Akıllı ve Elastik Bilgi İşlem Gelecekteki Uç Yenilikleri Yönlendirecek

Cihazların verileri en iyi şekilde analiz etmek ve iş sonuçları sunmak için bilgi işlem kaynaklarını ve hizmetlerini diğer cihazlarla sorunsuzca paylaştığı ve programlanabilir ağ becerilerini destekledikleri bir çerçeve düşünün. 5G ve yapay zeka/makine öğrenimi (AI/ML) ile etkinleştirilmiş Nesnelerin İnterneti, sosyal medya ve yeni uç dağıtımları, bulut uygulamalarını dağıtılan uca yönlendiriyor. Gelecek kullanım modelleri, cihazlar arasında bilgi işlem kaynaklarının akıllı ve sorunsuz bir şekilde paylaşımı ve uygulamaların hareketliliği ile yüksek ölçüde işbirlikçi veri işleme ortamlarına olanak sağlayan yeni mimariler gerektirecektir. Yeni mimarilerin ve hızlı sektör yeniliklerinin uçta sorunsuz işbirliği ve veri paylaşımı gerektireceğine inanıyoruz.

Şu anki Uç Kullanım Durumları ve Teknoloji Yenilikleri

Şu anki uç kullanım durumları, veri işlemeyi son cihazlara yakınlaştırıyor. Örneğin, içerik dağıtımı içeriğin önbelleğe alınmasını son kullanıcılara yakınlaştırmak için verileri buluttan uca taşıyor ve içerik teslim ağlarını (CDN)  destekliyor. Nesnelerin İnterneti ve sosyal medya kullanım durumları, uçta veri tüketimini ve oluşturulmasını yönetir. Bu veri doğru sonucu sunmak için son cihazlarda veya bir uç-bulutta analiz edilir. Uç-bulut şirket içinde, ortak bir tesiste veya hizmet sağlayıcının “Hizmet olarak” sunduğu şekilde olabilir. Kullanım durumları ve dağıtım senaryoları ev otomasyonu, gelişmiş sürücü destek hizmetleri, akıllı fabrikalar, perakende, petrol ve gaz, tarım ve kurumsallar dahil olmak üzere sektör dikeyleri arasında değişir.

Nesnelerin İnterneti cihazlarının sayısındaki, veri taşıma maliyetlerindeki ve görev bakımından kritik kullanım durumlarındaki artış veri işlemenin buluttan uca taşınmasına neden olmuştur. Buna olanak sağlayan teknolojiler aşağıda verilmiştir:

 • Yüksek Performanslı İstemci Cihazları: İstemci cihazlarının verileri yerel olarak işlemek ve makine öğrenimi çıkarım modelleri yürütmek için CPU çekirdekleri ve donanım hızlandırma özellikleri vardır. Yeni yerleşik sensörler ve sensör tümleştirme zekada, konumda ve bağlam bilinçli becerilerde sürekli gelişme sağlıyor. Yapay zeka ve makine öğrenimi ile birlikte bu durum, istemci/uç için hazır ve çevik uygulamalar oluşturuyor.
 • Ağ Uç-Bulut: Bulut uygulamaları ve veri işleme, ağ ucu ve uç-bulutları daha düşük gecikmede veri işlemek için son cihazların daha yakınına taşıyor. Bilgi işlem performansı/wattındaki gelişmeler, işleme becerilerinin artmasına olanak sağlıyor. Veri yönetimi kontrol düzlemleri, optimize edilmiş veri işlemenin gerçekleşeceği kararlarda önemli bir rol oynuyor.
 • Yapay Zeka/Makine Öğrenimi ve Hızlandırıcılar: Yapay zeka/makine öğrenimi çerçeveleri ve düşük güçlü donanım hızlandırıcılar, bilgi işlem ağırlıklı eğitim operasyonları merkezi bulutta gerçekleştirilirken uçta çıkarıma olanak sağlamak üzere ortaya çıkıyor. Bu hızlandırıcılar akıllı son cihazlarda ve ağ ucu platformlarda yerleşik olarak bulunur. Eğitimli makine öğrenimi modeli, verinin oluşturulduğu noktaya çıkarımı yakınlaştırmak için uçta sunulur.
 • 5G Hücresel Ağ: Yeni 5G ağ, mevcut ve yeni spektrumu destekleyerek yüksek hızda kablosuz ağ veri hatlarını ve çeşitli iş yükleri için düşük gecikmeye olanak sağlar. RAN sanallaştırması (vRAN), birleşik işleme için baz istasyonlarında özel cihazlardan donanım hızlandırıcılarla standart x86 sunuculara geçiş yapmak üzere radyo işlemeye olanak sağlar. Büyük sayıda mikrohücre, sorunsuz hareketlilik ve milyarlarca son cihaz için performans ölçeklenebilirliği sunar.
 • Network Dilimleme: Bulut ve uç arasındaki uç uygulamalarının ve işleme dağıtımının sayısının artması, ağ dilimleme becerilerindeki yenilikleri bir üst seviyeye taşıyor. Bu da bir son cihaz ile bir sunucu uygulama arasında, garantili hizmet seviyesi anlaşmasıyla bağlanabilirlik sağlıyor. Uygulama Telekom ağ ucunda veya bulutta çalıştırılabilir.
 • Programlanabilir AğlarProgramlanabilir ağlarkullanıcıların sorunsuz hareketliliği ve ağ dilimlerinin yeniden yapılandırılması için ortaya çıkıyor. Ayrıca, bir uygulamanın sorunsuz şekilde ilgili ağlar ve güvenlik hizmetleriyle buluttan uca taşınmasını da sağlıyorlar.
 • SD-WAN: SD-WAN (Yazılım Tanımlı WAN) farklı kaliteye sahip hizmet seçenekleriyle uç ve bulut arasında bağlantı sağlamak üzere ortaya çıkmıştır. Veriler, en iyi uygulama performansını sunmak için bu WAN bağlantılarına dağıtılır.
 • Wi-Fi ve Hücresel Yakınsama: Son kullanıcı hareketliliğine duyulan gereksinim, yeni nesil Wİ-Fİ ve Özel-LTE / CBRS (Citizen Broadband Radio Spectrum) ile Wi-Fi ve Hücresel Yakınsama’daki yeniliğe yön veriyor. Yerleşik sensöre ve akıllı antene/radyo anahtarına sahip yeni Dell Edge cihazları, iş yükü uygulamalarına ve kullanım modellerine dayalı bu sorunsuz deneyim için temel unsurlardır.

