Transparens – vägen till förtroende

Olika lagar om konsumentskydd (exempelvis det europeiska GDPR eller California Consumer Privacy Act) pekar på att transparens är en grundläggande princip för ett effektivt dataskydd. Enkelt uttryckt är öppenhet och transparens relaterat till principen om rättvis behandling och behandlingen kan bara vara rättvis om den sker på ett öppet sätt.

Öppenhet är dock endast relevant om den också är meningsfull. I praktiken innebär detta att ett företag tydligt behöver kommunicera med sina användare om sin policy och praxis kring datainsamling, vanligtvis i form av en sekretesspolicy. Sekretesspolicyn kan inte vara ”överdrivet legalistisk, teknisk eller använda specialistspråk eller terminologi”, vilket framhålls i Artikel 29-arbetsgruppen för dataskydd. Med andra ord, genom att anta ”K.I.S.S.” principen (Keep It Simple and Straightforward – som har förknippats med flygplansingenjör Kelly Johnson), på svenska; ”hålla det enkelt och direkt”, är det mer sannolikt att användare kan tänka sig att anförtro dig sina personuppgifter.

Så hur kan ett företag uppnå användarcentrerad transparens? Genom att fokusera på att dela meningsfull information på ett klart, koncist och enkelt språk för att verkligen informera användarna om hur deras personuppgifter kommer att användas, samlas in och delas under hela livscykeln för användarens data.

Dessutom bör öppenheten vara sammanhangsspecifik, flexibel, dynamisk och anpassningsbar för att möjliggöra ett verkligt val för användarna. Genom att anamma detta tillvägagångssätt, bygger det användarförtroende och digitalt förtroende samt fördjupar tillsynsmyndighetens förtroende.

På Dell Technologies är transparens ett bestående åtagande och våra 2030 Privacy Moonshot-mål fokuserar på att sätta våra kunder och anställda i förarsätet kring hur de kontrollerar sina personuppgifter genom att:

  • Fortsätta att tillhandahålla användarcentrerad och transparent Sekretesspolicy;
  • Utnyttja den främsta tekniken för att göra det lättare för våra kunder att komma åt eller ta bort sin personliga information och att genomföra sina val;
  • Samt kämpa för våra kunders och anställdas integritetsrättigheter genom att hjälpa till att forma nya lagar om konsumentskydd med dessa rättigheter i åtanke.

Vårt löfte om transparens lägger en solid grund för att utveckla teknik och integrera digitalt förtroende i denna utveckling.

Sist men inte minst, Dell Technologies kommer att fortsätta att investera i vår avancerade och omfattande RSA Archer-styrning av sekretess och riskhanteringsteknik för att skydda de personuppgifter du anförtror oss.

Av Sooji Seo, chief privacy officer.

About the Author: Dell Technologies