Vad säger en siffra?

Om en bild säger mer än tusen ord, hur mycket kan man då få sagt med en siffra? Dels kan siffror göra det enklare att snabbt jämföra våra förutsättningar med andra, och se hur vi ligger till. Dels kan siffror från andra i branschen göra att vi känner oss mindre ensamma i de utmaningar vi står inför. Därför har vi sammanställt intressanta siffror från undersökningar från såväl branschledande företag som Intel samt undersökningsföretag som Forrester och IDC, med fokus på små och medelstora företag.

Komplexiteten ökar

Hela 77 procent av små och medelstora företag tycker att teknik blir allt mer komplext och att komplexiteten hämmar förmågan att introducera nya lösningar. 61 procent stoppar därför huvudet i sanden när det gäller lösningar som de egentligen tycker skulle vara värdefulla att titta på.

Kommentar från Dell Technologies: Det är en viktig anledning till att vi satsar så mycket på små och medelstora företag, för att ge tillräckligt med stöd och kraft att man ska orka genomföra rätt åtgärder.

Nyhetens behag

En studie från Intel visar att medarbetare är 21 procent mer produktiva med en ny dator jämfört med en fem år gammal sådan. Undersökningen visade också att de som byter ut en gammal dator mot en ny, kan spara över 100 000 kronor per år i ökad produktivitet. Samtidigt visar siffror att endast 33 procent av medarbetare är nöjda med IT-avdelningens förmåga att erbjuda de datorer och enheter som de anser sig behöva.

Kommentar från Dell Technologies: Det är en viktig anledning till att vi lanserade tjänsten PC-as-a-service, för att små och medelstora företag skulle slippa bördan att hålla olika enheter uppdaterade eller riskera att förlora produktivitet.

Teknikberoende skapar stress

De senaste åren upplever sig nästan alla små och mellanstora företag bli allt mer beroende av teknik, och att beroendet i sig skapar en del utmaningar. 82 procent av organisationerna anser att deras nuvarande system inte är förberett för de affärsutmaningar som kommer framöver. Vi ser också att 36 procent av små och medelstora företag säger sig ha förlorat data eller haft nertid på grund av dataintrång.

Kommentar från Dell Dell Technologies: Beroendet gör att nertid och intrång kan leda till nära katastrofala konsekvenser för de som drabbas, och därför satsar vi mycket på att utforma tjänster som gör att våra kunder kan känna sig trygga att bedriva sin verksamhet med hjälp av våra tjänster, i olika miljöer.

För mer information om hur vi tar oss an dessa och andra utmaningar, kontakta gärna Samira Youkhanna.

About the Author: Dell Technologies