Teknikens möjlighet att förbättra livet för andra

Hur gör vi världen till en bättre plats?

En så stor och ambitiös fråga kan vara skrämmande och kanske till och med avhålla oss från att agera då uppgiften vid första anblick verkar alltför stor och omfattande. Vi kämpar mot fattigdom, hunger, miljöutmaningar och det är bara början på en lång, lång lista. Men som med alla stora projekt är det viktigt att börja i det lilla. Att ta ett steg tillbaka och förstå grunden till vad vi försöker åstadkomma, hur vi kan hantera det och vilka verktyg och resurser vi behöver använda för att komma dit.

Arbeta tillsammans för att uppnå en bättre framtid
FN har identifierat ett antal mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals – SDG), som är en plan för att skapa en bättre framtid för oss alla.

Totalt är det sjutton mål som, om de uppnås, kommer att hjälpa oss att möta de globala utmaningar vi står inför. Från ojämlikhet, till miljöförstöring, till fred och rättvisa. Men hur ska vi åstadkomma allt detta? Det räcker inte med att bara att ange mål, vi måste också göra framsteg när det gäller att nå målen. Med något så stort i skala som att förändra världen är vanligen den första reaktionen att kasta lite pengar på problemet. Men pengar är inte alltid svaret. I själva verket har forskning funnit att; när vi tjänar mer pengar och när områden runt om i världen blir rikare, även om sociala framsteg förbättras, görs det bara upp till en viss punkt. Därefter köper varje dollar mindre och mindre sociala framsteg. Vi vet alltför väl att rikedom tyvärr inte är jämt fördelad i utvecklingsområden.

Kort sagt, ekonomiskt välstånd betyder inte automatiskt sociala framsteg. Men varför händer detta? Och vad kan vi göra för att hjälpa? Dell Technologies ser ett samband mellan tillgång till teknik och positiv social utveckling. Faktum är att man tror att för 65 procent av FN:s SDG-mål, så finns det en positiv korrelation med digital access på grundnivån för analys över hela världen. Den starkaste länken finns mellan sociala SDG-mål som förbättrar livskvaliteten och ekonomiska SDG-mål som främjar rättvis tillväxt. Vi tror att om ett samhälle ges tillgång till teknik, kan inkludera teknik som en resurs i sitt samhälle och sedan kan förnya sig genom att använda den tekniken, har en större sannolikhet för att uppnå verkliga sociala framsteg.

Så drivs Indiens landsbygdsvårdsrevolution med Digital LifeCare-lösningar
Exempelvis tillgång till hälso- och sjukvård. Människor i alla åldersgrupper, regioner och länder drabbas av icke smittsamma sjukdomar. Varje år dör 15 miljoner människor mellan 30 och 69 år av icke smittsamma sjukdomar. Över 85 procent av dessa, ofta förebyggbara, dödsfall förekommer i länder med låg inkomst och medelinkomst. Vad är då nyckeln till att bekämpa icke smittsamma sjukdomar? Upptäckt, screening och tillgång till behandling!

Bara i Indien bor nästan två tredjedelar av deras 1,3 miljarder medborgare på landsbygden. Vad händer om vi kunde erbjuda förebyggande hälsoundersökningar till över 800 miljoner människor – diagnostisera fullt behandlingsbara tillstånd som exempelvis högt blodtryck eller diabetes. Vi kan då ge rätt behandling som förhindrar att dessa tillstånd orsakar större hälsoproblem.

Det är vad vi har gjort med våra Digital LifeCare-lösningar. Tillsammans med Indiens ministerium för hälsa och familjevälfärd och vår kund, Tata Trust, har vi utvecklat en molnbaserad mobilapp som utnyttjar kraften i Dell Technologies-portföljen för att leverera en kraftfull lösning. Med våra Digital LifeCare-lösningar når vi en initial målgrupp på nästan 37 miljoner människor över 30 år.

Att hitta nytt hopp för sällsynta barnsjukdomar med TGen
Om vi ​​kan ge samhällen tillgång till teknik och i sin tur skapa teknik som en resurs – då är vi i ett perfekt läge för att skapa en motor för innovation till förmån för samhället. Ta exempelvis vårt arbete med barncancer. TGen är ledande inom sekvensering av det mänskliga genomet och utveckling av personliga behandlingar för patienter.

Dr. Jeffrey Trent, som var banbrytande för det första Human Genome-sekvenseringsprojektet, kontaktade Dell med en idé att kombinera det arbete han gjorde med vår teknik och tillämpa det på en mycket sällsynt form av barncancer. Vi såg båda var vårdens framtid var på väg och vilken roll teknik och Big Data kommer att spela. Sedan start har vi skapat en lösning som dramatiskt minskar tiden det tar att genomföra analys av genomsekvensering, från veckor till timmar, och det har varit en omvälvande för barn och familjer. Nu kan läkare snabbt identifiera behandlingar som är specifikt utformade för varje barn. Och vi ser att precisionsmedicin är två till tre gånger effektivare än andra metoder. Och vi vet att cirka 70 procent av återfalls och resistenta barncancerpatienter ser klinisk nytta av genomikstyrd terapi.

Detta är en oerhörd fördel för patienter och deras familjer som tidigare var tvungna att hantera den känslomässiga oron när man inte har en diagnos, eller de svåra biverkningarna av ineffektiva läkemedel när det är fel diagnos. Vårt arbete med TGen utvidgas nu till andra barncancerformer och sällsynta barnsjukdomar. Och vi är stolta över att mer än 275 barn med cancer, deras familjer och anhöriga har omfattats av vårt arbete i fyra kliniska prövningar med precisionsläkemedel.

Av Jeremy Ford, globalt ansvarig för donationer på Dells Corporate Social Responsibility Team

About the Author: Dell Technologies