Vad gör du år 2030?

År 2030 känns antagligen oerhört långt borta för de allra flesta och om det är någonting historien har lärt oss så är det att vi har mycket svårt att förutse framtiden. Men det gör inte att vi kan luta oss tillbaka och låta ödet styra. Som vi tidigare berättat satte vi i början på 10-talet upp en långsiktig plan, Legacy of Good, som sa att vi i slutet på 10-talet skulle uppnått ett antal hållbarhetsmål. Och som vi skrev i ett tidigare blogginlägg har vi gjort stora framsteg och nått många av målen i förtid.

Det är därför naturligt att vi nu stakar ut en ny plan. Vi kallar den ”Progress Made Real 2030” och den inkluderar ett antal områden som vi vill nå tydliga resultat inom. De utvalda områdena är viktiga för vår gemensamma framtid och sträcker sig över flera delområden. Vi kommer i det här inlägget att ge er en första introduktion till våra fokusområden fram till 2030, för även om vi tar ansvar för detta, så når vi bäst resultat om vi engagerar så många som möjligt runt omkring oss.

Hållbarhet

Som globalt ledande IT-företag består Dell Technologies av ett komplext ekosystem som inkluderar tusentals företag i olika delar av världen. Ett viktigt led i att skapa förändring är att aktivera och engagera våra underleverantörer att stödja våra mål. Det innebär hänsyn till allt från mänskliga rättigheter och drägliga arbetsvillkor till processer och materialval som stödjer cirkulär ekonomi.

Mångfald

Våra hjärnor utsätts för 11 miljoner bitar information varje sekund, och det är omöjligt att processa allt. Därför förlitar vi oss på automatisk bearbetning, vilket ibland bidrar till att hålla fördomar vid liv. Därför har vi startat utbildningsprogram såsom MARC (Many Advocating Real Change), som hjälper oss att upptäcka fördomar och använda strategier för att motverka effekterna av detta. Vi satsar också på att säkerställa att nya tekniska framsteg som AI och maskininlärning blir värdefulla verktyg för att nå förändring.

Minska digitala klyftor

För att säkerställa tillgång till utbildning för alla satsar vi stora resurser på att hjälpa utsatta människor få tillgång till utbildning och teknik. Vi hjälper också frivilligorganisationer att bättre dra nytta av digitala möjligheter och driver Good Gigs Projects, där medarbetare använder sin expertis för att hjälpa frivilligorganisationer lösa utmaningar kopplat till deras organisationer.

Teknik som drivkraft

Många av världens hållbarhetsmål är kopplade till förmågan att nå tekniska framsteg.  Därför arbetar vi nära olika typer av organisationer för att dela med oss av våra framsteg. Tillgång till sjukvård är också ett område där teknik kan spela en viktig, positiv roll. Ett exempel är Digital LifeCare, som vi utvecklat tillsammans med aktörer i Indien och som möjliggör förebyggande hälsokontroller till 37 miljoner människor.

Tydliga mål

Detta är de större penseldragen i vår satsning på att bidra till framsteg runt om i världen fram till år 2030. Vi kommer att sätta tydliga mål för de olika områdena, som gör det möjligt för alla att följa resan. Vi vet ännu inte hur våra liv kommer att se ut år 2030, men vi tänker i alla fall försöka bidra så mycket vi kan till en positiv utveckling. Om du redan nu är nyfiken att veta mer, finns det information på: DellTechnologies.com/ProgressMadeReal

About the Author: Dell Technologies