Varför investering i AI är en bra idé

Artificiell Intelligens är ett av branschens hetaste buzzwords, men varken AI eller maskin – och djupinlärning är så nya teknologier som man kan tro. Teknologin har existerat i årtionden, så varför börjar företag först nu att intressera sig för tekniken?

Det sker idag stora genombrott inom AI där Googles framsteg inom djupinlärning med AlphaGo är ett av många exempel. En anledning till att intresset för AI har skjutit i höjden är en större efterfrågan efter högpresterande datorer som levererar betydligt högre prestanda än vad en vanlig dator klarar av. Ökad datorkraft i kombination med en stor mängd tillgänglig data ger AI möjligheten att leva upp till de förväntningar som folk runtom i världen ställer på teknologin. Fördelar finns att vinna för företag som lyckas implementera AI i sina affärsmodeller genom att maximera AI kan det leda till optimering av projekt och ökad produktivitet.

I nuläget går flera olika företag igenom en digital omstrukturering och AI är ett av de områden som man tar störst hänsyn till. David Schubmehl, forskningschef inom AI-system på IDC, menar att vid 2019 kommer 40 procent av initiativ inom digital transformation innefatta AI-tjänster och 2021 kommer 75 procent av företagens mjukvaruprogram använda sig av AI.

Detta är bara början för AI. Gartners 2018 CIO Agenda Survey drar slutsatsen att enbart 4 procent av alla interna informationssystem på företag använder sig av AI. McKinsey & Company rapporterade i juni samma år att många företagsledare fortfarande är osäkra huruvida AI passar för just deras affärer. En anledning till skepsisen är osäkerheten kring hur AI ska integreras i verksamheten samt om teknologin kommer att bidra till en ökning av företagets intäkter.

Det råder en viss förvirring kring vad vi menar med AI jämfört med den bild som människor målar upp när de hör ordet. Teknologin är ännu inte fullt utvecklad och i dagsläget handlar AI till största del om maskininlärning och identifiering av olika mönster. Identifieringen av olika mönster används exempelvis vid ansiktigenkänning, men AI-teknologin är fortfarande långt ifrån att ”kunna tänka själv”. En förutsättning för att AI ska nå sin fulla potential är att maskininlärningen fortsätter utvecklas, och medan det sker i rasande takt krävs det att företagen förbereder sig för AI om de vill ligga i branschens framkant. Gartner menar att 46 procent av CIO:er planerar att implementera AI inom en snar framtid.

Intresset för AI är stort, men trots det går dess framfart långsamt, främst för att företag har problem med implementeringen. AI-teknologins komplexitet är ett av problemen, för att skapa en ny AI-lösning måste organisationer tänka på både hård-och mjukvaran. Det är viktigt att hitta leverantören som lämpar sig bäst för företaget, något som kan vara en utmaning då leverantörer fokuserar på olika delar inom AI och sällan integrerar mjuk- och hårdvaran. När verksamheten implementerat AI behöver cheferna kunskap om alla dess delar från servrar till nätverk. Därtill krävs ett operativsystem som är kompatibelt med den maskin- och djupinlärning som AI bidrar med, en komplex process där det kan ta 12–18 månader att landa i rätt lösning.

Det är omöjligt att manuellt samla in och dra nytta av den enorma mängd data som produceras varje dag. Analys av data är centralt för att leda ett företag framåt, men många företag saknar kunskapen som krävs för att på ett effektivt sätt kunna nyttja denna data med hjälp av AI. En annan svårighet med AI är att organisationer inte förberett sig tillräckligt bra för att kunna maximera maskin- och djupinlärning.

Partners får här en nyckelroll för att på ett smidigt sätt underlätta kundernas implementering av AI. Maskin- och djupinlärning är ännu i ett tidigt stadium, och AI är i sin helhet extremt komplext då det kräver hårdvara och mjukvara från flera olika leverantörer. Här kan partners verkligen bidra med sin expertis för att hjälpa till att maximera kundens AI-upplevelse.

About the Author: Dell Technologies