Birden Fazla Bulutu Anlamlı Şekilde Kullanma: VMworld’den 5 Faydalı Bilgi

VMworld 2019‘da, uzmanların katıldığı ve “Birden Fazla Bulut ve Anlamlı Şekilde Kullanılması” başlığının ele alındığı bir yuvarlak masa toplantısı düzenledik. Bu toplantıya katılanların yarısı Tech Field Day topluluğu üyeleriyken diğerleri ise Dell Technologies, VMware VeloCloud ve Intel’den gelen katılımcılardı. Toplamda on panel konuşmacısının yer aldığı tartışma son derece dinamikti ve üst düzey teknik detaylardan uygulamalı konulara kadar birçok nokta ele alındı.

İşte konuşmada benim en çok işe yarar bulduğum 5 bilgi.

  1. Bulut sağlayıcılarınıza zor sorular sorun

Doğru satıcı ya da satıcıları seçmenin sihirli bir reçetesi ve herkese uygun tek bir çözüm yoktur. Ortak görüş son derece netti: Bulut sağlayıcılarını değerlendirirken iş gereksinimlerinize odaklanmalısınız. Bunu yapmak, verilerinizin nereye ve nasıl gideceği ile ilgili zor sorular sormak anlamına gelir.

Bulutu temelde bir yer olarak değil, bir işletim modeli olarak düşünün. Sadece teknoloji değil, şirketinize uygun bir model de sunabilen teknoloji ortaklarını bulun.

Panel katılımcılarının, önemli olduğu konusunda hemfikir oldukları birkaç husus vardı:

  • Uç ve bulut kıyaslandığında, veriler nasıl yönetilir? Uç ve bulutta hangi veriler işlenir?
  • Bulut sunucularının fiziksel konumu nedir? Yerel düzenlemelere uymak ve gecikmeyi azaltarak gerçek zamanlı kararlar almak için bu husus önemlidir.

Veri merkezi birçok organizasyon için fark yaratacak, bulut ekosisteminin gözden kaçırılan bir parçasıdır. Yama uygulama ve altyapı yönetimini otomatikleştirebilecek ve bu yükü üstlenebilecek bir Yazılım Tanımlı Veri Merkezine (SDDC) sahip olmak, BT’nin harcadığı zamandan ve kaynaklardan tasarruf sağlayarak tesis içi deneyimi bulut deneyimine benzer hale getirir.

  1. Bulutlar genelinde planlayın ve inşa edin

Panelimizdeki tek bulut ve birden fazla bulut dağıtımının faydaları ile ilgili tartışmalarda, bir hususun gözden kaçtığı konusunda herkes hemfikirdi. Bu durum hoşunuza gitsin ya da gitmesin, birçok müşterinin veri ve uygulamalarının en az iki buluta dağıtılmış olması inkar edilemez bir gerçek. Bu, birçok şirket için bilinçli bir tercihten ziyade, hızlı ve organik şekilde bulut benimseme, edinme ve diğer çeşitli etkenlerle birlikte kazara ortaya çıkan bir sonuç.

Birçok bulut sağlayıcının sunduğu kurulum kolaylığı, bu durumda neredeyse bir yükümlülük. Departmanlar BT’yi önemsemeyip departmanla ilgili bir çözüm için kendi bulut sağlayıcısını kullanabilir ve çok geçmeden elinizde parçalanmış bir manzara olur. Hoşunuza gitsin ya da gitmesin, iş dünyası genellikle çok sayıda bulut gerektirir. Özel ve genel bulutlar genelinde yönetim tutarlılığı ve kolay iş yükü geçişi sunan bir hibrit bulut modeli benimseyerek verilerinizin gücünü açığa çıkarabilirsiniz.

Çözümün güçlü BT sahipliği olduğu kadar, kuruluş genelinde liderler arasındaki güçlü iletişim altında yattığı konusunda anlaştık. Bulut hizmetleri yaygınlaştıkça, BT uygulayıcıları ve geliştiricilerinin rolü her geçen gün daha da önemli hale gelecek.

BT’nin söz konusu sahipliği ve denetimi muhafaza edebilmesi için, barikat olarak değil, o hizmetleri sunan departman olarak görülmeye başlaması gerekiyor. Kuruluşun desteklenmesine yardımcı olacak doğru bilgilere sahip, yeterli sayıda insan olmak zorundadır. Dell Technologies Cloud‘da, VMware’in sahip olduğu eğitim düzeni ve saf bilgi hacminin, bunu dijital bir iş kurmak için güçlü bir platform haline getirdiğine şahit olduk.

  1. Güvenlik durumunuzu bilin

Birçok panel katılımcısı, tüm bulutlara sıfır güvenli bir ortam muamelesi yapmanın, kuruluşların görevi olduğu konusunda hemfikirdi. Söz konusu çok sayıda ortamda en iyi güvenlik uygulamalarını tesis etmek olduğunda, kuruluşlar sorunlar yaşıyor. Tutarlı güvenlik araçları sağlamak ve en iyi güvenlik uygulamalarını tüm bu bulutlara yaymak için çalışmaları gerekiyor.