Dell Technologies son kullanıcılara kritik beceriler sağlayabilmek için yukarıda bahsedilen alanlarda yenilikler sunar ve Telekom şirketleri, Hizmet Sağlayıcılar ve Bulut sağlayıcılarla işbirliği halinde çalışır. Uç ve veri merkezi altyapıları; akıllı istemci cihazları, yüksek performanslı PowerEdge sunucuları, Hiper Yakınsanmış Altyapı (HCI) ve yoğun GPU Platformları ile ölçeklenmek üzere tasarlanmıştır.

Dell Technologies geçtiğimiz günlerde bu becerilere dikkat çekmek üzere aşağıdaki yenilikleri duyurdu .

 • PowerEdge XE2420 sunucular, uç dağıtımlar için yoğun bilgi işlem ve güçlü güvenlik sunar.
 • Modüler Veri Merkezi Micro 415, veri merkezini ulaşılması zor ve engebeli ortamlara taşır.
 • Dell EMC iDRAC9, yazılımı uçtan çekirdeğe ve buluta tek tipte, daha güvenli bir sunucu yönetimi deneyimi için uzaktan erişim sağlar.
 • Dell EMC Veri Akışı Platformu, uç verileri saklar ve analiz eder.
 • Ağ Dilimleme Becerileri garantili performans için kullanıcı uygulamalarından ağ ucuna veya buluta kadar ağ dilimlerini yapılandırmak için istemci cihazlarında yazılım sağlar.

Gelecekteki Uç Kullanım Modelleri ve Mimari Değişiklikler:

Uç cihazlardaki ve verilerdeki inanılmaz artış ile şu anki uç altyapısı gelecekteki uç işbirliği ortamları için yeterince ölçeklendirilemez. Gerçek zamanlı içerik paylaşma, oyun oynama, artırılmış gerçeklik/sanal gerçeklik, otonom araçlar, dronlar ve robotik gibi yeni nesil kullanım modelleri, son cihazlar ve ağ ucu boyunca bilginin saklandığı, dağıtıldığı ve analiz edildiği yüksek ölçüde işbirlikçi ortamlar oluşturulmasına gereksinim duyar. Örneğin, bir stadyumda maç izleyen veya konser izleyen kullanıcılar, yerel olarak yakalanan içeriği gerçek zamanlı olarak diğer kullanıcılarla paylaşmak istiyor. Farklı yerlerde bulunan müşteriler, sanal gerçeklik becerilerinin eşlik ettiği çevrimiçi oyun oynamayı kullanarak işbirliği yapmak istiyor. Bu, istemci cihazlarında birebir iletişimi ve yerleşik artırılmış gerçeklik/sanal gerçeklik becerilerini destekleyecektir. Otonom araçlar, dronlar ve robotik, uç bilgi işlemeyi ve doğrudan cihazdan cihaza iletişimi bir sonraki seviyeye taşıyacaktır.

Aşağıda verilen şekiller, günümüz Uçtan Buluta mimarisinin geleceğin Akıllı & Elastik Bilgi İşlem Mimarisine evrimini gösteriyor.

