CIO’lar BT Dönüşümü Önceliklerini Açıklıyor

BT Dönüşümü CIO’lar ve BT liderleri için oldukça yeni bir kavramdır. On yılı aşkın bir süredir, CIO’lar ve BT liderleri BT organizasyonlarının sadece bir destek işlevi olarak kalmaması ve işletmeye rekabet avantajı sağlayan, gerçek bir stratejik ortağa evrilmesinin yolunu aramaktadır.

Dell EMC olarak, bu süreçte BT Dönüşümünün ön saflarında yer alıyoruz. BT’nin şirketle kapsamlı bir işbirliği yapacak şekilde daha iyi konumlanabilmesi amacıyla altyapı platformları inşa eden, uygulama portföylerini optimize eden ve işletim modelini güncelleyen projeler geliştirerek, BT Dönüşüm açıklarını kapatmaları için BT ve iş liderleri ile ortaklıklar kuruyoruz.

30 farklı dönüşüm alanını analiz etmek için CIO’lar ve ekipleriyle birlikte yakın bir çalışma yürüttüğümüz son 10 yılda ev sahipliği yaptığımız yüzlerce küresel BT Dönüşümü Atölye Çalışmasında, yüzlerce benzersiz bakış açısına tanık olduk.

Bu atölye çalışmaları, BT Dönüşümünün durumu hakkında birçok soruyu yanıtlayan, IDG’nin aydınlatıcı analizinin temelini oluşturan, zengin veri kaynaklarını ortaya çıkarmıştır. En yüksek performansı sergileyenler nasıl bir ilerleme kat ettiler? En önemli öncelikleri nelerdir? Teknolojik ve işletimsel zorluklar nelerdir? İyi neye benziyor?

Bu analizin, rastgele seçilen anket katılımcılarını kapsayan bir çalışma değil, Dell EMC Consulting ve VMware’den dönüşüm programları oluşturmaları ve yürütmelerine yardım etmelerini talep eden kuruluşların yer aldığı bir çalışma olduğunu lütfen unutmayın. Sonuçlar mevcut dönüşüm durumuna bir bakış niteliğindedir ve bu önemli soruların yanıtlarını sağlamaktadır.

En yüksek performansı sergileyenler nasıl bir ilerleme kat ettiler?

BT Dönüşümü üst yönetimin ve faaliyet kolunun tam desteğini gerektiren, yukarıdan aşağı girişimdir. Müşterilerimize verdiğimiz en önemli mesajlardan biri budur ve bu mesajın yankı uyandırdığını görüyoruz. En yüksek performansı sergileyenler (tüm atölye katılımcılarının ilk %20’si içinde en yüksek mevcut durumu elde edenler), yukarıdan aşağı liderliğin, tanımlayıcı bir özellik olduğunu ve dönüşümlerine yönelik belgelenmiş bir strateji ve yol haritası ile desteklendiklerini belirtmektedir.

En yüksek performansı sergileyenler, hizmet olarak BT için gerekli otomasyonun uygulanmasında da ilerleme kat etmişlerdir. Altyapılarının neredeyse %100’ünü sanallaştırmışlardır ve bir gün kadar kısa bir süre içinde altyapıyı sağlayabilecek durumdadırlar.

En önemli öncelikler nelerdir?

Yıllar geçtikçe, kendi kendine hizmet kataloğu ve portalı inşa etmek, en önemli öncelik olmayı sürdürmektedir. Şirketin BT tarafından sergilenen otomasyon ve altyapı çabalarının verimini deneyimlemesinin en görülebilir yolu budur.

Bir katalog ya da portalın ötesinde, BT bulut tabanlı bir ortama geçişini hızlandırmaktadır. Son üç yıl içinde, şirketlerin %84’ü, ortamları genelinde birden fazla üretim uygulamasını destekleyecek hibrit bulut mimarileri kullanmak istediklerini ifade etmiştir ve söz konusu zaman diliminde bu %19’luk bir artışa karşılık gelmektedir. Yine de şirketlerin %10’undan azı, uygulama portföylerini hibrit buluta uygunluğu açısından değerlendirmeden geçirmiştir.

DevOps ve sürekli dağıtım, atölye çalışmasına kısa bir süre önce eklenen yeni bir konudur, bir anda uygulama öncelikleri listesinin zirvesine sıçramıştır. Katılımcıların %67’si önümüzdeki 12 ile 18 ay içinde DevOps’un kuruluşlarında yaygınlaşmasını istemektedir. Bununla birlikte, çoğu katılımcı yeni bir sürümü dağıtılır hale getirmelerinin 6 aydan uzun sürdüğünü söylemiştir. BT organizasyonları dağıtım sürelerini kısaltma ihtiyacı hissetmekte ve bu hedeflerin peşinde gözlerini DevOps’a çevirmektedirler.

Ağ sanallaştırma, önemini artıran bir diğer alandır. Birçok CIO’nun, altyapılarındaki en büyük boşluğun bulunduğunu düşündüğü yer burasıdır. Önümüzdeki 12 ile 18 ay içinde, en az %40 sanallaştırılmış olmayı istemektedirler.

Önemli teknolojik ve işletimsel zorluklar nerededir?

Başarılı BT dönüşümü üç önemli bileşenden oluşur – insanlar, süreç ve teknoloji. Teknolojinin kendi karmaşıklıkları olsa da, organizasyonların işletim modelini değiştirmeyi, BT dönüşümünün en zor kısmı olarak gördüklerini gözlemledik. Hizmet sunumunu dönüştürmek, altyapıyı dağıtma ve yönetme şeklini değiştirmek ve BT’nin organizasyon yapısı üzerinde tekrar çalışmak basit görevler değildir ama hedef durum için CIO’nun en fazla istediği şeyler arasında yer almaktadır.

Altyapıyı otomatik olarak yönetmek ve yapılandırmak için kod olarak altyapı (IaC) yöntemlerini ve süreçlerini uygulamaya koymak isteyen müşterilerin ilgisinde önemli bir artış gözlemledik. Dolayısıyla, otomatik değişim ve yapılandırma yönetiminin, atölye katılımcılarının neredeyse %90’ı tarafından en önemli öncelik olarak ifade edilmesi ve sadece %5’inin bunu başardıklarını belirtmesi şaşırtıcı değildir.

BT liderlerinin %85’i ya da daha fazlası tarafından saptanan ek öncelikler arasında şunlar yer almaktadır: alarm ve otomatik tepkilerle kapasite ve performans sorunlarına proaktif olarak seslenebilme; otomatik ve şeffaf bir ölçüm sistemi kurabilme; tüm BT hizmetlerinde buluşsal ve eğilim belirleyici bilgiler sağlamak için otomatik analiz motoru geliştirebilme.

Şimdi bir adım geri çekilelim ve büyük resme bakalım. BT’yi dönüştürme karmaşık ama şirketin teknolojik olarak alt üst olmuş bir dünya ile olan bağlantısını koruma becerisi açısından yaşamsal önem taşıyan bir girişimdir. BT dönüşümünün gereklilikleri, ihtiyaçları ve önceliklerine netlik kazandırmak adına, CIO’lar ve iş liderleri, her ikisini de karşılıklı olarak daha rekabet edebilir bir geleceğe götürecek stratejiyi daha iyi tasarlayabilirler.

About the Author: Dell Technologies