Teknik är europeiska företags nyckel till ökad hållbarhet

Hälften av alla europeiska företag använder teknik för att nå sina hållbarhetsmål enligt en undersökning från analysföretaget IDC.

Ledningarna för de mest progressiva europeiska företagen omfamnar hållbarhet, det visar undersökningen från IDC. Runt 60 procent av de företag som deltog i undersökningen svarade att hållbarhet är ”viktigt” eller ”mycket viktigt” för företagets mål. Undersökningen visar också att hållbarhet har blivit en allt viktigare fråga för företag under pandemin.

Här är en överblick av huvudpunkterna från undersökningen:

  • IT är en nyckel till hållbarhet. IDC:s undersökning visar att hälften av de europeiska företagen har använt teknik för att uppnå sina hållbarhetsmål
  • Hållbarhet löser flera affärsmål. Användning av återvunnen plast i produktionen, cirkulära affärsmodeller, rättvisemärkta varor och en inkluderande arbetsmiljö minskar energiförbrukningen och materialkostnaderna, inspirerar anställda och gör att varumärket sticker ut från mängden
  • Företagets kultur och struktur är lika viktig som teknik. Företag som bygger en kultur som främjar och fokuserar på hållbarhet i dagliga beslut når sina hållbarhetsmål i högre utsträckning än företag som inte gör det.

Omvandla kunskapen till handling

Studier och undersökningar kan vara lysande för att hitta ny kunskap och på så sätt utveckla verksamheten. Det är däremot enklare sagt än gjort och det är  ofta tidskrävande att utvinna relevanta insikter från en undersökning och sedan omvandla dessa till handlingar som faktiskt gör skillnad ute i den dagliga verksamheten. Därför kommer här tre konkreta tips med avstamp i IDC:s undersökning som kan hjälpa företag att nå sina hållbarhetsmål:

  1. Implementera hållbarhet i alla led av verksamheten. Företagets ledare måste ta tydlig kontroll och anamma hållbarhet som ett av verksamhetens målsättningar. De bör också utveckla strukturer, incitament och en kultur som hyllar måluppfyllelser, stora som små.
  1. Var proaktiv i valet av leverantörer. Företagsledare bör kräva att verksamhetens molnbaserade lagring och applikationer körs i datacenter som drivs av förnybar energi. De bör endast köpa hårdvara från leverantörer som använder rättvisemärkta material, rättvisa anställningsavtal och som brukar cirkulära principer.
  1. Skapa relevanta handlingsplaner. Chefer bör omsätta strategiska mål till konkreta och hållbara handlingsplaner som inkorporerar teknik för att uppnå hållbarhetsmål. Här kan man ta inspiration från andra områden där teknik har använts framgångrikt för att uppnå målsättningar.

Vill du lära dig mer? Ladda ner hela rapporten från IDC här.

About the Author: Dell Technologies