2019’un Getirdiklerine Bakılırsa 2020 Yılı Önümüzdeki On Yıllık Dönemde Verilerden En İyi Şekilde Yararlanmak İçin Yeni Bir Başlangıç

Çok ilginç geçen on yıllık bir dönemin sona erdiğine ve 2020 yılına girdiğimize inanmak gerçekten güç. Fakat her son yeni bir başlangıç; bu nedenle 2020 yılını, teknolojinin mümkün kıldığı, bilgi teknolojileri alanında sadeleşmenin hakim olduğu, daha akıllı ve bağlantılı bir dünyanın başlangıcı olarak görüyoruz.

Geçmişten ders çıkarmak adına 2019 tahminlerimize bir göz attım ve bunlardan bazılarının, diğerlerine kıyasla daha hızlı bir şekilde gerçekleştiğini bildirmekten mutluluk duyuyorum.

Bu tahminlerden biri, bölgede 5G uygulanması. Bölgedeki pek çok telekomünikasyon sağlayıcısı müşterilerine çoktan 5G bağlantı sunmaya ve deneyimleri ciddi oranda dönüştürmeye başladı bile. Kim bilir, belki 6G ağlarla ilgili bir şeyler duymaya bile başlayabiliriz.

Bunun yanı sıra, bölgedeki kentler daha önce hiç olmadığı kadar bağlantılı hale geliyor ve bu da bizim 2030 yılında gerçekleşeceğini tahmin ettiğimiz, Akıllı Kentler ve dijital altyapının önünü açıyor. Bu şekilde, sahada üretilen veri ve bilgilerin hemen işleme alınabilmesi, gerçek zamanlı olarak analiz edilip ihtiyacı olanlarla anında paylaşılabilmesi, sağlık hizmetleri ve üretim gibi endüstriler için oyunun kurallarını kökten değiştirecektir.

Tüm bunlar için donanımlı ve becerikli çalışanlar gerekir ve tıpkı öngördüğümüz gibi 2019’da dijital dünyada doğmuş yeni bir nesil iş dünyasına katılmıştır. Dolayısıyla altyapısını modernleştirme, çalışanlara ilham verme ve ilgili uygulamaları entegre etmeye yönelik adımlar atan kuruluşlar; eski sistemler, büyük miktarlarda veriler ve değişikliğe dirençli iş gücü ile boğuşan kuruluşlara kıyasla avantaj elde edecektir.

Bir diğer tahmin de verinin altın madenine benzemesi ve teknoloji yatırımlarında temel kaynak olarak kullanılan veride “Altına Hücum” yaşanması üzerineydi. 2019’da veriye atfedilen öneme ve ardından bu değerli kaynağı korumaya yönelik olarak yapılan düzenlemelere şahit olduk. Kuruluşlar artık veri yönetimi ve analizi ile ilgili sıkıntıları çözmeye çalışarak yapay zeka ile makine öğrenimini hayata geçirmek için verilerinden yararlanıyor.

Bölgemiz artık dördüncü sanayi devrimine hazır durumda. Hatta UAE Vision 2021 Saudi Vision 2030 ve Kuwait Vision 2035 programlarında ortak tema, geleceğin dijital ekonomilerini oluşturmak etrafında şekilleniyor.

Tüm bu inovasyon ve gelişmelerin temelinde ise (evet, doğru bildiniz) devasa miktarlarda veri ve bilgi işlem gücü ile verileri işleyecek uç birimler, bulut ve çekirdek veri merkezi altyapısı yatıyor.  Gelecek 10 yılda önümüze çıkacak veri miktarını düşündüğümüzde 2030’da dünyanın henüz aklımıza bile gelmeyen şeyleri yapmamıza ve öğrenmemize yardımcı olacak uygulama ve hizmetlerle birlikte nasıl bir hâl alacağını hayal etmekte güçlük çekiyoruz.

2020, Dell Technologies’in Veri Sektöründe Yeni Dönem olarak adlandırdığı on yıllık zaman diliminin başlangıcını temsil ediyor. Bu döneme girerken teknolojinin insanlara çalışma, yaşama ve oyun oynama konusunda sunacaklarıyla ilgili yeni (ve nispeten yüksek) beklentilerimiz var.

Peki, önümüzdeki gelişmeleri şekillendirecek yeni atılımlar ve teknoloji eğilimleri neler? Önümüzdeki yıl için başlıca öngörülerimiz şunlar:

 

2020 bilgi teknolojilerinde sadeleşme yılı olacak

Bu sene kuruluşların, BT altyapılarını basitleştirip otomatikleştirme ve sistemlerle hizmetleri birleştirerek daha fazla kontrol ve veri otomasyonu sağlayan bütüncül çözümler sunma yoluyla dijital dönüşümlerini hızlandırdığını göreceğiz.  Tüm bunlar, gelecek on yılın inovasyonlarına temel oluşturan daha iyi ve daha hızlı iş sonuçları getirecektir.

