#brainIT Nöropazarlama Çalışmasıyla BT Yöneticilerinin Tepkileri Ölçümlendi

Dell Technologies ve Tech Data’nın gerçekleştirdiği sıra dışı pazarlama araştırmasına göre VxRail ’in çok daha fazla ilgiyle karşılandığı bilimsel olarak tespit edildi

Dell Technologies ve Tech Data Türkiye ezber bozan bir yaklaşımla, potansiyel müşterilerinin sundukları ürün ve hizmetlere yaklaşımlarını anlamak ve gerçek içgörüyü açığa çıkarmak adına VxRail ürünü özelinde dünyaca ünlü nöropazarlama şirketi Neurons ile beraber bir nöropazarlama araştırması yürüttü.

Araştırmada IT dünyasının yaşadığı sıkıntıları günlük hayatta verdiğimiz basit görevlerle nasıl yönetebildiklerini görmek için “belirsizlik”, “stres”, “yönetim zorluğu”, “mutluluk senaryosu” gibi 4 ayrı senaryo sunuldu. Bu senaryolarda katılımcıların yaşadıkları duygu durumları beyin dalgaları izlenerek tespit edildi. Aynı şekilde bu senaryolar sonrasında bir klasik IT mimarisi sunumu ve VxRail ürün sunumu izletilip ürüne olan motivasyonlar, dikkat ve duygusal etkileşimler gözlemlenerek oldukça değerli sonuçlar elde edildi.

Araştırma ekibi bu projeyle; eğitim, üretim ve diğer genel sektörlerde çalışan BT yöneticilerinin karar verme sürecindeki yolları modellemeyi hedefledi. Projedeki simülasyonlar tamamen gerçek müşterilerle, hiçbir pozitif ya da negatif yönlendirici kullanılmadan gerçekleştirildi. Farklı sektörlerden BT yöneticilerini davet ederek, doğal bir toplantı ortamı hazırlandı.

BT yöneticilerinin sunumlar ve oyunlar sırasında beyinlerinin nasıl bir tepki verdiği, sunumların hangi noktalarına odaklandıkları, gördüklerinin ve dinlediklerinin beyinlerinde nasıl bir etkileşim oluşturduğu saniye bazında tespit edildi. Farklı sektörlerden çalışmaya katılan BT yöneticilerinin hiper bütünleşik BT mimarisi konulu sunuma olan tepkileri ve dikkat seviyeleri izlenerek ölçümlendi.

#brainIT için özel bir ortam hazırlandı

#brainIT çalışması için 4 gizli kameranın bulunduğu standart bir toplantı ortamı hazırlandı. Proje boyunca sürecin ve katılımcıların gizliliklerine büyük önem gösterildi ve sonuçları negatif ya da pozitif etkileyecek herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Tüketici verileri “varsayılan” olarak şifrelenerek takip edildi. Ayrıca analiz yapılırken veriler anonimleştirilerek katılımcıların kişisel bilgilerinin korunmasına büyük bir özen gösterildi. Sonuç olarak Müşteri İçgörüsünü (Customer Insight) açığa çıkarmak ve Müşteri Deneyimini (Customer Experience) anlamak adına bilimsel yöntemler kullanılarak ölçüm yapılabilecek bir ortam oluşturuldu. Böylece hangi değer önermelerinin tüketici nezdinde karşılık bulduğu ve hangi konuların artık BT yöneticilerini cezbetmediği gözlemlendi.

Bu dönüşüm, sadece BT yöneticilerini ve ekiplerini değil, aynı zamanda üst yönetimleri, pazarlama ekiplerini, satış ekiplerini, finans departmanlarını, hatta güvenlik departmanlarını da etkiliyor. Geleneksel araştırma yöntemleri, müşteri ihtiyaçlarını açığa çıkarmakta yetersiz kalıyor ve sadece değişime ayak uyduran, farklı bakış açıları geliştiren şirketler müşterilerine katma değerli hizmetler sunabiliyor. İşte bu bakış açısını temel alan Dell Technologies ve Tech Data Türkiye Pazarlama departmanları, müşterilerini daha iyi anlamak için farklı bir yöntem izleyerek #brainIT projesini hayata geçirdi.

Araştırma Bulguları:

  • VxRail sunumu, “sweet” spot aralığında kalarak bilişsel yükte %45 artış gösterdi. Bu artış, sunumun katılımcılarda dikkat uyandırdığını ve VxRail ürününün hatırlanabilme olasılığını artırdığı anlamına geliyor.
  • Klasik IT mimarisi sunumuyla karşılaştırıldığında VxRail ürün sunumu dikkat, motivasyon ve yarattığı duygusal ilgi açısından daha pozitif bir etki yaratıyor. %37’ye varan fark VxRail’in katılımcılarda pozitif duygusal ilgi ve motivasyonu sağladığı anlamına geliyor.
  • Araştırmanın en ilginç sonuçlarından biri VxRail’in konvansiyonel BT sunumuna kıyasla %117’ye varan bir duygusal etki yarattığı oldu. Klasik IT mimarisi sunumunda duygusal etki grafiği düşük seyrederken VxRail sunumunda yüksek ve daha stabil bir etki görülüyor.
  • Karşılaştırmalı sonuçlara bakıldığında katılımcılar konvansiyonel sunuma duygusal bir yanıt vermezken VxRail’in güçlü bir duygusal bağ yarattığı görülüyor.
  • Daha güvenilir sonuçlara ulaşmak adına nöropazarlama araştırması anket, birebir görüşme gibi klasik yöntemlerle desteklendi ve ENPS (estimated net promoter score) sonuçları çıkarıldı. Elde edilen sonuçlar da nöropazarlama araştırmasını destekler nitelikte. Anlaşılabilirlik ve beğenilme konusunda katılımcıların tamamı VxRail’i beğenmiş ve anlaşılabilir buldu.

About the Author: Dell Technologies