Günümüz Teknolojisini Kolaylaştıranlar

 • Donanım hızlandırma
 • 4G 5G, programlanabilir ağlar
 • SD-WAN
 • Wİ-Fİ ve hücresel yakınsama (5G, CBRS)

Gelecekte Teknolojiyi Kolaylaştıranlar:

 • Yapay zekanın etkin olduğu bilgi işlem
 • Çip üzerinde sistem modüllerinde, mikro yapay zeka üzerinde cihazlar
 • Çok kullanıcılı ağ dilimleme
 • Merkezi olmayan/güvenilir bilgi işlem ve veri sistemi
 • Birebir cihazlar arasında akıllı çözümleme

Geleceğin mimarisi şu anki yüksek performanslı istemci cihazların, yapay zeka/makine öğrenimi ve ağ ucu becerileri üzerine inşa edilecektir. Ayrıca yeni nesil iş yüklerinin ihtiyaçlarına uyum sağlayacak yüksek derecede akıllı cihazları, elastik bilgi işlem ortamını ve merkezi olmayan altyapıyı sunmak üzere çeşitli yenilikler de gerektirecektir. Bu yeniliklerin meydana gelmesi için çabalayan çeşitli sektörler bulunuyor ve Dell Technologies Yapay Zeka Güdümlü Elastik Bilgi İşlem için çözümler geliştiriyor.

 • Akıllı İstemci Cihazları: Yüksek derecede entegre “çip üzerinde sistem” modülleri ortaya çıkıyor. Bu modüller giyilebilirler, video izleme, endüstriyel ve otomotiv sistemler dahil istemcilerde ve uç cihazlarda yapı taşı olacaktır. Bu uygulamaya özel tümleşik devreler (ASIC) doğru miktarda bilgi işlem, bellek, depolama ve yapay zeka/makine öğrenimi becerileri ile yüksek derecede akıllı cihazları mümkün kılar. Çip üzerinde sistem modülleri mikro yapay zeka ve mikro Hızlandırıcılar ile yazılım çerçevelerini kolay yapay zeka uygulama geliştirmeye olanak sağlamak üzere entegre eder. Bu silikon güç gelişmeleri ve yazılım çerçeveleri, cihaz becerilerinin sanal olarak kabul edileceği bir ortam sağlayacaktır. Cihazların ve ağın son kullanıcının istediği şekilde deneyim sunmak üzere birlikte çalıştığı bir “elastik model” ve bu modelin benzer cihazlarda ve ağ ucunda toplu becerileri desteklediğini düşünün.
 • Merkezi Olmayan Veri Sistemi: Depolama mimarisi, son kullanıcıların ve uç bulutların depolama kapasitesine katkıda bulunmasını sağlayarak merkezi olmayan bir hale gelecektir. Veriler bulundukları yere, performansa, güvenliğe ve düzenleyici politikalara (GDPR gibi) bağlı olarak konumlara dağıtılacaktır.
 • Çok Kiracılı ve Güvenilir Bilgi İşlem: Güvenilir bilgi işlem çerçeveleri, uygulama yürütmenin ve ilgili verilerin en iyi yerleşimine olanak sağlamak üzere ortaya çıkıyor. İşlemci satıcıları, çok kiracılı ortamlarda uygulamalar için güvenilir yürütme ortamı oluşturmak üzere güvenlik özellikleri (Intel SGX, AMD SEV, ARM TrustZones gibi) ekliyor.
 • Veri Merkezi Ayrışması ve Bellek Sistemi: Kurumsal altyapı, bellek tabanlı bir sistem kullanarak CPU’nun, belleğin, işletim sisteminin ve hızlandırıcıların ayrıştırıldığıayrıştırılmış bölünebilir bir mimariye doğru evriliyor. Bu, bilgi işlem düğümlerinin iş yükü ihtiyaçlarına uyum sağlamak için dinamik olarak bölündüğü bir yazılım tanımlı altyapı sağlıyor. Bu alandaki bazı teknoloji yenilikleri gelecek bellek sistemleri için GenZ ve CXL, yüksek hızlı depolama için sürekli bellek (PMEM) ve gelecek yerleşik bellek için yüksek bant genişliği bellektir (HBM).
 • vRAN ve Dinamik Ağ Programlanabilirliği: vRAN (Sanal RAN) ve programlanabilir ağlar, cihazlar ve uygulamalar arasında birebir bağlantılarda garantili hizmet seviyesi anlaşması sunmak üzere evrilecektir.
 • Yapay Zeka/Makine Öğrenimi Güdümlü Kaynak Optimizasyonu: İstemci ve kurumsal altyapıdan yayın yapan telemetri altyapı ve uygulamaların gerçek zamanlı yeniden yapılandırılması için dağıtılan analizleri destekleyecektir.

Bu teknoloji yenilikleri,  elastik bir bilgi işlem ortamı sağlayacaktır. Cihaz özelliklerinin ve uygulamalarının sanal varlıklar olarak kabul edildiği ve birebir mimarilerin hizmetlerinin elastik yapıyı sağladığı işbirlikçi bir ortam sunmak için dağıtılmış kaynakların, ağ taşımalarının ve mobil bağlanabilirliğin akıllı kullanımına fırsat sağlar. Yapay zeka/makine öğrenimi, güvenli ve dağıtılmış kaynaklarda uygulamaları yöneten bir merkezi beyin olacaktır. Bu yeniliği yönlendiren şirketler, yeni nesil yapay zeka güdümlü elastik ve merkezi olmayan uçta başarılı olacaktır. Dell Technologies, Dell platformlarında teknolojileri üretmek ve entegre etmek için çözüm önerilerinde, sektör standartlaştırma çabalarında ve ortaklarla ilişkilerinde bu yeniliklere yer veriyor.

About the Author: Dell Technologies