Varför Hybrid-IT är det bästa av två världar

När Henry Ford myntade uttrycket ”du kan välja vilken färg du vill, så länge det är svart” var människor inte vana att kunna anpassa produkter efter sina personliga preferenser. Idag kan i stort sett allt anpassas efter individen, även organisationers IT-struktur. Därför hör du sällan att ”du kan köra dina workloads var du vill, så länge det är i molnet”.

Att lägga hela företagets IT-infrastruktur i molnet fungerar bara för några få organisationer. Med det sagt är det heller inte optimalt att allt styrs lokalt på arbetsplatsen, en välfungerande strategi bygger i regel på en genomtänkt blandning av de båda.

En hybrid infrastruktur, likt den som nämns ovan, tillåter organisationer att på ett enkelt sätt anpassa IT-arbetet efter de applikationer som körs och de uppgifter som ska utföras. Detta innebär att en viss typ av arbete kan köras lokalt, medan andra placeras i molnet. Fördelarna med den hybrida infrastrukturen är många, bland annat kan arbetsuppgifter som innehåller känslig information köras lokalt medan andra applikationer kan placeras i molnet. Så länge organisationen har en tydlig strategi för vad som ska köras var så kommer fördelarna att bli många.

En välfungerande strategi är nyckeln

IDC skrev nyligen att en välfungerande strategi för IT-infrastrukturen kan vara skillnaden mellan framgång och katastrof. En bra strategi är speciellt anpassad efter organisationen, vad som är rätt för en organisation kanske inte gäller för en annan. Det kan verka enkelt att välja rätt strategi, men i själva verket är det mycket svårare än det låter.

Att utveckla en strategi för hur hårdvaruresurser i virtuella system ska hanteras är en av de största utmaningarna för dagens IT-ledare. Det finns olika för och nackdelar, men med noggrann research och utveckling kan alla organisationer hitta en modell som fungerar bra för dem.

Beslut, beslut och åter beslut

De flesta kan enas om att ju fler alternativ man har tillgängliga desto bättre är det, men i verkligheten innebär för många alternativ ofta att en osäkerhet uppstår kring vilken väg som är bäst att gå. Denna osäkerhet är ännu ett argument för varför en välfungerande strategi för hantering av företagets hårdvaruresurser är nödvändigt.

Ju mer research du gör inför implementeringen, desto säkrare kommer du att vara på din strategi. Allt för ofta gör organisationer istället raka motsatsen och fattar förhastade beslut. Ett exempel är att enbart använda molntjänster, något som kan låta lockande men som ofta slår tillbaka på företaget. Höga kostnader och säkerhetsrisker är några av de mindre tilltalande aspekter som kan uppstå om man väljer att köra på denna linje.

IDC tydliggör denna problematik: ”De framstående IT-ledarna förstår att en flytt av hela organisationens IT-infrastruktur till publika molntjänster berövar dem möjligheten att anpassa sin strategi och därför även anpassa sig till de ökande förändringarna inom branschen”.

Det är mycket möjligt att vissa delar av verksamheten lämpar sig alldeles utmärkt för molnanvändning, men andra delar kan mycket väl vara bättre anpassade att hanteras lokalt. Det är bättre att noggrant överväga beslutet istället för att, efter ett tag, inse att det blivit helt fel.

About the Author: Dell Technologies