Bütünleşik Altyapılar Operasyonel Karmaşayı Azaltıyor

IDC’nin bütünleşik altyapı müşterileri üzerinde yaptığı araştırma sonuçlarına göre, veri merkezlerini bütünleşik altyapılara geçiren müşteriler büyük faydalar tecrübe ediyorlar.

IDC çalışması bütünleşik altyapıların bilgi işlem operasyon yüklerini %41, veri merkezi toplam sahip olma maliyetlerini %36, son kullanıcı erişim problemlerini ise %96 azalttığını gösteriyor. Bütünleşik altyapıların işletmelere katkısı ‘build vs buy’, yani yapmak yerine alma filozofisinden kaynaklanıyor. Bilişim kariyerine 90’lı ve 2000’li yıllarda başlayanlar ‘build vs buy’, yani yapmak yerine almaktan kaynaklanan iyileştirmelere aşinalar.

Kariyerine 90’lı ve 2000’li yıllarda başlayan bilişim profesyonellerinin önemli bir bölümü, kariyerlerinin başında bilgisayar ‘toplayıp’, bunları önce Windows 3.1 ile çalıştırıp sonra da Windows 95’ten, 98’den geçerek NT’ye ulaşma konusunda pek çok anıya sahip. Bu anıların içinde bol bol yazılım uyumsuzluğu, kaybolan veri maceraları ve uzun gece mesaileri var.

Piyasada amansızca rekabet eden şirketler, bir taraftan da bilgi işlem altyapısı risklerine maruz kalmamak için artık kendi bilgisayarlarını kendileri yapmıyorlar. Bilgisayar üreticileri işletim sistemi üreticileri ile birlikte çalışarak, müşterilerine kolay ve düşük riskle kullanabilecekleri çözümler üretiyorlar. Günümüzde çoğu bilgisayar kullanıcısı hangi işletim sisteminin hangi servis paketini kullandıklarını bilmiyorlar, bilmelerine de gerek kalmıyor.

Veri merkezleri ise bu değişimden hiç etkilenmemiş gibi. İşletmeler tüketmek istedikleri uygulamaları, sanal platformlara kurmuş durumdalar. Bu sanallaştırma katmanı VMware hakimiyetinde. Bu sayede VMware pratikte hem dünyada hem de ülkemizde veri merkezlerinin de facto işletim sistemi olmuş durumda. Bu operasyonları bir nebze rahatlatan bir durum. Ancak VMware katmanının altına doğru indikçe standart bir yapıdan bahsetmek imkansız.

“Katmanların entegrasyonu müşterinin sorumluluğunda”

Sunucu katmanı, veri depolama katmanı, değişik ağ katmanları, iş sürekliliği yazılım ve donanım katmanları birleşik bir yol haritası kullanılmadan geliştirilip birbirleriyle test edilmeden pazara sunuluyor.  Bu katmanların entegrasyonu ise müşterinin sorumluluğuna bırakılmış durumda. Bu entegrasyon bir defa yapılıp unutulabilecek bir iş de değil. Sanallaştırma yazılımı sürümleri değişirken alt katmanların bu yeni sürümle olan uyumluluklarını sağlama yükü de müşterinin omuzlarında.

Veri merkezi kaynakları tükendikçe bilişim departmanlarına yeni kaynak alma, var olan sisteme entegre etme ve veri migrasyonu yapma yükünü de ayrıca taşımayı sürdürüyor. Her katmanın desteği ayrı bir üretici veya aynı üretici içinde farklı bir takım tarafından birbirinden bağımsız olarak veriliyor.

“BT ekibinin vakti rekabet avantajı sağlayacak alanlara harcanmalı”

Bu operasyon modeli kısıtlı kaynakla çalışan bilişim departmanlarına büyük bir külfet haline geliyor. Günümüz dünyasında bilişim departmanları aynen bilgisayar toplamaktan sakındıkları gibi veri merkezi toplamaktan da sakınmalılar. Bilgi İşlem’in değerli vakti veri güvenliğine, rekabet avantajı sağlayacak alanlara harcanmalıdır.

Bütünleşik altyapılar Bilgi İşlem departmanlarına operasyonel karmaşıklığı ve riskleri azaltma konusunda yardımcı olur. Dell EMC Vblock, VxRack ve VxRail ile pazarın en geniş bütünleşik altyapı portföyüne sahiptir. Bu ürünlerin ortak özelliği uygulamaların ihtiyacı olan sanal ve fiziksel kaynakları tek bir ürün olarak sağlayarak, müşterilere tüm katmanlar için tek elden destek ve tek yaşam döngüsü vermeleridir. Vblock, VxRack ve VxRail müşterileri kısıtlı kaynaklarla işletmelerine iş sürekliliği ve yüksek güvenlik sağlayabilir, yazının başında bahsettiğimiz IDC’nin de araştırmalarında gösterdiği faydaları tecrübe edebilirler.

About the Author: Alp Bağrıaçık

Dell EMC Türkiye Converged Platforms & Solutions Division Sales Manager