünya Üç Aylık Kurumsal Depolama Sistemleri Takipçisi, Haziran 2016 – Satıcı Geliri – Ticari Yıl 2015

About the Author: Dell Technologies