Bölgenin Dijital Açıdan En Olgun Ülkesi Türkiye

40’tan fazla ülkeden 4.600 işletme lideriyle gerçekleştirilen Dijital Dönüşüm Endeksine göre, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu gelişmekte olan pazarlar, dijital açıdan en olgun pazarlar durumunda.

Şirketler işlerinde giderek daha fazla aksaklıkla karşılaşmalarına rağmen, Dell Technologies Dijital Dönüşüm (DT) Endeksinin sonuncusu pek çok işletmede dijital dönüşüm programlarının hâlâ emekleme evresinde olduğunu gösteriyor. Dijital dönüşümün tüm şirket geneline yayılması gerektiğini itiraf eden işletme liderleri oranının hem dünyada hem de Türkiye’de %78’i bulması bunu kanıtlıyor.

Dell Technologies, Intel ve Vanson Bourne ile iş birliği içerisinde dünya çapındaki orta ve büyük ölçekli şirketlerden 4.600 işletme lideriyle (üst düzey yöneticiler) kendi işletmelerindeki dönüşüm çalışmalarını puanlandırmaya yönelik bir anket çalışması gerçekleştirdi.

Türkiye, bölgede birinci sırada yer alıyor

Araştırmada, gelişmekte olan pazarların dijital açıdan en olgun düzeye ulaştığı; küresel sıralamanın zirvesinde Hindistan, Brezilya ve Tayland’ın yer aldığı ortaya çıktı. Onların aksine gelişmiş pazarlar ise arka sıralara düşüyor: Japonya, Danimarka ve Fransa en düşük dijital olgunluk puanlarını aldı.

Türkiye, bulunduğu EMEA’da 1. sırada yer alırken Güney Afrika ve Portekiz ikinci ve üçüncü sırada yer aldılar. Üstelik gelişmekte olan pazarlar, gelişmiş ülkelerdeki sadece %40’lık oranla karşılaştırıldığında “etkilenme yerine etkileme” becerisi konusunda kendilerine daha çok güveniyor (%53).

2016 yılından sonra ikincisi gerçekleştirilen Dijital Dönüşüm Endeksi, ilerlemenin yavaş olduğu, işletmelerin şiddetli değişim hızına ayak uydurmakta zorluklar yaşadığını ortaya koyuyor. Dijitali Benimseyenlerin yüzdesi artarken, üst sırada ilerleme olmadı. Yaklaşık her 10 işletmeden dördü (%39) hâlâ kıyaslama çalışmasında dijital açıdan en gelişmemiş iki grupta (Dijitalde Geride Kalanlar ve Dijital Takipçiler) yer alıyor.

Dell Technologies Başkanı ve CEO’su Michael Dell, sonuçlarla ilgili şunları söyledi:

“Yakın gelecekte her işletme bir dijital işletme haline gelmeye ihtiyaç duyacak ancak araştırmalarımız, çoğu işletmenin henüz ilerlemek için önüne uzun bir yolu olduğunu gösteriyor. İşletmeler, dijital dönüşümün eşi görülmemiş fırsatlarından yararlanmak için teknolojilerini modernize etmeye ihtiyaç duyuyor. Şimdi harekete geçme zamanı.”

Kıyaslama çalışması grupları Açıklama 2016 küresel Günümüzde küresel Günümüzde Türkiye
Dijital Liderler Dijital dönüşüm onların DNA’sında vardır %5 %5 %4
Dijitali Benimseyenler Uygulamada oturmuş bir dijital planları, yatırımları ve inovasyonları vardır %14 %23 %31
Dijitali Değerlendirenler Dijital dönüşümü adım adım benimserler, gelecek için plan ve yatırım yaparlar %34 %33 %37
Dijitali Takip Edenler Çok az dijital yatırım yaparlar; tereddütle planları yapmaya başlamaktadırlar %32 %30 %25
Dijitalde Geride Kalanlar Uygulamada dijital bir planları yoktur, sınırlı girişimleri ve yatırımları vardır %15 %9 %3

Araştırma metodolojisi

 2018 yılı yazında bağımsız araştırma şirketi Vanson Bourne, 42 ülkeden/alt bölgeden orta ve büyük ölçekli şirketlerdeki 4.600 işletme lideriyle işletmelerinin Dell Technologies Dijital Dönüşüm Endeksindeki yerini ölçmeye yönelik bir anket çalışması gerçekleştirdi. Vanson Bourne, işletmelerin BT stratejilerini, iş gücü dönüşüm girişimlerini ve temel bir dijital işletme özellikleri kümesi karşısında algılanan performans düzeylerini inceleyerek dijital işletme çalışmalarını sınıflandırdı.

Ek kaynaklar

Dell Technologies

About the Author: Dell Technologies