Daha İyi Bir Buluta Hoş Geldiniz: Dell Technologies Cloud ile Tanışın

Kurumsal alanda bulut kullanımı gittikçe artıyor ve bunun iyi bir nedeni var: Bulut işletim modelleri çevikliği artırır, inovasyonu hızlandırır ve günümüz dünyasında rekabet avantajı elde etmeye yardımcı olur. Bulut çözümlerinin sayısı arttıkça organizasyonlar, sayıları gittikçe artan iş yüklerini birden çok buluta dağıtmayı daha kolay bulmaya başladı. Hatta organizasyonların %93’ü iki veya daha fazla buluta iş yükü dağıtıyor.[1] Çoklu bulut kullanımı esneklik sağlasa da altyapı, yönetim araçları ve API farklılıkları nedeniyle operasyon siloları da oluşturuyor. Böylece organizasyonel karmaşıklık meydana geliyor ve çelişkili bir biçimde çeviklik azalıyor. Organizasyonların bulut çözümlerini benimsemesinin ana nedenlerinden biri de işte bu!

Organizasyonların ek karmaşıklık zahmeti olmadan kendi iş yükleri ve verileri için en uygun bulut ortamını seçme esnekliğine sahip olması gerektiğini düşünüyoruz. Onların bu karmaşıklığı gidermesine yardımcı olmak için bugün Dell Technologies World’de Dell Technologies Cloud’u sunduk. Dell Technologies Cloud; genel bulut, özel bulut ve uç konumlarında tutarlı bir bulut işletim modeli sağlayarak bulut karmaşıklığını ortadan kaldıran VMware ve Dell EMC çözümlerinin birleşiminden oluşur.

Yeniye ulaşmak için eskiden vazgeçmek gerektiğini kim söylemiş?

Bulut bilgi işlem popülerleştiğinden beri BT alanında hem geliştirme hem de operasyonlar açısından çok büyük değişiklikler yaşandı. Satıcılar bazen bu yeni modelleri tüm mevcut BT sorunlarına deva olarak gösterse de bunlar çoğu zaman organizasyonlarda yıllar içinde oluşturulmuş uygulamalarla, becerilerle ve operasyonel modellerle uyumsuz.

VMware’de diğer tüm hiper yöneticilere kıyasla daha fazla iş yükü sanallaştırıldığından, Dell Technologies Cloud çözümleri dağıtan organizasyonlar öncesinde yeniden düzenlemeye gerek kalmadan geleneksel iş yüklerinde bulut avantajlarından faydalanabilirler. Örneğin VMware Cloud Foundation ile sanal makineler ve kapsayıcılar şirket içi ortamdan VMware Cloud on AWS’e rahatlıkla, pahalı bir yeniden platform oluşturma işlemi yapılmaksızın taşınabilir. Bu, organizasyonların Dell Technologies Cloud ile genel bulutta istedikleri ölçek, kapsam, hız ve maliyet yapılarını daha hızlı elde etmesinin yollarından yalnızca biridir. VMware Cloud Foundation’ın otomasyon yetenekleri ve VMware ile Dell EMC arasındaki sıkı donanım-yazılım entegrasyonu sayesinde aynı avantajlardan veri merkezlerinde de yararlanılabilir.

Çok seçenekli ve daha iyi bir bulut

Dell Technologies Cloud, Platformlar olarak veya tamamen yönetilen Hizmet Olarak Veri Merkezi (DCaaS) şeklinde kullanılabilir ve şu özellikleri sunar:

Dell Technologies Cloud Platformları: Dell Technologies Cloud Platformları ile müşteriler bulut altyapılarını belirli iş yükü ihtiyaçlarına göre ayarlama esnekliğine sahip olur. Bu platformlar, VMware Cloud Foundation (VCF) ile hiper bütünleşik (VxRail) ve bütünleşik altyapı gibi çeşitli Dell EMC altyapıları ve Dell Technologies tarafından doğrulanmış depolama, bilişim ve ağ platformları arasındaki sıkı entegrasyon kullanılarak oluşturulmuştur. VMware Cloud Foundation on VxRail, hem fiziksel altyapının hem de VMware bulut yazılımı yığınının tek bir şirket içi hibrit bulut deneyimi halinde yönetildiği bir tam yığın entegrasyonu sunar. Dell EMC ve VMware ortak tasarımı olan bu entegrasyon, riski büyük oranda azaltmak ve BT verimliliğini artırmakla kalmayıp tek bir birleşik deneyim sunarak bütün yazılım tanımlı veri merkezinin operasyonlarını basitleştirir, düzenler ve otomatikleştirir.