Bu anlamlı geliyor, çünkü her bulut sağlayıcısının bir tür Paylaşılan Sorumluluk Modeli var. Genel olarak, bulut satıcıları kendi taraflarında üzerlerine düşeni iyi yapıyorlar ama müşterilerin sorumluluklarının daha fazla farkında ve bunları hayata geçirmede daha tutarlı olmaları gerekiyor.

Amaç, aynı şekilde uygulanabilen, standart bir güvenlik işletim prosedürü belirlemek olmalıdır. Daha sonra, ilgili sağlayıcıya göre ilave önlemler ekleyebilirsiniz.

Bununla birlikte, sadece güvenlik önlemleri eklemenin sonsuza dek yeterli olmayacağını görmeye başlıyoruz. Bir sonraki hamle, platformun tüm noktalarına yerleştirilmiş, gerçek güvenliktir. VMware bu doğrultuda ilerliyor ve Dell Technologies Cloud’un, tüm müşterilerin bulut sağlayıcıları genelinde güvenliği sağlayacak bir platform yaratmasını sağlıyor.

  1. Kapsayıcıya eklemeye yönelik uzun vadeli bir yaklaşım benimseyin

Uzmanlar sanal makineden kapsayıcıya geçişin, fiziksel donanımdan sanal makinelere geçişe kıyasla çok daha karmaşık olduğu konusunda hemfikirler. Kapsayıcı mimarisi eski uygulamalar için büyük ölçüde güçlendirilme yapılmasını gerektirir. Mevcut uygulamaları uyarlamaktansa, her şeyi atıp kapsayıcılar için sıfırdan tasarım yapmak neredeyse daha kolaydır.

Bununla beraber, kapsayıcılara geçişin sağlayacağı iş avantajlarının uzun vadede bu çabaya değeceğini ama mevcut eski uygulamaların bir süre daha yerinde kalacağı konusunda hemfikir olduk. Kapsayıcılar ağınızdaki ya da mimarinizdeki darboğazları saptama ve neredeyse sınırsız ölçeklendirilebilirlik özelliğiyle ölçeği genişletme olanağı sunar.

Panel katılımcıları olarak, birçok şirketin kapsayıcıları birinci öncelik haline getirmediği konusunda hemfikir olduk. Ayrıca, bunun dışarıdan yardım almadan zor bir geçiş olduğunu da gözlemledik. İşe küçük başlayıp önce birkaç pilot proje ile deneme yapmak en iyisidir.

VMware ve Dell Technologies Cloud, müşterilerimizin kapsayıcıları daha az yıkıcı olacak ve bu ortamları muhafaza etmek için gerekli süre ve çabayı azaltacak şekilde kullanmaya başlamalarını sağlayacak bir altyapı üzerinde çalışıyor.

  1. VMware + Dell Technologies Cloud ile basit ve tutarlı bir hibrit bulut yaratın

Panelimizin önemli odak noktalarından biri de, şirketlerin bulutlarından nasıl daha fazlasını elde edebileceğiydi. Bulutun en büyük vaadi daima verileri işleme almanın daha kolay bir yolunu sağlamak olmuştu: panel katılımcılarından birinin de ifade ettiği gibi, merkezi ve çaba gerektirmeyen, sanal bir “Aden bahçesi”.

Peki neden bu ideale ulaşamadık? Birçok şirket için bulut dağıtımları bazı soruların yanıtı oldu ama yeni sorular da yarattı. Artık büyük sorun, her şeyin birlikte çalışmasını sağlamak.

Bulutlar muazzam değer katabilir ama sadece tüm ortamlarda geçerli, etkili bir stratejinin parçası olarak dağıtıldığında bu gerçekleşir. Her şirket bulut kullanmaya kendi öncelikleri, gereksinimleri ve bağlamı ile birlikte başlar. Bizim tartışmamıza göreyse, sadelik ve tutarlılık arzusunun neredeyse evrensel olduğu çok açıktı.

Tutarlı bir hibrit bulut birçok karmaşayı ortadan kaldırabilir ve daha kolay yönetilen, işe uygun ve güvenli bir bulut deneyimi sağlayabilir. İşte Dell bu nedenle operasyonları modernize etmek, maliyetleri düşürmek ve çoklu bulut dünyası için ağ bağlantılarını yeniden tanımlamak üzere VMWare ile birlikte çalışıyor.

Sizin bulutla ilgili en önemli fikirleriniz veya en iyi uygulamalarınız nelerdir?

Kısa bir süre önce analistler Pat Moorhead ve Daniel Newman ile Bulut konusunda yaptığım sohbeti dinleyin:

 Ev sahipliğini CTO Advisor’dan Keith Townsend‘in yaptığı ve Dell Tech Cloud uzmanları ile yapılan bu ayrıntılı röportajları izleyin: 

VMWorld 2019’daki önemli duyurularımız hakkında bilgi edinin 

 

About the Author: Dell Technologies