• Distribuera baskapacitet nu. Betala för buffertkapacitet när du använder den.

  Dagens dynamiska affärsmiljöer driver behovet av omedelbar tillgång till tillgänglig kapacitet när det behövs. Vissa organisationer överreserverar [lagringen/tekniken] för att klara de planerade kapacitetskraven, men detta ökar de direkta kostnaderna och minskar avkastningen på investeringarna. Som svar på det erbjuder Dell Financial Services (DFS)** Flex On Demand, vilket innebär att du bara betalar för den teknik du behöver – medan du får tillgång till en buffertkapacitet som är klar att använda – med betalningar som justeras uppåt eller nedåt för att matcha förbrukningen.

  • Justera kostnaderna efter användningen

   Betala endast för vad du förbrukar och frigör budgetar för andra projekt

  • Maximera verksamhetens flexibilitet

   Ordna och använd kapacitet omedelbart för att klara toppar som uppstår i företaget

  • Förenkla kapacitetshanteringen

   Distribuera framtidssäker och förkonfigurerad teknik med verktyg för att mäta användningen