Varför skulle framtidens talanger välja just ditt företag?

Tekniken är i konstant förändring och med den förändras även hur vi lever och jobbar. Som det alltid har sett ut så har arbetet varit en plats vi har lämnat hemmet för att gå till, men idag kan vi sköta arbetet hemifrån, på tåget eller i bilen. Samtidigt som digitaliseringen i många avseenden förenklar arbetet för den enskilda kan den också komplicera tillvaron för företagen.

Det brukade vara svårt för företag att hitta kompetent personal, rekryteringar kunde ta lång tid och urvalet blev komplicerat då man ofta var osäker ifall personen hade önskad kompetens. Tack vare den allt mer digitaliserade världen har detta problem fått en lösning. Genom ett enkelt klick på exempelvis LinkedIn kan företagen se kandidatens tidigare arbeten och meriter och därefter göra ett relativt snabbt urval ifall denne borde kallas till intervju eller inte.

Digitaliseringen har därför förenklat vissa delar för företagen, men samtidigt skapat en ny utmaning. Eftersom det är så enkelt att hitta rätt kompetens uppstår ofta konkurrenssituationer mellan företag.

– Det här ändrar spelet för företag som vill hålla sig konkurrenskraftiga, säger Mats Jentzen, affärsområdeschef för Client Solutions Group på Dell.

Frågan är: Varför skulle framtidens talanger välja just ditt företag?

En studie utförd av Dell och Intel visar att 82 procent av anställda anser att arbetsplatsens teknologi spelar en stor roll när de väljer nytt jobb. Samtidigt är det komplicerat för IT-avdelningar att göra de förändringar som efterfrågas, då 98 procent av avdelningarna mäts på kostnad. Det blir därför svårt att attrahera personal om man inte är beredd att spendera pengar på IT-utrustning.

Företagen står alltså inför två utmaningar. Dels har digitaliseringen lett till en större konkurrens på marknaden, men också hur de ska kunna erbjuda en flexibel och teknisk miljö som uppfyller personalens förväntningar. Mats Jentzen menar dock att detta inte enbart behöver vara negativt för företagen utan att det kan ses som en stor möjlighet, nämligen för de företag som väljer att tidigt anpassa sig till arbetsmarknadens efterfrågan.

De företag som snabbast finner en lösning för hur de ska kunna erbjuda en produktiv, dynamisk och kostnadseffektiv miljö för både sin personal och sig själva kommer ha mycket att vinna. Vi lägger stor vikt vid att hjälpa sina kunder att skapa den arbetsmiljö som så många på arbetsmarknaden eftersöker. Vi förstår vinsten i en attraktiv, flexibel men samtidigt kostnadseffektiv arbetsplats och arbetar därför hårt med att bistå sina kunder i dessa frågor.

Under Dustin Expo 2019, 21-22 mars, kommer vi i vår monter diskutera hur man skapar en önskvärd arbetsplats både för arbetstagaren och arbetsgivaren. Vi kommer dela med sig av våra bästa tips och tankar för att så många som möjligt ska kunna lyckas med just detta. Det är ett utmärkt tillfälle att få veta mer om hur vi skapar den moderna arbetsplatsen.

About the Author: Dell Technologies