DataIQ ile Yapılandırılmamış Verilerin Potansiyelini Ortaya Çıkarın

Dijital çağda kazananları ve kaybedenleri veriler belirliyor

Popüler eğilimleri incelediğimizde, günümüzde birçok kuruluşun büyük verilerden ve analizden yararlanmaya, Nesnelerin İnternetini benimsemeye, yapay zekaya yatırım yapmaya odaklandığını görüyoruz. Tüm bunlar ortak bir temelde birleşiyor. Veriler.

Dijital dönüşüme ve dijital ekonomiye güç katan, verilerdir. Bu veri çağında kazanmak adına en iyi şekilde hareket eden kuruluşlar, hiç olmadığı kadar hızla büyüyen veri okyanusunda saklı duran kullanılmayan potansiyeli elde etmek ve bu potansiyelden yararlanmak üzere üstün stratejileri bulunan şirketlerdir.

Yapılandırılmamış veriler, veri yayılımına yön veriyor

Yapılandırılmamış veriler, bu büyümenin büyük bir kısmını yönlendiriyor. Gartner analistlerinin hesaplamalarına göre, bir kuruluş için veri ayak izinin neredeyse %80’i yapılandırılmamıştır ve şirketler 2019 yılındakine kıyasla dosya veya nesne depolama şeklinde depoladıkları yapılandırılmamış veriyi üçe katlayacaktır. Bu karmaşık denkleme ek olarak, yapılandırılmamış veri büyümesi çekirdek veri merkezine gönderilmek yerine coğrafi olarak farklı yerlere ve uç konumlara yayılır. Gartner’e göre, 2022 yılına gelindiğinde şirket tarafından üretilen verilerin %50’sinden fazlası veri merkezi dışında veya bulutta oluşturulacak ve işlenecektir. 2019 yılında bu değer %10’dan azdır.³

Nihai sonuç, nispeten sabit BT bütçeleri ile yönetilmek zorunda olan büyüyen, karmaşık ve giderek silo haline gelen veri çeşitliliğidir. Bu gerçek ekiplerdeki inovasyon hızını azaltıyor ve ekiplerin etkili bir biçimde işbirliği yapmasını engelliyor ve kuruluşlar şirketlerinin gerçek değerini arttırmak yerine yalnızca kepenklerini açık tutmaya odaklanmak zorunda kalıyor.

PowerScale ve DataIQ: Veri çağına uygun tasarım

Bugün, ölçek genişletme NAS’te Isilon ve OneFS’in oluşturduğu miras üzerinde inşa edilen yeni bir yapılandırılmamış veri depolama sistemi ailesi olan Dell EMC PowerScale’i sunuyoruz. Müşteriler, kuruluşlarının veri toplamasını sağlamak üzere nerede oluşturulduğuna bakmaksızın PowerScale’i ölçeğe göre uç ortamlarda, çekirdek ortamlarda veya bulut ortamlarında dağıtabilir. Ancak, tek başına yapılandırılmamış veri depolama, verilere öncelik veren bir strateji geliştirme konusunda yeterli değildir. Zorlukların üstünden gelmek için kuruluşlar şirket geneline yayılmış yapılandırılmamış tüm veriyi keşfetmede, bu verilerin özelliklerini anlamada ve veri yaşam döngüsünü hızlandırmak ve ortamı optimize etmek adına özgün analizler yürütmede yardımcı olacak araçlara gereksinim duyarlar.

Dell EMC DataIQ’ya Girin.

DataIQ, şirket içindeki veya bulut üzerindeki çoklu, heterojen dosya ve nesne depolama platformlarında depolanan yapılandırılmamış verileri yönetmek için benzersiz bir yöntem sunan çok amaçlı bir veri seti yönetim aracıdır. Gelişmiş dosya sistemi tarama, endeks, sınıflandırma ve hızlı arama platformu olan DataIQ, tüm yapılandırılmamış veri varlıklarını yönetilmek üzere tek bir panoda görebilme imkanı sunar. Yeni PowerScale ailesi (Isilon dahil), ECS, PowerStore ve Unity gibi Dell EMC yapılandırılmamış depolama ürünleri buna dahildir. Ayrıca, üçüncü taraf ve genel bulut ortamlarındaki verilere bütünsel bir bakış da sağlar. DataIQ’nun çekirdek veri seti yönetim özellikleri PowerScale’i de içerir, bu sayede müşteriler yapılandırılmamış depolamalarından değer elde etmeye hızlı şekilde başlayabilir.

