BT Liderleri Yapay Zeka Dalgasına Hazırlanmak İçin Hangi Adımları Atmalı?

Yapay Zeka (AI) artık geleceğe ait bir rüya değil. Günümüzde hayata geçirilmiş durumda ve şirketlerin iş yapma şekillerini değiştiriyor. Tüm sektörlerdeki kuruluşlar, müşteri hizmetleri, İK, pazarlama, satış, Ar-Ge gibi günlük faaliyetlerinde yardımcı olması amacıyla yapay zeka kullanımını benimsemiş durumda.

Forrester tarafından kısa süre önce gerçekleştirilen bir ankete göre dünya çapındaki şirketlerin yarısından fazlası yapay zekayı zaten uygulamaya geçirdi ve yüzde 20’si de önümüzdeki yıl içinde bunu yapmayı planlıyor. Bu kararın çok geçerli nedenleri var. Böylece, süreçlerin gelişmesi, verimliliğin artması, iş yüklerinin otomatik hale gelmesi, yatırım getirisinin yükselmesi ve daha pek çok avantaj elde edilmesi mümkün olacak.

Sorulacak soru artık “Yapay zekayı benimsememiz gerekiyor mu?” değil, “Yapay zekayı hedeflediğimiz iş sonuçlarına ulaşmak için en etkili şekilde nasıl kullanabiliriz?” olmalı.

Yapay Zeka Girişimleri BT Alanında En Büyük Öncelikler Arasında…

BT departmanları için bu konular daha da büyük bir baskı oluşturuyor. “İş faaliyetlerinin her alanında karşımıza çıkmak üzere olan yapay zeka projeleri dalgasına nasıl hazırlanabiliriz?”

BT liderleri, firmalarının uzun vadedeki başarısı açısından yapay zekanın çok önemli olduğunun farkında ve birçoğu bunun gelecek yılki en büyük iş öncelikleri arasında olduğunu ifade ediyor. CIO.com, Gartner’ın hazırladığı 2018 CIO Gündem Raporu‘nda yapay zekayı uygulamaya geçirmiş olan CIO’ların yüzde 47’sinin yapay zekayı “sorun yaşanan en acil nokta” olarak gördüğünü belirtiyor. Ne var ki BT liderleri, teknolojiyi tanıyıp benimsemek isteseler de önlerinde çok sayıda zorluk var. Kurumsal ölçekte yapay zekayı uygulamaya ilişkin belirli bir hareket planı veya strateji yok. Bu nedenle birçok lider bunları kendisi yaratmak zorunda kalıyor (ve doğal olarak hatalar yapabiliyor).

…Ancak Bundan En Son BT Departmanlarının Haberi Oluyor

En yaygın yapay zeka sorunlarından biri, iş kolları ile BT departmanları arasındaki iletişim eksikliğidir. Yapay zeka projelerinin uygulanması konusunda en son bilgilendirilenler genellikle BT departmanları oluyor. Forrester Consulting tarafından kısa süre önce yürütülen bir başka çalışmaya göre iş kollarında “Yapay zeka girişimlerinin yüzde 15 ila yüzde 20’sinde BT departmanlarını tamamen görmezden geliniyor.” Bu iletişim eksikliği moral bozucu olduğu gibi aynı zamanda verimsizliğe de yol açıyor ve mali açıdan zarar veriyor.

Buradaki iyi haber, BT liderlerinin aslında kurumlarındaki yapay zeka girişimlerine öncülük etmek için son derece uygun olmasıdır. BT liderleri öncülük ederse silolar azalır, iletişim kanalları açılır, verimlilik artar ve risk düzeyi düşer. Tüm bunlar, şirketin mali durumunu doğrudan etkiler. Ankete katılan şirketlerin yarısından çoğu yatırımlarının beş katına varan yatırım getirileri bekliyor.

