Satsa på dataskyddet

Svenska företag håller på att ställa om till nya digitala verkligheter för att nå nya konkurrensfördelar. Men digitala transformationer följs också av ett antal utmaningar när det gäller att skydda data. Vår undersökning ”Digital Transformation Index” visar att många företagsledare ser dataskydd och cybersäkerhet som de största barriärerna för digital transformation.

Det faller på IT-avdelningen att fånga upp dessa utmaningar. Att drabbas av en större cyberattack ger ofta långtgående konsekvenser, både i form av pengaförluster men också skadat rykte och varumärke.

Viktigare än någonsin

Eftersom inget nu talar för att vi kommer se färre cyberattacker framöver är det viktigare än någonsin att skydda och snabbt kunna återställa ert företags data. Dell Technologies har ett av marknadens bredaste utbud av lösningar för dataskydd, säkerhet och återställning. Exempelvis kommer vår nya version av PowerProtect Cyber Recovery med en mängd olika möjligheter – exempelvis automatiserad återställning.

Flera olika moln och egna datacenter

Du som arbetar med IT vet att det inte går att undvika molnutvecklingen, med en ständigt ökad användning. IDC förutspår att mer än 90 procent av alla företag kommer använda fler än en molnleverantör redan detta år. Det innebär alltså att multimoln blir mer regel än undantag, och det påverkar datasäkerheten. Samtidigt ser vi hur många företag fortsätter driva egna datacenter som en del av den övergripande multimolns-infrastrukturen.

För att möta behoven som uppstår av den här utvecklingen, med dataskydd i hela datacentret och molnet, har Dell Technologies lanserat PowerProtect DD Series Appliances. Det är nästa generations datadomänlösningar, som gör det enkelt för ert företag att skydda, hantera och återställa data i olika IT-miljöer.

Heltäckande säkerhetslösningar

Dell Technologies erbjuder heltäckande säkerhetslösningar som skyddar ert företag från säkerhetshot. För dig som funderar på rätt säkerhetslösningar för er verksamhet, har vi satt samman ett webbinarium, som bland annat tar upp:

  • Säkerhetslösningar som är både enkla att administrera och underhålla
  • Hårdvara som skyddar verksamheten och kunddata från oauktoriserad åtkomst
  • Rätt infrastruktur och dataskydd
  • Nya typer av virusskydd som identifierar och eliminerar både nya och existerande hot

Så får du tillgång till detta webbinarium:

Du registrerar dig via länken nedan och får därefter tillgång till Dell Technologies kanal på BrightTalk, som är vår samarbetspartner för webbaserade utbildningar.

Vi behandlar all personlig information (namn, organisation, e-post) konfidentiellt. Efter kampanjperioden raderar vi din personliga information. Det är endast Dell Technologies som kommer använda informationen för administrations- och kommunikationsändamål kopplat till denna aktivitet. Du ger på detta sätt samtycke till att en säljare från oss kan komma att kontakta dig.

FÅ TILLGÅNG TILL WEBBINARIUM HÄR

About the Author: Dell Technologies