Veri yaşam döngüsünü kontrol etme ve detaylı analiz süresini hızlandırma

DataIQ, BT ve şirket kullanıcılarının kullanım ömrü boyunca verileri izlemelerini sağlayan bir araç seti sunarak, veri konumunun bilinmesini sağlayarak, doğru platformda depolandığını ve doğru paydaşlar tarafından erişim sağlandığını belirleyerek veri yaşam döngüsünü kontrol etmeye yardımcı olur. Ayrıca kullanıcılar özel etiketleme işlevini kullanarak ayrı sistemlerdeki verileri mantıksal olarak da bir araya gruplayabilir ve bu verileri ilgili şirket bağlamına göre yönetebilir. Bu özellik, şirket içerisinde gerçek proje ekiplerinin oluşumuna göre farklı hacimlerde, birden çok platformda depolanmış ilgili klasörleri ve dosya varlıklarını ilişkilendirme bakımından kullanışlıdır. Ardından, basit dosya uzantılarına dayalı raporlarla sınırlı olmak yerine proje ismi, ekip tanımı ile toplam depolama tüketimini veya projenin tamamlanma düzeyini bile gösteren özet raporlar oluşturulabilir.

Ayrıca DataIQ, ekosistem eklentisi yoluyla kullanıcıların talebe bağlı olarak verileri taşımasına da olanak sağlar. Bu sayede BT ve içerik oluşturucular, işbirliğini arttırarak ve TCO hedeflerine ulaşarak verileri doğru depolama platformunda ve performans sırasında aktarır.

Kuruluşlar, çalışanların verileri hızlı bir şekilde konumlandırmasını, özgün bir bağlama dayalı olarak organize etmesini ve ihtiyaç halinde taşımasını sağlayarak detaylı analiz süresini hızlandırabilir ve yaşam döngüsü boyunca verinin nasıl taşınacağı ile ilgili daha akıllı kararlar verebilir. Oluşturmadan analize, silmeden rehidrasyona DataIQ her aşamada değer elde etme süresini hızlandırır.

Kuruluşlar DataIQ kullanarak, veri silolarını parçalara ayırabilir, veri varlıkları ile ilgili daha iyi kararlar verebilir, veri seti yönetimini hızlandırabilir ve yapılandırılmamış verilerindeki gizli potansiyeli açığa çıkarabilir.


27 Mart 2018 tarihinde Gartner, Inc. adına Alan Dayley, Guido De Simoni, Julian Tirsu, Garth Landers, March-Antoine Meunier tarafından yayımlanan “Market Guide for File Analysis Software (Dosya Analiz Yazılımı için Piyasa Rehberi)” isimli çalışmaya göre.

Magic Quadrant for Distributed File Systems and Object Storage (Dağıtık Dosya Sistemi ve Nesne Depolama için Magic Quadrant) (kaynak: 30 Eylül 2019 tarihinde Gartner, Inc. adına Julia Palmer, Raj Bala, Chandra Mukhyala tarafından yayınlanan “Magic Quadrant for Distributed File Systems and Object Storage (Dağıtık Dosya Sistemi ve Nesne Depolama için Magic Quadrant)” isimli çalışmaya göre.

Aralık 2019 tarihli Gartner Top 10 Trends Impacting Infrastructure & Operations for 2020 (Gartner’e göre 2020’de Altyapıyı ve Operasyonları En Çok Etkileyecek 10 Akım) isimli çalışmaya göre.

Dell Technologies

About the Author: Dell Technologies