Varför IT borde vara OPEX

– Nästan alla företag säger att digital tranformation är viktigt. Men bara cirka 30 procent menar att de har haft framgång med det, medan många andra har stött på problem.

Detta konstaterades av Andrew Buss, forskningsdirektör för IDC i Europa, i ett webinar nyligen.

Vill ha allt som en tjänst

Espen Håkonsen, CIO på Visma, sa på webinariet att företagets kunder har flyttat till molnlösningar snabbt och föredrar att köpa Vismas lösningar som en tjänst. Det föredrar en mer konsumtionsorienterad modell där man undviker stora investeringar i fysisk hårdvara.

– Det handlar om att gå från CAPEX till OPEX, det är den stora drivkraften. Tiden när vi köper vår egen hårdvara är över, fortsätter Håkonsen.

Gammal IT hindrar innovation och ger dålig säkerhet

En IDC-undersökning visar att endast under 2023 kommer mer än 500 miljoner applikationer att utvecklas och rullas ut i molnet. Det är samma mängd applikationer som har utvecklats under de senaste 40 åren.

Den snabba innovationshastigheten skapar problem för dem som har byggt upp sin IT-infrastruktur under många år. Privata datacenter är ofta föråldrade jämfört med modernare datacenter, vilket gör det svårt att bygga avancerade IT-plattformar och applikationer med nya metoder.

Enligt IDC upplever företag med föråldrad infrastruktur utmaningar, bland annat:

  • 42 procent att de lägger mer tid på att lansera nya applikationer
  • 37 procent upplever säkerhetsöverträdelser
  • 32 procent att det påverkar företagets trovärdighet
  • 28 procent att de förlorar affärsmöjligheter

Rekommenderar moderna lösningar för att säkerhetställa framtida framgång

Enligt IDCs undersökning är det endast 23 procent av företagen vad vi kan kalla Digitala ledare. 46 procent är Digital mainstream, medan 31 procent är Digitala följare. De som är Digitala ledare använder ny teknik, såsom flera moln (multi-cloud), automatiserng, DevOps och flexibel applikationsutveckling.

– Företag som ingår i kategorin Digital mainstream, dvs har påbörjat sin digitaliseringsresa utan att vara ledande, bör börja att fokusera på moderna sätt att bygga applikationer. De måste prata internt i branschen om hur viktigt detta är för framtida framgång, sa Buss i IDC.

Utveckling av moderna applikationer kräver också modern infrastruktur. Enligt IDC föredrar 38 procent av de tillfrågade företagen att använda en kombination av offentliga och privata molntjänster. Men så många som 48 procent uppger att de antingen kör allt exklusivt på plats eller att de föredrar sina egna datacenter och använder offentliga molntjänster där de måste.

För att kunna använda IT som ett innovationsverktyg behöver företag IT som en tjänst. Dell Technologies har lanserat APEX, som gör det möjligt att köpa all IT som en tjänst, från datorrummet till skrivbordet.

Vill du ha mer insikt i hur IT som en tjänst kan skapa större flexibilitet och hjälpa ditt företag att lyckas med digital transformation?

Se hela webinaret med IDC, Intel, Dell och Visma här