 

Veri depolama ve korumada çoklu bulut kullanımı artacak

5G ve uç birim dağıtımları yapılmaya devam ettikçe kuruluşlar, bulut ve hizmet sağlayıcılarından verilerinin erişilebilir ve güvenli kalmasını sağlarken daha iyi veri yönetimi ve görünürlük sunmaları konusunda daha çok şey bekleyecek. IDC, 2021’e kadar tüm dünyadaki kuruluşlardan %90’ının altyapı ihtiyaçlarını karşılamak için şirket içi/özel bulutları, farklı genel bulutları ve eski platformları birlikte kullanacağını öngörüyor.[i]

 

Ödeme şeklinizi seçebileceksiniz

2020’de kuruluşlar dönüşüm fırsatlarını değerlendirdikçe esnek kullanım modeli ve hizmet olarak sunulan seçenekler hızla ivme kazanacak.  Bunun sonucunda kuruluşlar, veri hareketliliği ve görünürlüğü sağlayan ve gerektiğinde en yoğun Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi iş yüklerini dahi rahatlıkla çalıştırabilen uçtan uca BT çözümlerinden yararlanmak amacıyla işletmeleri için doğru ekonomi modelini seçebilecekler.

 

“Uç Bilişim” kuruluşlara hızla yayılacak

2019 bize, uç bilişimin dört bir yanımızı sardığını ve kuruluşlar tarafından destekleyici BT altyapısının sunulmasıyla daha da yayılacağını gösterdi. Dolayısıyla yazılım tanımlı ağlarda yeni gelişmeler göreceğiz. Ayrıca, kuruluşlar uzun vadede verilerin başarılı bir şekilde yönetilmesi ve güvenliğinin sağlanması için tek yolun yalnızca açık yazılım tanımlı ağ tarafından sunulan esneklik ve çeviklikle mümkün olduğunu fark ettikçe, açık ağ çözümleri özel olanlara kıyasla daha çok rağbet görecek.

Akıllı cihazlar, çalışma ve işbirliği yöntemlerini değiştirecek

Gartner’ın yakın zamanda yaptığı bir araştırma, yeni teknolojilere yapılan harcamaların artacağını ortaya koyuyor. Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinde CIO’larının %38’i, 2019’da sektörü dönüştüren başlıca teknolojinin yapay zeka (AI) olduğu düşünüyor. Veri analizi ise % 22 ile ikinci sırada yer alıyor.

Yapay zeka ve makine öğreniminden faydalanan yazılım uygulamaları artık kullanım düzeninize göre gücü ve bilgi işlemi nerede ve ne zaman optimize edeceğini bilen sistemler oluşturuyor. Önümüzdeki yıl içinde bu gelişmeler, kişisel bilgisayarlarımızı daha da akıllı hale getirecek. Bilgisayarlarımız, en üretken saatlerimiz için gücü ve pili optimize etme özelliğine sahip olacak, hatta kendini düzeltip onararak kendine kendine yetebilen makinelere dönüşecek, kullanıcının sırtındaki yükü ve tabii ki kaydedilen BT desteği sayısını azaltacak.

 

Dürüst inovasyon, sürdürülebilir kaynaklar

2018’de BAE Federal Ulusal Konseyi üyeleri, entegre atık yönetimine ilişkin bir yasa tasarısını onayladı.  Bu yasa, ülke çapında katı atıkların geri dönüşümünde %75 oranına ulaşmayı hedefleyen çeşitli stratejiler öne sürüyor. Bu tür kanunlar, sürdürülebilir inovasyonun gelecekte merkezi bir önem taşıyacağını kanıtlıyor. Dell Technologies olarak da dünyada bıraktığımız izin gezegeni olumsuz etkilemesini istemiyoruz. Önümüzdeki dönemde, kapalı döngü inovasyonları için yeniden kullanım ve geri dönüşüme yapılan yatırımlar artacak ve hızlanacak, donanımlar geri dönüştürülmüş ve yeniden kullanılan malzemelerden üretilerek daha küçük ve verimli hale gelecek.

 

Sonuç olarak:

2020’ye girerken gelecek için olumlu düşünceler besliyor ve heyecan duyuyorum. Müşterilerimizin önümüzdeki yılda verilerinden en üst düzeyde fayda sağlamak için atacağı adımlar, teknolojide bazı yeni atılımlara yol açacak ve herkes bir şekilde; belki daha güçlü cihazlar, daha hızlı tıbbı tedavi, daha erişilebilir eğitim, daha az atık ve daha temiz hava yoluyla bu yeniliklerden etkilenecek.

Ve birden kendimizi, bir sonraki on yılın neler getireceği konusunda sabırsızlanırken bulacağız.

[i] IDC, IDC FutureScape: Worldwide Cloud 2020 Predictions (Dünya Çapında Bulut 2020 Öngörüleri), Ekim 2019

About the Author: Mohammed Amin