Solar Learning Labs skapar tillgång till digital utbildning där tillgång på el är ett problem

Runt om i världen är bristen på tillförlitlig och billig el ett av de största hindren för att ge studenter utbildning inom IT och teknik. I vissa fall kan skolor inte ens ha tända lamporna och påslagna datorer samtidigt.

Solar Learning Labs är ett initiativ Dell Technologies inlett för att förändra detta. Med dessa labb försöker vi hjälpa till att minska inlärningsgapet genom att samarbeta direkt med Computer Aid International för att leverera datalaboratorier i ombyggda, väl ventilerade standardcontainers, drivna av energi från solpaneler och fyllda med vår teknik.

Det första Solar Learning Lab sattes upp i Nigeria 2014 och för närvarande har 20 laboratorier i sex länder (Sydafrika, Nigeria, Marocko, Kenya, Mexiko och Colombia) upprättats, vilka ger nästan 17 000 studenter tillgång till digital teknik. Sedan tillkommer också medborgarna i de lokala samhällena som också får tillgång till tekniken i laboratorierna.

Mer om Solar Learning Labs:

  • Laboratorierna använder en kombination av solenergi, energieffektiv Dell Wyse-teknik och luftkylda servrar. Våra volontärer arbetar på plats i dessa laboratorier för att installera utrustning och ge utbildning till lärare.
  • Under ledning av Dell Technologies lokala utbildningsorganisation lär sig eleverna vid Solar Learning Labs grundläggande datorkunskaper, grafisk design, robotik och kodning, utöver livs- och samhällskunskap samt entreprenörskap.
  • Dessa labb påverkar inte bara de lokala studenterna, utan gynnar också hela samhällen genom att ge tillgång till kvalitetsutbildning, tillförlitlig kraft och en lokal internettjänst, som betalas för och underhålls av Dell Technologies.
 

Hösten 2019 presenterade vi vår Progress Made Real 2030-plan vilken bygger på ​​att teknik och data i kombination med den mänskliga drivkraften är de positiva krafterna som kan skapa verklig förändring. Planen innehåller de målsättningar som hjälper oss att driva våra sociala åtaganden under det kommande decenniet. Som ansvarig för donationer och social innovation, är jag personligen engagerad i upprättandet av vårt Transforming Lives moonshot-mål, vilket är formulerat på detta vis: Med vår teknik och skala kommer vi att främja hälsa, utbildning och ekonomiska möjligheter att ge varaktiga resultat för 1 miljard människor år 2030.

När vi talar om vårt arbete med initiativ som Solar Learning Labs – är det viktigt att vi inte glömmer ettan i 1 miljard. Så hur kan dessa initiativ hjälpa denna etta? Att ge en ung person tillgång till teknik kommer att ge hen de kunskaper som behövs för att söka jobb och bättre möjligheter i livet. Om man tittar på multiplikatoreffekten för nästan 17 000 studenter med dessa ökade möjligheter kommer effekten att spridas vidare; stödja deras familjer, bli aktiva medlemmar i deras samhällen och i slutändan hjälpa till att växa sina lokala ekonomier.

Vad händer om vi kunde få antalet labb att växa från 20 stycken till 100? Denna ambitiösa tanke ledde till att vi arbetade med Computer Aid International på en crowdfunding-strategi för att skala programmet och hjälpa dem att leverera 100 Solar Learning Labs till år 2030. Dell kommer att fortsätta att tillhandahålla den teknik som krävs för varje labb, men för att leverera digitala utbildningsmöjligheter på en mer omfattande skala måste vi engagera fler för att stödja expansionen av detta beprövade program. Besök gärna deras webbplats för att lära dig mer om hur du kan engagera dig eller donera.

Vi vet att det är ett ambitiöst mål att nå 1 miljard och vi vet också att vi inte kan komma dit på egen hand. Det kräver strategiskt samarbete med ideella grupper som Computer Aid, lokala och nationella regeringar, våra partners och kunder och andra som delar våra värderingar och ambition. Det är ett högt ställt mål, men vi är redo för det. Vi tror verkligen att tillgång till teknik har makten att förändra liv.

För mer information om hur du bidrar till Computer Aid, besök www.solarlearninglabs.org.

Av Jeremy Ford, globalt ansvarig för donationer Dell Technologies

About the Author: Dell Technologies