Uppnå dina hållbarhetsmål med hjälp av PowerEdge

I takt med att våra utmaningar med miljön växer har organisationer runt om i världen anammat hållbarhetsmål för att göra hållbarhet till en mer central del deras verksamhet. De inser att starka hållbarhetsmetoder inte bara är bra för klimatet, utan också för företagen. Hållbarhetsmålen mildrar klimatkrisens effekter på miljön, men kan också stärka anseendet, förbättra verksamheten och förbättra företags ekonomiska utveckling.

Vid FN:s partikonferens om klimatförändringar (COP26) i Glasgow samlades statschefer och klimatexperter för att diskutera åtgärder för att nå nettonollutsläpp till 2050. Många förväntar sig att konferensen kommer leda till ytterligare regler och krav för utsläppsnivåer för organisationer att efterfölja.

Dell Technologies har åtagit sig att vara en främjare av organisationers miljöarbete. Så långt tillbaka som 1996 lanserade vi våra återvinningstjänster för företag följt av Dell Reconnect 2004 och återvinningstjänster 2006. Genom dessa återvinningsprogram håller vi våra produkter kvar i ekonomin längre samtidigt som vi gör det möjligt för materialen att återvinnas och återanvänds. Genom att designa avfall från våra produkter och återanvända e-avfall, tar vi steg mot att uppnå våra mål att tillverka våra produkter med 50 procent återvunnet eller förnybart material.

Vårt hållbarhetsprogram bygger på tre strategiska tillvägagångssätt; accelerera den cirkulära ekonomin, skydda planeten och kämpa för människorna som bygger våra produkter. I februari 2020 lanserade vi våra ”2030 Moonshot Goals”. I vårt ambition att gå från mål och löften till framsteg och handlingar tror vi att tekniken spelar en avgörande roll.

PowerEdge: Hållbarhet från design till slutet av livscykeln

Vi har byggt in hållbarhet i Dell EMC PowerEdge-serien. Dels genom att förbättra servrarnas design så att de fungerar mer effektivt och dels genom att använda hållbara material på ett innovativt sätt.

Hållbara material: Dells produkter innehåller material såsom träbaserad bioplast, återvunnen kolfiber och återvunnet aluminium. Vi skaffar också mer hållbart material med sluten livscykel från produkter som returneras till Dell via våra Asset Recovery Services. Idag innehåller PowerEdge-produkterna upp till 35 procent återvunnen plast. Vi är också på god väg att nå vårt mål att ha förpackningen tillverkad av 100 procent återvunnet eller förnybart material till 2030.

Termisk design och kylning: Multivektorkylning (MVC), Dells vätskekylning (DLC) och våra termiska designinnovationer minskar en organisations koldioxidavtryck genom att minska energi- och kylbehovet. Den T-formade moderkortslayouten i PowerEdge R650 och R750 möjliggör även förbättrad luftflödesbalansering och systemkylning.

Energieffektivitet och sammanslagning av infrastruktur: Sedan 2013 har vi genom tekniska framsteg minskat energiintensiteten i våra PowerEdge-produkter med 83 procent. I den senaste generationen ökade vi energieffektiviteten med 29 procent från föregående generation. Dessutom minskade vi mängden hårdvara som behövs för att möta en organisations behov. Under 2013 tog det sex servrar att göra vad som är möjligt med bara en server idag.

Partnerskap för ökad hållbarhet

När organisationer strävar efter att anta hållbarhetsmål för sin IT har det gröna datacentret blivit ett av de centrala målen. Men framgång kräver samarbete. Förutom att skapa starka hållbarhetsmetoder för våra egna produkter och lösningar kan Dell också stödja kunderna var de än befinner sig i deras hållbara IT-resa. När den digitala ekonomin går framåt har datacenter vuxit sig större, mer komplexa och förbrukar enorma mängder energi som behövs för att bearbeta zettabyte av data som genereras.

Idag har moderna datacenter förbättrade layouter och effektivare kylteknik. Trots detta är det fortfarande avgörande att använda rätt hårdvarulösningar. I samarbete med Dell Technologies kan organisationer implementera mer miljövänliga datacenter, med stöd av kraftfullare och energieffektiv teknik, för att skydda miljön och samtidigt sänka sina kostnader.

Dells hållbara hårdvarulösningar gör det möjligt för organisationer att skapa mer effektiva datacenter som använder mindre energi, begränsar det destruktiva uttaget av naturresurser och stödjer organisationer på deras hållbarhetsresor.

Vill du lära dig mer? Läs om våra hållbarhetsmål eller våra PowerEdge-sevrar.

About the Author: Dell Technologies