Ayrıca, Dell Technologies Cloud Platformunun eklentisi olarak bulunan VMware Cloud on AWS ile organizasyonlar şirket içi bulut ortamlarını genel buluta sorunsuz bir şekilde, iş yüklerini geçiş için yeniden düzenlemeye gerek kalmadan genişletebilir. Genel ve özel bulutlardaki tutarlı işletim deneyimi karmaşıklığı azaltır. Hatta IDC’ye göre Dell Technologies Cloud, yerel genel buluta kıyasla toplam sahip olma maliyetini %47’ye kadar düşürüyor.

Dell Technologies Cloud Hizmet Olarak Veri Merkezi: VMware Cloud on Dell EMC çekirdek ve uç veri merkezlerinize yüklenen ve bulut hizmeti olarak kullanılan bir bulut altyapısıdır.  Bu yeni, tamamen yönetilen DCaaS teklifi, genel bulutun hızı ve esnekliği ile şirket içi altyapının güvenliği ve kontrolünü bir araya getirir.  Ayrıca güvenilir Dell EMC VxRail hiper bütünleşik altyapısındaki aşina olduğunuz VMware Cloud araçları, türünün en iyisi olan kurumsal çözümü gönül rahatlığıyla kullanabilmenizi sağlar.

VMware Cloud on Dell EMC, veri merkezleriniz için buluta benzer basitlik sunar ve genel bulutunuz ile şirket içi ortamlarınız arasında eşsiz bir tutarlılık sağlar. Bu yeni yapı, iş inovasyonuna ve fark yaratmaya odaklanması konusunda tüm organizasyonunuza güç katar.  Örneğin:

  • BT Operasyonları, bakım yükünü hafifletip odağını katma değeri olan hizmetlere çevirebilir;
  • BT Mimarları, iş yükü yönetimini basitleştirmek için VMware’in hibrit bulut kontrol düzleminden yararlanabilir;
  • BT Güvenliği, tek biçimli güvenlik ilkeleri uygulayarak, birden çok ortama yayılan iş yüklerini izleme ve bunların güvenliğini sağlama ihtiyacını ortadan kaldırabilir;
  • Geliştiriciler, yalnızca bir ortamda çalışarak uygulama geliştirme hızını artırabilir ve
  • BT karar mercileri, tüm çekirdek ve uç veri merkezi ihtiyaçları için tek satıcıyla, tek anlaşma yapabilir.

Kısacası Dell Technologies Cloud Hizmet Olarak Veri Merkezi, deneyimli CIO/CTO’ların organizasyonlarını Hizmet Olarak BT’ye bir adım daha yaklaştırması için temel oluşturarak, iş stratejisini yönlendirmek üzere teknolojiyi kullanma sözünde durur.

Bulut engellerini ortadan kaldıracak hizmetler

Dell Technologies Cloud’un parçası olarak organizasyonlar bulut benimseme sürecindeki engelleri kaldırmaya yardımcı olması için profesyonel hizmetler, destek ve finansal hizmetlerden yararlanabilir. İş yüklerinizin en uygun olduğunu ortamın belirlenmesinden hizmet düzeylerinin karşılanmasını sağlamaya kadar tüm bulut yolculuğunuzda bulut uzmanlarımız sizin için riski azaltabilirler. Bu sırada Dell Financial Services da kendi veri merkezinizde esnek tüketim modelleriyle bulut ekonomisini sağlamanızı mümkün kılar.

Kargaşasız bulut

Dell Technologies Cloud ile veri merkezinize genel bulutun en iyi özelliklerini katmak, yönetim ve güvenlikle ilgili en iyi uygulamalarınızı tüm bulutlarınıza aktarmak ve her iki alanın en iyi taraflarını uç konumlarınıza taşımak mümkündür. Daha iyi bir buluta hoş geldiniz.

About the Author: Dell Technologies