Herkese uyabilecek sihirli bir hareket planı olmasa da BT liderlerinin yapay zeka ile yaratılacak dönüşüme öncülük etmek için atabilecekleri belirli adımlar mevcut.

BT lideri olarak, yaklaşan yapay zeka projelerine hazırlanmak için aşağıdaki unsurlara odaklanmalısınız:

  • Veri Yönetimi Teknolojisini Modernleştirme: Yapay zeka girişimleri çok yüksek miktarda verinin kullanılmasını gerektirir. Bu nedenle, tüm bu verilerin etkili bir şekilde yönetilmesi için yeni BT araçları gerekecektir. Şirketinizin veri tabanı, veri entegrasyonu, depolama olanakları ve ağ özellikleri bu konuda yeterli olmayacaksa şimdiden gerekli düzenlemeleri yapmanız iyi olacaktır.
  • Altyapı Donanımlarını Güncelleme: Yeni yapay zeka girişimleri için daha hızlı yanıt verme olanağı, daha fazla depolama alanı, daha yüksek bant genişliği ve gecikme süresi daha düşük ağ hizmeti gereklidir. Forrester Consulting çalışmasına göre şirketlerin %61’i amaca yönelik tasarlanmış işlemciler içeren sunucuları olmadığı için zorluk çekmekte, %81’i ise yüksek performanslı bilgi işleme yönelik yeni sunuculara ihtiyaç duyduğunu belirtmektedir. Model eğitimi sürelerini kısaltmak için hızlandırıcılara sahip, yüksek düzeyde ölçeklendirilebilir sunuculara ihtiyacınız olacaktır.
  • Personeli Değerlendirme: Yapay zeka için geleneksel iş yüklerinden farklı bir dizi beceri gerekir. İşe yeni elemanlar almanız veya mevcut çalışanlarınızın eğitimine yatırım yapmanız gerekebilir. Kullanılan çok yüksek miktarda veriyi analiz edip yorumlayabilecek becerikli çalışanlara ihtiyaç duyacaksınız.
  • Tahmine Dayalı Analiz ve Makine Öğrenimi Platformlarını Dağıtma: Bu platformlar, personelin farklı iş kollarını kapsayan projeler üzerinde birlikte çalışmasına ve bu projeleri düzene koymasına olanak tanır. Modeller ve veri işlem hatları, BT tarafından merkezi olarak yönetilirse mühendisler ve veri bilimcilerin bunları eğitmesi, dağıtması ve yönetmesi daha etkili bir hal alır.
  • Metin Analizi, Doğal Dil İşleme ve Konuşma Analizi Platformlarını Uygulamaya Geçirme: Bu uygulamalar satış, pazarlama, müşteri hizmetleri ve Ar-Ge alanlarında birçok farklı şekilde kullanılabilir.
  • Sanal Temsilci Sistemlerini Hizmete Sunma: Bu sistemler sohbet robotları oluşturulmasını destekler. Bu robotlar İK, müşteri hizmetleri ve satış gibi çeşitli işlevlerde birçok farklı şekilde kullanılabilir.

BT Liderleri Yapay Zeka ile Yaratılacak Dönüşüme Öncülük Edebilir

Şirketinizin BT stratejisi, iş sonuçlarını doğrudan etkiler. Yukarıda bahsedilen konulara odaklanırsanız kaçınılmaz bir biçimde yaklaşan çok sayıda yapay zeka projesine hazırlanıp işletmenizin başarıya ulaşmasını sağlayabilirsiniz.

BT liderlerine yönelik başka kaynaklar ve ipuçları görmek için, CIO’ların bilişim faaliyetlerini modernleştirerek şirketlerini bir üst düzeye taşımalarına ilişkin net öneriler sunan, Forrester Consulting’in CIO’ların Yapay Zeka ile Dönüşüm İçin Atması Gereken 8 Adım adlı kontrol listesine bakabilirsiniz.

About the Author: Dell Technologies